Nettoomsättningen 2020 för Paulig-koncernen var 920 miljoner euro. Via återförsäljare, livsmedelsindustrin och storkök kan våra produkter uppskattas av miljontals konsumenter i mer än 40 länder. Vårt företag har starka positioner i de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland, och flera varumärken är ledande i många europeiska länder.

Omsättning per marknadsområde

Osättning per marknadsområde 2021

 

Omsättning per affärsområde

Business Areas 2021 sv

Årsberättelse och Financial Statements

 

 

 

Financial statements 2020

Läs mer

Pauligs resultat 2020: stark förbättring av rörelseresultatet under ett exceptionellt år