Vår ambition är att 70 procent av omsättningen från våra produkter och tjänster senast 2030 ska komma från produkter och tjänster som främjar människors hälsa och välbefinnande och minimerar påverkan på vår planet. I dag är nästan hela vår produktportfölj 100 procent växtbaserad och vi fortsätter att utveckla våra produkter i en hälsosammare riktning samt lansera nya produkter som är bra för både människa och planet. 

Som en del av ambitionen att 70 procent av Pauligs försäljning ska komma från produkter och tjänster som främjar hälsa och välbefinnande för både människa och planet, skapade vi under 2021 ett nutritionsramverk. Ramverket definierar vad det innebär att en produkt ska möjliggöra hälsa för människor och har använts för att utvärdera vår nuvarande status och framtida produktportföljt. Ramverket har också hjälpt oss att identifiera fokusområden och skapa en övergripande plan som ska förverkliga våra ambitioner inom hälsa senast år 2030. 

Nästa steg är att bygga ett ramverk som utvärderar våra produkter och identifierar fokusområden i relation till målet om att möjliggöra hälsa för planeten. Vi kommer att sätta mål på kategorinivå för näring och fortsätta inspirera till hållbar konsumtion genom våra produktvarumärken.

Parallellt med att systematiskt minska våra produkters miljöavtryck och inspirera konsumenter att göra fler hållbara val, tar vi livsmedelssäkerhet och kvalitet på största allvar. Läs mer om vår policy för livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Läs mer

Karin Jonsson, Sustainability Program Manager, Nutrition and Food Health at Paulig
Karin Jonsson, hållbarhetschef näring och hälsa, intervjuad om Nutri-Score av Livsmedel i fokus
Paulig Sustainability Approach SV
Vad innebär hållbarhet på Paulig?