Nettoomsättningen 2020 för Paulig-koncernen var 920 miljoner euro. Via återförsäljare, livsmedelsindustrin och storkök kan våra produkter uppskattas av miljontals konsumenter i mer än 40 länder. Vårt företag har starka positioner i de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland, och flera varumärken är ledande i många europeiska länder.

Omsättning per marknadsområde

Osättning per marknadsområde 2021

 

Omsättning per affärsområde

Business Areas 2021 sv

Årsberättelse och Financial Statements

Årsberättelse 2020

 

 

 

Financial statements 2020

Läs mer

Pauligs resultat 2020: stark förbättring av rörelseresultatet under ett exceptionellt år