1. Registeransvarig för dataregistret

Registeransvarig för detta dataregister är det finska företaget Paulig Ltd (med organisationsnummer 0112563-0) och de företag som vid tidpunkten är del av Paulig, som tillsammans hänvisas till som ”Paulig”. Registeransvarig för dina personuppgifter är Paulig Ltd och dess dotterbolag.  

Kontaktuppgifterna för Paulig Ltd vid frågor som rör integritetspolicyn är: 

Paulig Ltd / Privacy Matters
Satamakaari 20
FIN – 00980 Helsinki
FINLAND
privacy@paulig.com
Puh.: +358 9 319 81

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, funderingar eller synpunkter som rör Pauligs personuppgiftsbehandling.

2. Definitioner

Nedan förklaras de viktigaste termerna som används i denna integritetspolicy:  De viktigaste termerna är:
1.    ”Konsument kund” avser en konsument som köpt eller beställt något från Paulig eller som har någon annan relevant koppling till Paulig, som en prenumeration på ett nyhetsbrev eller ett medlemskap i en digital klubb eller kundpanel.  ”Konsument kund” avser en kund som är en konsument och inte en företagsrepresentant.   
2.    ”Potentiell konsument kund” avser en konsument som ännu inte eller som inte längre är en aktiv kund.  ”Potentiell konsument kund” avser en konsument som ännu inte eller som inte längre är en aktiv kund.
3.    ”Företagskund” avser en representant för ett företag eller en offentlig organisation som köpt eller beställt något från Paulig eller som har någon annan relevant koppling till Paulig.  ”Företagskund” avser en kund som är en representant för ett företag eller en offentlig organisation.
4.    ”Potentiell företagskund” avser någon representant för ett företag eller en offentlig organisation som ännu inte eller som inte längre är en aktiv kund. ”Potentiell företagskund” avser en representant för ett företag eller en offentlig organisation som ännu inte eller som inte längre är en aktiv kund.
5.    ”Intressegrupper” avser bland annat representanter för leverantörer, pressen, enheter som tillhandahåller tjänster till Paulig och andra intressenter, samt besökare på Pauligs anläggningar.  ”Intressegrupper” avser personer som har en annan typ av koppling till Paulig, som ett leverantörsförhållande.  
6.    ”Personuppgifter” avser information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad person”). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras.  ”Personuppgifter” avser information som rör dig om du kan identifieras eller är identifierbar (”registrerad person”).
7.    ”Samtycke” från en registrerad person avser att en registrerad person frivilligt, specifikt, informerat och på ett sätt som inte kan misstolkas uttrycker, genom ett uttalande eller tydliga godkännande handlingar, sitt tillstånd till att personuppgifter rörande personen får behandlas.  ”Samtycke” avser att du frivilligt och specifikt uttrycker dina önskningar.
8.    ”Profilering” avser alla former av automatiserad behandling av personuppgifter där personuppgifter används för att utvärdera olika data som rör en fysisk person, framför allt för att analysera eller förutse data som rör den fysiska personens arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser. ”Profilering” avser automatiserad behandling av personuppgifter där personuppgifter används för att utvärdera olika data som rör en fysisk person.

3. För vilka ändamål och på vilka grunder behandlar vi dina uppgifter?

Denna integritetspolicy täcker behandlingen av personuppgifter för kunder och företagsrepresentanter, samt representanter för olika intressegrupper. Denna integritetspolicy täcker behandlingen av personuppgifter som rör Pauligs verksamhet under Paulig-märken såsom PAULIG, SANTA MARIA, POCO LOCO och RISENTA samt handelns egna märkesvaror. Denna integritetspolicy täcker behandlingen av dina personuppgifter i samband med hela Pauligs verksamhet.
I följande avsnitt förklarar vi skillnaderna mellan olika kategorier. Flera roller och ändamål kan gälla samtidigt.  I följande avsnitt förklarar vi hur behandlingen kan vara olika för olika personer. 

3.1. Konsument kunder och företagskunder 

Tillhandahålla produkter och tjänster 

Paulig kan använda dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig, när du till exempel köper våra produkter, använder våra digitala tjänster, prenumererar på våra nyhetsbrev och deltar i våra utbildningar och andra evenemang.  Vi kan använda dina uppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig.

Hantera, analysera och förbättra kundrelationer

Paulig kan använda dina personuppgifter för att hantera, analysera och förbättra kundrealtionen mellan dig och enheten du företräder.  Vi kan använda dina personuppgifter för att hantera, analysera och förbättra kundrelationen.

Kommunikation med dig

Paulig kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att skicka dig inbjudningar, viktiga meddelanden och liknande som rör våra produkter, tjänster, kundpaneler eller marknadsenkäter och för att be om dina synpunkter för våra produkter och tjänster.  Vi kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig.

Marknadsföring till dig

Paulig kan kontakta dig för att ge dig en bättre upplevelse hos Paulig genom att informera dig om nya produkter, tjänster eller kampanjer som Paulig kan erbjuda. Paulig kan använda dina personuppgifter för att personanpassa vårt utbud åt dig och för att erbjuda dig mer relevant innehåll. Detta innebär att vi till exempel gör rekommendationer och visar personanpassat innehåll och anpassade annonser i våra tjänster (såsom webbplatser, program och marknadsföringsmeddelanden) och i tredje parts tjänster (som webbannonser). 

Vi kan kontakta dig för att informera dig om nya produkter, tjänster eller kampanjer. 

Vi kan använda dina personuppgifter för att personanpassa vårt utbud åt dig och för att erbjuda dig mer relevant innehåll. 

Styra verksamhet och utveckla produkter och tjänster

Paulig kan använda dina personuppgifter för att styra och utveckla Pauligs verksamhet, bland annat produkter och tjänster.  Vi kan använda dina personuppgifter för att styra och utveckla vår verksamhet.
Behandlingen av dina personuppgifter görs på följande grunder i EU:s allmänna dataskyddsförordning (en eller flera av dessa ändamål kan gälla samtidigt): Behandlingen av dina personuppgifter görs på följande grunder i lagstiftningen:

a)    Behandlingen krävs för att uppfylla ett avtal som rör dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett avtal.

-    det behövs för ett avtal mellan oss
b)    Behandlingen krävs för att uppfylla någon av den registeransvarigas juridiska skyldigheter (exempelvis skyldigheten att upprätthålla register i enlighet med redovisningslagen). -    vi måste behandla dina data till följd av lagkrav
c)    Behandlingen krävs för att Paulig ska kunna utöva sina legitima affärsintressen. -    vi har legitima intressen som företag
d)    Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas. -    du har gett ditt samtycke till oss
Pauligs och tredje parts legitima affärsintressen som nämns i punkt c) ovan kan bland annat omfatta: Våra legitima intressen kan omfatta marknadsföring, affärsutveckling och undersökningar av oegentligheter. 
 • rätten att marknadsföra försäljningen av Pauligs produkter och tjänster genom direkt marknadsföring, bland annat profilering för marknadsföring och försäljning
 
 • affärsutveckling
 
 • utredningar av möjliga oegentligheter
 

3.2. Potentiella konsument kunder och potentiella företagskunder 

Marknadsföring till dig

Paulig kan kontakta dig för att marknadsföra sina produkter och tjänster eller bjuda in dig till en kundpanel. Paulig kan använda dina personuppgifter för att personanpassa vårt utbud åt dig och för att erbjuda dig mer relevant innehåll. Detta innebär att vi till exempel gör rekommendationer och visar personanpassat innehåll och anpassade annonser i våra tjänster (såsom webbplatser, program och marknadsföringsmeddelanden) och i tredje parts tjänster (som webbannonser). 

Vi kan kontakta dig för att informera dig om nya produkter, tjänster eller kampanjer. 

Vi kan använda dina personuppgifter för att personanpassa vårt utbud åt dig och för att erbjuda dig mer relevant innehåll. 

Kommunikation med dig

Paulig kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att be om dina synpunkter på tidigare kontakt med dig.  Vi kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig.

Styra verksamhet och utveckla produkter och tjänster

Paulig kan använda dina personuppgifter för att styra och utveckla Pauligs verksamhet, bland annat produkter och tjänster.  Vi kan använda dina personuppgifter för att styra och utveckla vår verksamhet.
Behandlingen av dina personuppgifter görs på följande grunder i EU:s allmänna dataskyddsförordning (en eller flera av dessa ändamål kan gälla samtidigt): Behandlingen av dina personuppgifter görs på följande grunder i lagstiftningen:
a)    Behandlingen krävs för att Paulig ska kunna utöva sina legitima affärsintressen. -    vi har legitima intressen som företag
b)    Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas. -    du har gett ditt samtycke till oss
Pauligs legitima affärsintressen som nämns i punkt a) ovan kan bland annat omfatta: Våra legitima intressen kan omfatta marknadsföring, kundtjänst till potentiella kunder och affärsutveckling.
 • rätten att marknadsföra försäljningen av Pauligs produkter och tjänster genom direkt marknadsföring, bland annat profilering för marknadsföring och försäljning
 
 • kundtjänst till potentiella kunder
 
 • affärsutveckling
 

3.3. Intressegrupper

Med intressegrupper avser vi bland annat representanter för pressen, representanter för enheter som tillhandahåller tjänster till Paulig och representanter för andra intressenter, samt besökare på Pauligs anläggningar. 

Hantera, analysera och förbättra relationer

Paulig kan använda dina personuppgifter för att hantera, analysera och förbättra relationen mellan dig och enheten du företräder.  Vi kan använda dina personuppgifter för att hantera, analysera och förbättra vår relation.

Kommunikation med dig

Paulig kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att skicka dig nyheter, viktiga meddelanden och liknande som rör vår relation.  Vi kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig.

Styra verksamhet och utveckla produkter och tjänster

Paulig kan använda dina personuppgifter för att styra och utveckla Pauligs verksamhet, bland annat produkter och tjänster.  Vi kan använda dina personuppgifter för att styra och utveckla vår verksamhet.
Behandlingen av dina personuppgifter görs på följande grunder i EU:s allmänna dataskyddsförordning (en eller flera av dessa ändamål kan gälla samtidigt): Behandlingen av dina personuppgifter görs på följande grunder i lagstiftningen:
a)    Behandlingen krävs för att uppfylla ett avtal som rör dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett avtal. -    det behövs för ett avtal mellan oss
b)    Behandlingen krävs för att uppfylla någon av den registeransvarigas juridiska skyldigheter (exempelvis skyldigheten att upprätthålla register i enlighet med redovisningslagen). -    vi måste behandla din data till följd av lagkrav
c)    Behandlingen krävs för att Paulig ska kunna utöva sina legitima affärsintressen. -    vi har legitima intressen som företag
d)    Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas. -    du har gett ditt samtycke till oss
Pauligs legitima affärsintressen som nämns i punkt c) ovan kan bland annat omfatta: Våra legitima intressen kan omfatta marknadsföring och affärsutveckling.
 • rätten att marknadsföra Pauligs verksamhet genom pressmeddelanden
 
 • affärsutveckling
 
Utöver vad som nämns ovan kan Paulig använda dina uppgifter oavsett roll om vi anser att det är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att undersöka möjliga bedrägerier eller andra överträdelser av våra avtal eller denna integritetspolicy. Vi kan alltid använda dina uppgifter om vi anser att det är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att undersöka möjliga överträdelser av våra avtal eller denna integritetspolicy.

 

4. Vilka typer av information kan vi samla in om dig?

Innehållet i Pauligs dataregister kan omfatta följande typer av data samt ändringar som görs av dessa datatyper:  Vi kan behandla följande typer av data:

4.1. Information som kan samlas in för alla registrerade personer

Grundläggande information om alla registrerade personer som kontaktuppgifter, intressen och val samt data som samlats in under din användning av våra tjänster och vid kontakt med oss. 
 • förnamn och efternamn
 
 • kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer och/eller postadress)
 
 • kön
 
 • språkval
 
 • när data matades in i dataregistret
 
 • kampanjer, marknadsföring och annan kommunikation riktad mot dig, samt deras användning, såsom deltagande i evenemang
 
 • intressen och annan information, eller enkätdata som tillhandahållits av dig
 
 • val rörande direkt marknadsföring
 
 • användning av dina rättigheter rörande dina personuppgifter (såsom rätten till korrigering och rätten till dataöverförbarhet)
 
 • information om användningen av Pauligs digitala tjänster samt digitalt innehåll som du skapar
 
 • automatiskt insamlade data (såsom IP-adress, enhetens operativsystem, webbläsarens typ och språk)
 
 • mobila enheters beteckningar (såsom ett unikt enhets-ID och enhetsnamn)
 
 • inspelningar av telefonkonversationer med kundtjänst samt e-post- och chattkonversationer 
 

4.2. Konsument kunder

 
Utöver vad som anges i listan under 4.1. Paulig kan samla in följande typer av data: Om du är en konsument  kund kan vi samla in dessa ytterligare typer av data. 
 • historik över prenumerationer, inköp och synpunkter
 
 • födelsedatum
 
 • användarnamn på sociala medier 
 
 • aktiviteter i eller i samband med Pauligs kanaler på sociala medier
 
 • allergier, om du är medlem i en kundpanel
 

4.3. Potentiella konsument kunder

 
Utöver vad som anges i listan under 4.1. Paulig kan samla in följande typer av data:  Om du är en potentiell konsument kund kan vi samla in dessa ytterligare typer av data.
 • användarnamn på sociala medier 
 
 • aktiviteter i eller i samband med Pauligs kanaler på sociala medier
 

4.4. Företagskunder

 
Utöver vad som anges i listan under 4.1. Paulig kan samla in följande typer av data:  Om du är en företagskund kan vi samla in dessa ytterligare typer av data.
 • befattning och/eller jobbeskrivning för nuvarande eller tidigare jobb i anknytning till Pauligs kundrelation
 
 • namn och uppgifter för enheten där du arbetar för närvarande eller tidigare, i anknytning till Pauligs kundrelationer
 
 • historik över prenumerationer, inköp och synpunkter
 
 • biluppgifter
 

4.5. Potentiella företagskunder

 
Utöver vad som anges i listan under 4.1. Paulig kan samla in följande typer av data:  Om du är en potentiell företagskund kan vi samla in dessa ytterligare typer av data.
 • befattning och/eller jobbeskrivning för nuvarande jobb
 
 • namn och uppgifter för enheten där du arbetar för närvarande
 
 • information om tidigare anställningar på företag som är kunder hos Paulig
 

4.6. Intressegrupper

 
Utöver vad som anges i listan under 4.1. Paulig kan samla in följande typer av data:  Om du tillhör en av våra intressegrupper kan vi samla in dessa ytterligare typer av data.
 • befattning och/eller jobbeskrivning för nuvarande eller tidigare jobb i anknytning till Pauligs kundrelationer
 
 • namn och uppgifter för enheten där du arbetar för närvarande eller tidigare, i anknytning till Pauligs kundrelationer
 
 • innehåll som du skapat som rör Paulig (till exempel nyhetsartiklar som du skrivit)
 
 • bekräftelser av din hälsa vid besök på Pauligs produktionsanläggningar
 
 • biluppgifter
 

5. Från vilka källor samlar vi in dina personuppgifter?

5.1. Källor som används för alla registrerade personer

Paulig samlar in uppgifter direkt från dig, till exempel via:  Vi samlar in uppgifter direkt från dig, till exempel via dina digitala aktiviteter och dina kontakter med kundtjänst. 
 • webbplatsformulär (såsom kaffeprovningar, marknadsföringskampanjer, prenumerationer på nyhetsbrev, tävlingar, feedbackformulär, deltagande i forskning) 
 
 • mobilprogram  
 
 • fysiska formulär vid evenemang och i butiker 
 
 • telefonkonversationer, e-postkonversationer och chattjänster   
 
 • kommunikation med kundtjänst
 
Paulig samlar in personuppgifter från de tekniska enheter du använder när du kommunicerar med Paulig.  
Paulig kan erhålla och uppdatera personuppgifter i sitt dataregister från offentliga tjänstemän och företag som erbjuder persondatatjänster. Vi kan samla in och uppdatera dina personuppgifter från offentliga tjänstemän och företag som erbjuder denna typ av tjänster. 

5.2. Konsument kunder

Paulig kan samla in personuppgifter via Pauligs nätbutiker och från Pauligs kanaler i sociala medier som rör innehåll med anknytning till Pauligs verksamheter. Vi kan samla in personuppgifter via våra nätbutiker och e-handelspartners, och via våra kanaler i sociala medier.
Paulig kan samla in personuppgifter via leverantörer av betalningstjänster som används i anknytning till Pauligs nätbutiker.   

5.3. Potentiella konsument kunder

Paulig kan samla in personuppgifter via Pauligs kanaler i sociala medier som rör innehåll med anknytning till Pauligs verksamheter. Vi kan samla in personuppgifter via våra kanaler i sociala medier.

5.4. Företagskunder

Paulig samlar in personuppgifter via Pauligs nätbutiker. Vi kan samla in personuppgifter via våra nätbutiker och dina kollegor.
Paulig kan samla in personuppgifter från företagskunder när en representant för ett företag tillhandahåller andra anställdas personuppgifter till Paulig.  

5.5. Potentiella företagskunder

Paulig kan samla in personuppgifter från företags webbplatser, handelsregistret, sociala medier och andra offentliga källor.   Vi kan samla in personuppgifter via offentliga källor.

5.6. Intressegrupper

Paulig kan samla in personuppgifter från organisationers webbplatser, handelsregistret, sociala medier och andra offentliga källor.   Vi kan samla in personuppgifter via offentliga källor.

6. Vem överför och tilldelar vi dina personuppgifter till?

Paulig säljer inte, leasar inte eller delger inte på något sätt dina personuppgifter till tredje parter utanför Paulig utöver vad som beskrivs nedan. Vi delger inte dina personuppgifter till tredje parter utanför Paulig utöver vad som beskrivs nedan.
Paulig kan dela dina personuppgifter med behöriga tredje parter som inom gränserna för gällande lagstiftning utför tjänster åt Paulig för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Detta kan till exempel bestå av att tillhandahålla tjänster som kundtjänst och programvarutjänster, att hantera och analysera personuppgifter, att bedriva marknadsundersökningar och hantera marknadsföring och driva olika kampanjer.  Vi kan dela dina personuppgifter med behöriga tredje parter som utför tjänster åt oss för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.
Paulig kan dela dina personuppgifter för att erhålla betalning för produkter och tjänster, bland annat genom överföring eller försäljning av skuldsatta konton till tredje part för inkassering.  Vi kan dela dina personuppgifter med inkassoföretag. 
Paulig tar sitt ansvar för att skydda dina personuppgifter på allvar och tillåter därmed inte att dessa företag använder uppgifterna för några andra ändamål än att utföra sina tjänster. Paulig kräver dessutom att dessa tredje parter skyddar dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy. Vi tillåter inte att andra företag använder dina personuppgifter för andra ändamål än de vi avtalat om.
Paulig kan dela personuppgifter med noggrant utvalda tredje parter för samkörd eller oberoende direkt marknadsföring. Uppgifter kan endast delas för sådana ändamål när den tredje partens planerade ändamål inte strider mot Pauligs ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Endast de uppgifter som krävs av dina personuppgifter delas med tredje parter.  Vi kan dela dina personuppgifter med noggrant utvalda tredje parter för samkörd eller oberoende direkt marknadsföring.  
Paulig kan dela dina personuppgifter vid ett giltigt föreläggande från en domstol eller annan officiell myndighet med tillräcklig behörighet.  Vi kan dela dina personuppgifter vid ett föreläggande från en domstol eller liknande.
Paulig kan dela dina personuppgifter som en del av sammanslagningar, förvärv, försäljning av företagstillgångar eller när tjänster övertas av andra leverantörer. Detta gäller även vid eventuell insolvens, konkurs eller likvidering där dina personuppgifter kan överföras till en annan enhet till följd av denna typ av process. Vi kan dela dina personuppgifter som en del av sammanslagningar, förvärv eller liknande omstruktureringar. 

7. Kommer dina personuppgifter överföras till länder utanför Europeiska unionen?

Pauligs tjänster kan tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar i olika länder över hela världen. Det kan därför hända att Paulig överför dina personuppgifter utanför landet där du använder våra tjänster, även länder utanför EU och EEA som inte har några lagar om specifikt skydd för personuppgifter eller som har andra lagar gällande dataskydd.  Vi kan använda resurser och servrar i olika länder över hela världen och vi kan därför överföra dina personuppgifter utanför landet där du använder våra tjänster, även länder utanför EU och EEA.
I sådana fall säkerställer Paulig att det finns en juridisk grund för överföringen och att tillräckligt skydd av dina personuppgifter tillhandahålls i enlighet med gällande lagar, till exempel genom att använda standardavtal som godkänts av relevanta myndigheter (där så krävs) och genom att kräva att andra lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder används. I sådana fall ser vi till att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade.

8. Hur länge behandlar vi dina uppgifter? 

Paulig kan behandla dina personuppgifter så länge som beskrivs för de olika undergrupperna. Utöver tidsperioderna som anges nedan kan Paulig alltid behandla dina personuppgifter för exempelvis skatte- eller juridiska ändamål eller vid specifika långsiktiga åtaganden så länge som det behövs och kan berättigas.  Vi kan behandla dina personuppgifter så länge som beskrivs nedan. Dessutom kan vi alltid behandla dina personuppgifter för exempelvis skatte- eller juridiska ändamål så länge som det kan berättigas.

8.1. Konsument kunder

Paulig kan behandla dina personuppgifter så länge som det finns en kundrelation mellan dig och Paulig, samt fram till slutet av det tredje kalenderåret efter att kundrelationen upphört.  Vi kan behandla konsument kunders personuppgifter så länge som det finns en kundrelation, samt fram till slutet av det tredje kalenderåret efter att kundrelationen upphört. Därefter kommer du att betraktas som potentiell konsument kund.
Paulig kommer efter den tidsperiod som anges ovan att behandla vissa av dina personuppgifter och betrakta dig som potentiell konsument kund.   

8.2. Potentiella konsument kunder

Paulig kan löpande behandla dina personuppgifter eftersom Pauligs mål är att bygga upp en kundrelation med dig. När en kundrealtion väl har upprättats kommer behandlingen att följa den tidsperiod som beskrivs i punk 8.1 ovan.  Vi kan löpande behandla dina personuppgifter tills dess vi upprättar en kundrelation.  

8.3. Företagskunder

Paulig kan behandla dina personuppgifter så länge som det finns en kundrelation mellan företaget som du företräder och Paulig, samt fram till slutet av det sjätte kalenderåret efter att kundrelationenförhållandet upphört.   Vi kan behandla företagskunders personuppgifter så länge som det finns en kundrelation mellan ditt företag och Paulig, samt fram till slutet av det sjätte kalenderåret efter att kundrelationen upphört. Därefter kommer du att betraktas som potentiell 
konsument kund.
Paulig kan behandla dina personuppgifter så länge du arbetar på ett företag som är kund hos Paulig, samt fram till slutet av det sjätte kalenderåret efter att detta upphört.   
Paulig kommer efter den tidsperiod som anges ovan att behandla vissa av dina personuppgifter och betrakta dig som representant för en potentiell företagskund.   

8.4. Potentiella företagskunder

Paulig kan löpande behandla dina personuppgifter eftersom Pauligs mål är att bygga upp en kundrelation med företaget som du företräder. När en kundrelation väl har upprättats kommer behandlingen att följa den tidsperiod som beskrivs i punk 8.3 ovan.  Vi kan löpande behandla dina personuppgifter tills dess vi upprättar en kundrelation.  

8.5. Intressegrupper

Paulig kan behandla dina personuppgifter så länge som du tillhör någon av Pauligs intressegrupper, såsom samarbetsparter eller pressmedlemmar. Paulig kan behandla personuppgifter som rör en leverantör av produkter eller tjänster eller en part till något samarbetsavtal fram tills slutet av det sjätte kalenderåret efter det att avtalsförhållandet upphört. Vi kan behandla dina personuppgifter så länge som du tillhör någon av Pauligs intressegrupper. Vi kan behandla personuppgifter som rör en leverantör eller en part till något samarbetsavtal fram tills slutet av det sjätte kalenderåret efter det att avtalsförhållandet upphört.

9. Hur utövar du dina olika rättigheter? 

Alla rättigheter kan utövas genom att kontakta Pauligs integritetsgrupp med någon av kontaktmetoderna som beskrivs i avsnitt 1 ovan. Gruppen ger dig ytterligare anvisningar om hur du utöver dina specifika rättigheter. Om Paulig av rimliga skäl tvivlar på identiteten på personen som gör denna begäran kan Paulig begära ytterligare information för att kunna bekräfta personens identitet. Alla rättigheter kan utövas genom att få anvisningar från Pauligs integritetsgrupp.  
Paulig tillhandahåller information om åtgärder som vidtagits om du begär det, inom en månad från det att din begäran mottagits. Detta kan ta upp till ytterligare två månader vid behov beroende på komplexiteten hos och antalet begäranden. Vi tillhandahåller information om de åtgärder som vidtagits, oftast inom en månad från det att din begäran mottagits.

9.1. Rätten att få tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få en bekräftelse från Paulig om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte och, om så är fallet, få information om dina personuppgifter. Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som vi behandlar.

9.2. Rätten till korrigering

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade av Paulig.  Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade.

9.3. Rätten till radering (”Rätten att glömmas bort”)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få personuppgifter om dig raderade av Paulig, om något av följande gäller:  Du har rätt att få personuppgifter om dig raderade om något av följande gäller.
(a)    dina personuppgifter behövs inte längre i samband med de ändamål de samlades in eller behandlades för  
(b)    du återkallar ditt samtycke som behandlingen baserades på och det finns inga andra juridiska grunder för behandlingen  
(c)    du invänder till behandlingen och det finns inga legitima grunder till behandlingen som har företräde  
(d)    dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt  
(e)    dina personuppgifter måste raderas för att följa en juridisk skyldighet i Unionen eller lagstiftningen i en medlemsstat som omfattar Paulig  
(f)    personuppgifterna samlades in i samband med ett erbjudande om informationssamhällets tjänster.  
Men du har inte rätt till radering om behandlingen krävs: Du har inte rätt till radering om behandlingen krävs:
(a)    för att utöva rätten till yttrandefrihet och information  
(b)    för att följa en juridisk skyldighet som kräver behandlingen i Unionen eller lagstiftningen i en medlemsstat som omfattar Paulig  
(c)    för att etablera, utöva eller försvara juridiska anspråk.  

9.4. Rätten att begränsa behandlingen

Du har rätt att få behandlingen begränsad av Paulig, om något av följande gäller:  Du har rätt att få behandlingen begränsad om något av följande gäller:
(a)    riktigheten hos personuppgifterna ifrågasätts av dig, under en period där Paulig kan bekräfta personuppgifternas riktighet  
(b)    behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär att behandlingen begränsas istället  
(c)    Paulig behöver inte längre personuppgifterna för behandling, men de krävs för att etablera, utöva eller försvara juridiska anspråk  
(d)    du har motsatt dig behandlingen i väntan på en bekräftelse av att Pauligs legitima intressen har företräde över dina egna intressen.  

9.5. Rätten till invändningar

Du har rätt att när som helst, mot bakgrund av din speciella situation, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Pauligs legitima intressen, även profilering. Paulig ska inte längre behandla personuppgifterna om inte Paulig lägger fram tvingande legitima grunder för behandlingen som har företräde över dina intressen, dina rättigheter och din frihet, för att etablera, utöva eller försvara juridiska anspråk.  Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 
I de fall där personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för sådan marknadsföring, vilket omfattar profilering i den utsträckning denna rör sådan direkt marknadsföring.  Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
Observera att du inte kan avböja att få servicemeddelanden från Paulig, vilket bland annat omfattar säkerhets- och juridiska meddelanden. Du kan inte avböja att få servicemeddelanden från oss, såsom säkerhets- och juridiska meddelanden.

9.6. Rätten till dataöverförbarhet

Du har rätt att få personuppgifter om dig som du tillhandahållit Paulig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig om:  Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du tillhandahållit Paulig och du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig om:
(a)    behandlingen baseras på samtycke eller avtal  
samt om (b) behandlingen utförs med automatiskt.  

10. Är det obligatoriskt att lämna personuppgifter till oss?

I de fall där dina personuppgifter krävs för att Paulig ska kunna uppfylla sina avtalade skyldigheter i samband med ett avtal med dig är det obligatoriskt för dig att lämna in dina personuppgifter till oss. Du kan exempelvis inte göra inköp i Pauligs nätbutik utan att lämna in nödvändiga personuppgifter.  Om vi behöver dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra avtalade skyldigheter måste du lämna in dina personuppgifter till oss. 

11. Hur kan du återkalla ditt samtycke?

Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta Pauligs integritetsgrupp (kontaktuppgifter finns i avsnitt 1) eller genom att använda de elektroniska metoder som tillhandahålls av Paulig.  Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår integritetsgrupp eller genom att använda våra elektroniska metoder.

12. Automatiserar vi beslut som påverkar dig? 

Paulig tar inga beslut som baseras helt på automatisk behandling om detta ger upphov till juridiska effekter som rör dig eller på liknande sätt påverkar dig. Vi tar inga beslut som baseras helt på automatisk behandling om detta ger upphov till juridiska effekter som rör dig eller på liknande sätt påverkar dig.

13. Behandlar vi dina personuppgifter för att profilera dig? 

Paulig kan rikta (och utvärdera resultaten från) annonser till besökare på dess webbplatser, användare av dess appar och prenumeranter av nyhetsbreven. Annonserna baseras på profilering i och utanför Pauligs tjänster med hjälp av olika annonsnätverk och annonsmarknader där följande data används, antingen separat eller sammantaget: Vi kan rikta annonser till våra målgrupper baserat på profilering i och utanför Pauligs tjänster där följande data används:
 • data från annonseringsteknik i och utanför våra tjänster, såsom fyrar, pixeltaggar, annonstaggar, cookies och enhetsbeteckningar
 
 • uppgifter som du tillhandahåller (såsom kontaktuppgifter)
 
 • data från din användning av våra tjänster (såsom sökhistorik, klick på annonser och liknande) 
 
 • uppgifter från andra (såsom annonseringspartners och datasamlare)
 
 • information som härleds från data (som att använda jobbtitlar för att härleda tjänsteålder eller namn för att härleda kön).
 

14. Hur kan du utöva din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten? 

Om du misstänker att det skett en överträdelse av dataskyddslagstiftningen ber vi dig att först kontakta Pauligs integritetsgrupp (kontaktuppgifter finns i avsnitt 1). Denna integritetspolicy omfattar Pauligs verksamhet i alla länder. Denna integritetspolicy omfattar Pauligs verksamhet i alla länder.
Om ärendet inte kan lösas mellan dig och Paulig, kan du kontakta dataskyddsmyndigheten i landet där den aktuella Paulig-enheten är verksam. Du hittar kontaktuppgifter till den behöriga myndigheten i varje land där Paulig verkar här Du hittar kontaktuppgifter till den behöriga dataskyddsmyndigheten för länder där Paulig verkar här

15. Vilka principer följer vi för att skydda dina personuppgifter? 

Paulig har tagit fram elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder avsedda att hålla alla insamlade uppgifter säkra.  Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter säkra. 
Endast utsedd personal hos Paulig och organisationer som arbetar på uppdrag av Paulig eller för Paulig är behöriga att använda persondataregistret. Alla personer som arbetar med systemet har en personlig användarrätt som beviljas av Paulig eller dess samarbetsparter. Olika åtkomstnivåer har skapats utifrån vilka data personer kan behöva få åtkomst till för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Systemen skyddas med brandväggar som förhindra obehörig åtkomst utanför Paulig. Endast utsedd personal hos Paulig och organisationer som arbetar på uppdrag av oss eller för oss är behöriga att använda persondataregistret via sina personliga användarrätter. 
All personal hos Paulig och dess underleverantörer är skyldiga att hemlighålla all information rörande de personuppgifter de fått tillgång till i arbetet. Alla som får åtkomst till personuppgifter är skyldiga att hålla denna information hemlig.
Dokument som innehåller personuppgifter och som behandlas manuellt skyddas mot obehörig åtkomst.  

16. Vilken lagstiftning tillämpar vi för behandlingen av personuppgifter? 

Behandlingen av personuppgifter i Pauligs dataregister regleras av Europeiska unionens tillämpliga dataskyddslagar samt av den nationella lagstiftningen i länderna där Paulig är verksamma. Behandlingen av personuppgifter regleras av Europeiska unionens dataskyddslagar samt av den nationella lagstiftningen i länderna där vi är verksamma.

17. Hur uppdateras denna integritetspolicy?

Paulig kan komma att ändra denna integritetspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela detta via vår webbplats eller på annat sätt för att du ska få möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. Din fortsatta användning av Pauligs produkter och tjänster efter att vi publicerat eller skickat dig ett meddelande om ändringar av denna integritetspolicy innebär att du nu är bunden av den uppdaterade integritetspolicyn. Vi kan då och då ändra denna integritetspolicy och i vissa fall kommer vi att meddela dig detta så att du får en möjlighet att granska ändringarna. Din fortsatta användning av Pauligs produkter och tjänster innebär att du nu är bunden av den uppdaterade integritetspolicyn.