Under 2022 uppgick Pauligs omsättning till 1,1 miljarder euro. Via återförsäljare, livsmedelsindustrin och storkök kan våra produkter uppskattas av miljontals konsumenter i mer än 70 länder. Vårt företag har starka positioner i de nordiska länderna och Baltikum och flera varumärken är ledande i många europeiska länder.

Omsättning per marknadsområde 

Revenue per market 2022 SE

Omsättning per affärsområde 

Revenue per business area 2022

Årsberättelse och Financial Statements

Pauligs årsrapport på engelska inkluderar även hållbarhetsrapporten för 2022.

Läs mer

Rolf
Pauligs resultat 2022: omsättningen översteg 1,1 miljarder euro men lönsamheten minskade under ett exceptionellt år