När världen förändras måste vi också omvärdera framtiden för livsmedel. Livsmedelsindustrin använder vår planets begränsade resurser och branschen är en stor del av klimat- och hälsolösningarna. Vår uppgift är att möjliggöra matens framtid och detta uppdrag är kärnan i Pauligs hållbarhetsstrategi 2030. 

Smak är nyckeln till förändring

Hållbarhet finns inbäddat i vår kultur. Som familjeägt företag tar vi ansvar för de kommande generationerna. Vår hållbarhetsstrategi återspeglas inte bara i vår produktportfölj, utan i allt vi planerar att göra idag och i framtiden. 

Vår roll som ett internationellt livsmedelsföretag är att erbjuda nya smaker och inspirera konsumenterna till mer hållbara val som inte äventyrar smak eller bekvämlighet. Vi kan vara en liten men betydande kraft för att förändra matkulturen och med vår nya ambitiösa strategi vill vi påskynda vårt hållbarhetsarbete. Vi anser starkt att hela branschen borde göra samma sak och vi bjuder in andra att gå med oss ​​på denna resa. 

Vår strategi har tre fokusområden som bygger på FN:s hållbara utvecklingsmål. 

sustainability_focus_areas_and_ambitions_2030_1920x1080

Ambition 2030: Mot hållbarare och hälsosammare produkter som smakar gott 

Paulig hållbarhetsstrategi 2030 bygger på tre av FN:s Globala Mål för hållbar utveckling: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (SDG 8), hållbar konsumtion och produktion (SDG 12) och bekämpa klimatförändringarna (SDG 13). Paulig kommer att bidra till att uppnå dessa globala utvecklingsmål genom att fokusera på tre områden: 

1. Produkter och tjänster som möjliggör människors hälsa och välbefinnande och minimerar påverkan på vår planet 

Vår ambition är att 70% av företagets nettoomsättning år 2030 ska komma från produkter och tjänster som möjliggör människors hälsa och välbefinnande och minimerar påverkan på vår planet. Pauligs produktportfölj är idag nästan 100% växtbaserad och vi kommer att fortsätta att utveckla våra produkter i en hälsosam riktning och utveckla nya produkter som är bra för både människor och världen. Vi kommer också att påbörja ett systematiskt arbete med att minska koldioxidavtrycket för våra produkter samt inspirera konsumenterna att göra hållbara val. 

2. Klimat och natur

Paulig är ett av föregångsföretagen inom livsmedelsindustrin som har åtagit sig att sätta upp vetenskapsbaserade mål genom initiativet Science Based Targets, i enlighet med Parisavtalet för att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5°C. Vår ambition är att vi senast 2030 ska ha minskat utsläppen av växthusgaser från vår egen verksamhet med 80% (scope 1 och 2) och från vår värdekedja med 50% (scope 3). Målet är att få de vetenskapliga baserade målen validerade av Science Based Targets-initiativet under 2020. 

Majoriteten av Pauligs utsläpp av växthusgaser kommer från vår värdekedja och är kopplade till råvaror. Därför kommer Paulig att fortsätta samarbeta med nuvarande leverantörer och samarbetspartners för att införa hållbara jordbruksmetoder, söka efter nya råvaror och partners samt försöka hitta nya affärsmodeller som ytterligare stöder en cirkulär ekonomin. Förpackningsutveckling fortsätter att vara ett av de viktigaste fokusområdena för Paulig och vår ambition är att alla våra förpackningar skall tillverkas av förnybara eller återvunna material och vara återvinningsbara år 2030. I Pauligs egen verksamhet kommer vi att fortsätta öka andelen förnybar energi samt förbättra energieffektiviteten och återvinningsgraden. 

3. Rättvist och inkluderande arbetssätt 

Vårt mål är att vara en rättvis och inkluderande partner och arbetsgivare i hela vår värdekedja. 100% av vårt kaffe kommer redan från verifierade hållbara källor och vi strävar efter att utvidga detta arbete till att även täcka andra råvaror. Målet är att 100% av råvarorna från högriskområden ska från hållbara källor som har verifierats av tredje part år 2030. Detta kommer att kräva systematiska due diligence-processer och ett holistiskt sätt att arbeta med leverantörer och andra partners i hela värdekedjan. Vi fortsätter att utveckla vår värdestyrda företagskultur för att säkerställa att alla våra medarbetare uppfattar Paulig som ett rättvist och inkluderande företag. 

Läs mer

Veggie fajitas 2
Hälsa och välbefinnande
Klimat och natur
Coffee cherry3
Rättvist och inkluderande arbetssätt