Vår affärsverksamhet styrs av vårt löfte, våra värderingar och våra etiska principer.

Vårt löfte (Paulig Purpose)

Vårt löfte innebär mer än bara smakintryck. Det handlar också om hur vi agerar och hur vi tar ansvar för människors som miljöns bästa. Vi vill att allt vi gör lämnar en god eftersmak.
Läs mer >> 

Paulig purpose

Värderingar

Dessa värderingar upptäcktes i Pauligs DNA 2012 och utgör en väsentlig del av vår företagskultur. Värderingarna märks både i hur vi jobbar internt tillsammans och i vårt sätt att bemöta våra intressentgrupper och bedriva affärsverksamhet.
Läs mer >>

values

 

Läs mer

Working at Paulig - Meeting
Pauligs berättelse