Under 2023 uppgick Pauligs omsättning till ca 1,2 miljarder euro. Via återförsäljare, livsmedelsindustrin och storkök kan våra produkter uppskattas av miljontals konsumenter i mer än 70 länder. Vårt företag har starka positioner i de nordiska länderna och Baltikum och flera varumärken är ledande i många europeiska länder.

Omsättning per marknad

Omsättning per marknadsområde 2023.png

Omsättning per affärsområde 

Revenue per Business Area 2023.png

Årsberättelse och Financial Statements

Årsberättelse 2023.jpg

Pauligs årsrapport på engelska inkluderar även hållbarhetsrapporten för 2023.

Läs mer

Rolf
Pauligs resultat 2023: utmärkt resultat med stark tillväxt i omsättning och EBITDA