Kameraövervakningen sker för våra kunders och medarbetares säkerhet och trygghet. Vi följer kamerabevakningslag 2018:1200 och där bevakning sker upplyser vi med skyltar. Syftet med bevakningen är att förebygga, avslöja och utreda brott.

Inspelat material raderas automatiskt efter 30 dagar. Alla personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy. Detta gäller ej material som utreds efter inträffat brott.

Vid inträffat brott lämnas inspelat material till utredande polis eller åklagare. Ingen övrig spridning av inspelat material kommer att ske av oss som företag. Vi har strikt sekretess kring inspelat material. 

Vid invändningar mot kamerabevakningen kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, eller ring +46 (0)8-657 61 00. Integritetsskyddsmyndigheten är kontrollerande myndighet i Sverige.

För att komma i kontakt med Site Manager på Santa Maria AB gällande CCTV - kamerabevakning ring växeln på 031-674 200.