Vi är stolta över att ha ett högt engagemang bland de som arbetar på Paulig. Våra medarbetare är den viktigaste ingrediensen i att bygga vår framtid. Vi är fast beslutna att utveckla Paulig som en rättvis och inkluderande arbetsplats där våra anställda trivs och utvecklas.  

Värderingar och kultur 

Vår företagskultur bygger på de starka värderingar som finns hos våra anställda: Vi är stolta över dessa värderingar, de formar vårt företags karaktär. De styr inte bara hur vi tänker och agerar, utan påverkar också hur vi fattar beslut, både som individer och som organisation.  Läs mer om våra värderingar.

Working at Paulig - Cooking together

 

Hälsa och säkerhet

På Paulig prioriterar vi människors hälsa, säkerhet och välbefinnande. Vi arbetar tillsammans med våra anställda för att eliminera eller minska risker för arbetsskador och sjukdomar, undvika arbetsolyckor samt skydda människor och främja våra anställdas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Vårt program för hälsa, säkerhet och välbefinnande ingår i den årliga affärsplaneringsprocessen och mätbara mål sätts upp för att säkerställa kontinuerliga förbättringar av medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande.

Rättvis och inkluderande arbetsplats

På Paulig värdesätter vi varje person både som individ och anställd. Mänskliga rättigheter och jämställdhet är kärnvärden för Paulig och ett rättvist och inkluderande sätt att arbeta är ett av de tre kärnelementen i vår hållbarhetsstrategi 2030. Vi utvecklar kontinuerligt vår värderingsdrivna företagskultur för att säkerställa att alla våra anställda uppfattar oss som ett rättvist och inkluderande företag där de känner sig trygga att vara sig själva. I juni 2023 lanserade vi en koncernövergripande policy för mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) för att stärka vårt åtagande för en mångsidig, rättvis och inkluderande arbetsplats. Läs mer om vårt arbete för en rättvis och inkluderande arbetsplats.

Working at Paulig - Factory Belgium

 

Talang

Paulig erbjuder flera utvecklingsmöjligheter och är en dynamisk arbetsplats med starkt framtidsfokus. Hos oss får du utvecklas och  framtidssäkra dina färdigheter, kompetenser och tekniker. Med vår resultatstyrningsprocess strävar vi efter att säkerställa att strategin genomförs framgångsrikt och att våra medarbetare har regelbundna möjligheter att diskutera sin prestation och personliga utveckling. 

Ledarskap

Ledarskap är en nyckelfaktor för hela organisationens framgång och vi lägger mycket kraft i att utveckla ledararbete och ledarskapskultur. För att nå resultat, framgångsrikt samarbete och lagarbete krävs ledarskap av oss alla i det dagliga arbetet. Pauligs ledarskapsprinciper - Collaborate for success, Dare to trust, Choose impact over comfort och Consumer first - har skapats tillsammans med våra medarbetare för att stödja och vägleda oss i olika situationer tillsammans med våra värderingar. 

Working at Paulig - Encounter at office

 

Hybridarbete

Paulig har en filosofi för hybridarbete som bygger på förtroende och innebär att vi erbjuder en flexibel möjlighet kombinera kontors- och distansarbete. Det är en filosofi istället för fasta policyer och praxis eftersom situationer och behov är olika från plats till plats, team till team och individ till individ. Tanken är att ge teamen flexibilitet i att bestämma hur de ska tillämpa filosofin i praktiken idag – och genomföra förändringar vid behov i framtiden. Pauligs hybridarbetsfilosofi gäller alla anställda i Paulig vars roll kan innefatta distansarbete. Läs mer om hybridarbete på Paulig

Läs mer

Rainer Tammet and Marta Piigli
Möt våra medarbetar
Working at Paulig - Factory Finland
Lediga jobb
Working at Paulig - Meeting
Paulig har en filosofi för hybridarbete som bygger på förtroende