Vårt mål är att vara en rättvis och inkluderande partner och arbetsgivare i hela vår värdekedja. 100% av vårt kaffe kommer redan från verifierade hållbara källor och vi strävar efter att utvidga detta arbete till att även täcka andra råvaror. Målet är att 100% av råvarorna från högriskområden ska från hållbara källor som har verifierats av tredje part år 2030. Detta kommer att kräva systematiska due diligence-processer och ett holistiskt sätt att arbeta med leverantörer och andra partners i hela värdekedjan. Dessutom förbinder vi oss att sträva efter transparens och en levnadslön i våra centrala värdekedjor.  Vi fortsätter också att utveckla vår värdestyrda företagskultur för att säkerställa att alla våra medarbetare uppfattar Paulig som ett rättvist och inkluderande företag. Vi har bland annat publicerat vår egen policy för mångfald, inkludering och rättvisa för att stärka vårt åtagande för en mångsidig, rättvis och inkluderande arbetsplats.

 

Med mer än 600 direkta och 6 000 indirekta leverantörer och värdekedjor som sträcker sig till nästan 80 länder har vi möjlighet att påverka globalt. Förutom att vi har en stor möjlighet till positiv påverkan, har vi också ansvar för att minska riskerna - till exempel när det gäller mänskliga rättigheter, klimatförändringar och avskogning. Eftersom många av våra effekter sker uppströms i vår värdekedja är det viktigt att vi ser till att de mildrande aktiviteterna och utvecklingsprogrammen också äger rum där.

Vi kan inte nog understryka vikten av öppen dialog och samarbete med våra partners och leverantörer och att implementera våra hållbarhetsaktiviteter i våra inköpspraxis. Vi har fortsatt vår systematiska kartläggning av råvaruförsörjningskedjan för att öka insynen i våra leveranskedjor.

Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt för att främja ett hållbart jordbruk och ansvarsfulla inköpspraxis. I dag kommer 100 % av vårt råkaffe från externt verifierade hållbara källor, vilket motsvarar nästan 80 procent av den totala andelen högriskområden.

Den näst största kategorin för Paulig är kryddor och örter. Under 2021 skapade vi detaljerade, kryddspecifika färdplaner för våra tre populäraste kryddor – svartpeppar, lök och indisk chili. Målet för dessa tre kryddor är att 100 procent av de inköpta volymerna ska ske från externt verifierade hållbara källor i slutet av 2023. År 2021 uppnåddes redan 32 procent.

Kryddkategorin kommer att ha en viktig roll för att uppnå vår ambition om att alla våra råvaror från högriskområden ska komma från hållbara källor som verifierats av externa parter år 2030.

Läs mer

Paulig Sustainability Approach SV
Vad innebär hållbarhet på Paulig?