Nettoomsättningen 2021 för Paulig-koncernen var 966 miljoner euro. Via återförsäljare, livsmedelsindustrin och storkök kan våra produkter uppskattas av miljontals konsumenter i mer än 40 länder. Vårt företag har starka positioner i de nordiska länderna och Baltikum och flera varumärken är ledande i många europeiska länder.

*Siffrorna är från 31 december 2021 och inkluderar fortfarande Ryssland. I maj 2022 slutförde Paulig försäljningen av sin verksamhet i Ryssland.

Omsättning per marknadsområde *

Revenue by market 2022 sv

 

Omsättning per affärsområde *

Business Areas 2022 sv

Årsberättelse och Financial Statements

 

Läs mer

Rolf
Pauligs resultat 2021: ett framgångsrikt år med fortsatt tillväxt i rörelseresultatet