Pauligs hållbarhetsstrategi för 2030 grundar sig på FN:s globala mål för hållbar utveckling och består av tre insatsområden och mål:   

Paulig Sustainability Approach SV


1. Produkter och tjänster som möjliggör människors hälsa och välbefinnande och minimerar påverkan på vår planet 

Vår ambition är att 70 procent av omsättningen från våra produkter och tjänster senast 2030 ska komma från produkter och tjänster som främjar människors hälsa och välbefinnande och minimerar påverkan på vår planet. Vår produktportfölj är redan idag nästan helt växtbaserad, och vi kommer att fortsätta att utveckla våra produkter i en hälsosam riktning och utveckla nya produkter som är bra för både människor och miljö. Vi arbetar systematiskt med att minska koldioxidavtrycket för produkterna och inspirerar konsumenter att göra hållbara val.

2. Klimat och cirkularitet 

Som en föregångare inom hållbarhet är Paulig det första livsmedelsföretaget i Finland, och bland de första företagen globalt, med klimatmål som har godkänts av Science Based Targets-initiativet. Paulig stödjer kampanjen ”Business Ambition for 1.5 °C” och har förbundit sig att arbeta för att begränsa den globala temperaturökningen till maximalt 1.5 °C i företagets verksamhet och värdekedja. Vårt mål är att senast 2030 ha minskat utsläppen av växthusgaser från egen verksamhet med 80 procent och från värdekedjan med 50 procent. 

3. Rättvist och inkluderande arbetssätt 

Vårt mål är att vara en rättvis och inkluderande partner och arbetsgivare i hela vår värdekedja. 100% av vårt kaffe kommer redan från verifierade hållbara källor och vi strävar efter att utvidga detta arbete till att även täcka andra råvaror. Målet är att 100% av råvarorna från högriskområden ska från hållbara källor som har verifierats av tredje part år 2030. Detta kommer att kräva systematiska due diligence-processer och ett holistiskt sätt att arbeta med leverantörer och andra partners i hela värdekedjan. Vi fortsätter att utveckla vår värdestyrda företagskultur för att säkerställa att alla våra medarbetare uppfattar Paulig som ett rättvist och inkluderande företag.