På Paulig letar vi alltid efter nästa stora smakupplevelse. Men som familjeföretag vill vi också skapa en bättre värld för kommande generationer. I våra sponsorskap har vi därför valt att fokusera på barn och ungdomar. 

Vi siktar på långsiktiga sponsorskap som kan vara en del av vår företags- och marknadskommunikation och som ligger i linje med våra fokusområden för hållbarhet.  

Vi har tre områden som vi fokuserar helhjärtat på:  

  • Stötta utsatta barn och ungdomar
  • Uppmuntra till en hälsosam livsstil 
  • Främja miljömedvetenhet och klimatinitiativ 

Sponsringsförfrågan

Pauligs syfte är ”For a life full of flavour” och vi vill bedriva en verksamhet som är positiv för både människor och miljö. För att få ut det allra bästa av våra sponsorskap har vi ett antal kriterier för våra samarbeten. Vänligen stäm av ditt projekt mot dessa om du planerar att skicka in en förfrågan.

  • Ligger projektet i linje med Pauligs syfte? 
  • Är din organisation registrerad som en välgörenhets- eller ideell organisation? 
  • Stödjer projektet barn och ungdomar? 
  • Passar projektet in i våra tre områden: stötta utsatta barn och familjer, uppmuntra till en hälsosam livsstil eller främja miljömedvetenhet och klimatinitiativ?
  • Stödjer projektet våra fokusområden inom hållbarhet: hälsa och välbefinnande för människor och planet, rättvist och inkluderande arbetssätt eller klimat och natur?
  • Kan vi använda vår livsmedelsexpertis och våra produkter?
  • Kan vi engagera våra medarbetare?  

Paulig sponsrar inte projekt som kan anses ha en negativ inverkan på miljön eller som uppfattas som diskriminerande på något sätt. 

Vill du göra en sponsringsförfrågan? 
När du skickar in en sponsorförfrågan godkänner du Pauligs integritetspolicy.  

För produktdonationer som rör Pauligs kaffeverksamhet, vänligen besök varumärkets webbplats

Rädda Barnen

A teacher from Save the Children in a class room.

Tillsammans med Rädda Barnen i Indien har Paulig under de senaste fyra åren oavbrutet arbetat för att få barn i 30 kryddodlande byar i Indien att börja skolan och få den utbildning som de har rätt till. Läs mer.

DEI och Pride 

Paulig logotype in Pride colors

Mänskliga rättigheter och jämställdhet är kärnvärden för Paulig. Vi värdesätter varje individ som person och yrkesmänniska och förväntar oss detsamma från våra leverantörer och partners. För att stärka vårt åtagande för en mångsidig, rättvis och inkluderande arbetsplats har vi lanserat en koncernövergripande policy för mångfald, rättvisa och inkludering (DEI). Vi har även inlett ett samarbete med Workplace Pride, en nederländsk ideell stiftelse som fokuserar på inkludering av LGBTIQ+ i arbetslivet. Det internationella samarbetet förstärker vårt åtagande att främja rättigheterna för LGBTIQ+-anställda i alla länder där Paulig verkar. Under 2023 fortsatte vi även vårt partnerskap med Helsinki Pride för tredje året i rad. Helsinki Pride är den största kultur- och människorättsaktiviteten som fokuserar på sexuella och könsminoriteter i Finland. Läs mer.

SOS Children’s Village 

A child writing on a smartphone

Paulig är huvudpartner till barnrättsorganisationen i Finland och stödjer utvecklingen av chattplattformen Apuu. Läs mer.