Organisationsstruktur
Business Areas 2021 sv

Paulig är ett internationellt familjeföretag som producerar livsmedel och som är känt för sina högklassiga varumärken och tjänster. Vår verksamhet omfattar fyra affärsområde: Finland och Baltikum, Skandinavien och Centraleuropa samt Ryssland med omgivande länder och vidare finns ett affärsområde för koncernens verksamhet inom EMV (handelns egna varumärken). Vi har verksamhet i 13 länder och de största marknaderna utgörs av Nordeuropa, Storbritannien, Baltikum och Ryssland.