Vår ambition är att bli ett av de snabbast växande, och mest lönsamma livsmedelsföretagen i Europa samt en branschledare inom hållbarhet.

I vår strategi för 2024–2026 fokuserar vi på en lönsam, hållbar tillväxt där vi sätter konsumenten i centrum. Tillväxtstrategin bygger på tre tillväxtplattformar: Enjoyable Shared Moments, Taste Exploration och Re-Imagined Snacking. Vår vision är att bli ”The Shaper of Popular Food Culture” senast år 2030.

Tillväxtplattformarna gör det möjligt för oss att expandera till närliggande kategorier och söka tillväxtmöjligheter samtidigt som vi behåller en stark position med våra varumärken. Säkerhet förblir vår högsta prioritet, och vi fortsätter att arbeta mot vårt mål om noll olyckor. Hållbarhet är integrerat i vår strategi och verksamhet och fortsätter att påverka våra val och vägleda oss på vår resa. Vi vill erbjuda utsökta och bekväma matkoncepter och skapa upplevelser som är bra för både människor och planeten.

Våra värderingar – Stay Curious, Strive for Excellence, Grow Together – leder oss i resan mot vår vision, så att vi kan leverera på vårt syfte For a life full of flavour”. 

Paulig strategy 2024-2026 one pager