Nettoomsättningen 2018 för Paulig-koncernen var 907 miljoner euro. Via återförsäljare, livsmedelsindustrin och storkök kan våra produkter uppskattas av miljontals konsumenter i mer än 40 länder. Vårt företag har starka positioner i de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland, och flera varumärken är ledande i många europeiska länder.

Omsättning per marknadsområde

Liikevaihto markkinoittain 2019 sv

 

Omsättning per affärsområde

Business areas sv

Årsberättelse