Values

Våra värderingar

Vår kultur bygger på våra värderingar, som är funna av våra medarbetare – av ett team som kallades Culture Explorers. Vi är stolta över de här värderingarna som formar vårt företags karaktär. De styr inte bara hur vi tänker och beter oss, utan påverkar också hur vi fattar beslut, både som individer och som en organisation.

Stay Curious

 • Vi värdesätter innovation och genuint entreprenörskap
 • Vi söker nya insikter om våra konsumenters vanor och liv
 • Vi söker och utforskar kontinuerligt de bästa smakerna 
 • Vi har modet att utmana och söka nya svar

Strive for Excellence

 • Vi värnar om kvaliteten i alla aspekter av vårt arbete och vår affärsverksamhet
 • Vi är proaktiva och strävar efter ständig förbättring
 • Vi är målorienterade, snabba och resultatfokuserade i allt vi gör  
 • Vi har ett långsiktigt engagemang för en hållbar utveckling

Grow Together

 • Vi vårdar och bygger långsiktiga relationer med våra kunder 
 • Vi uppmuntrar mångfald för att uppnå mer  
 • Vi leder genom att sätta exempel och ger varandra möjlighet att växa  
 • Vi är öppna och inspirerar varandra tillsammans att anta nya utmaningar 

 

 

Läs mer

Rolf
Paulig 145 år: ”Vårt framgångsrecept är äkthet och en vision med ett högre syfte
2 cake and values
Paulig hyllar sina vardagshjältar under Value Day
Open positions header
Se våra lediga tjänster