21.4.2023 Meddelande
Livsmedelsbolaget Paulig lanserar en klimatfond för att accelerera minskningen av sina klimatutsläpp. Fonden uppgår till 31 miljoner kronor under 2023 och fokus ligger på projekt som minskar utsläppen i värdekedjorna för vete och kaffe, logistik samt företagets egen verksamhet. Projekten väljs ut årligen och genomförs tillsammans med Pauligs samarbetspartners och leverantörer. Utöver den nya fonden fortsätter företaget med andra hållbarhetsinitiativ som en del i arbetet att nå sina ambitiösa hållbarhetsmål.

"Vår ambition är att vara en föregångare inom hållbarhet i livsmedelsbranschen och målet är att minska växthusgasutsläppen från vår egen verksamhet med 80%, och från värdekedjan med 50%, till 2030. Den nya fonden förstärker effekten av och flexibiliteten i våra klimatåtgärder, ökar våra innovationsmöjligheter och påskyndar framsteg mot våra ambitiösa klimatmål", säger Lea Rankinen, hållbarhetsdirektör på Paulig.

Företaget har använt en klimatavgift per utsläppston för att beräkna budgetbehovet som krävs för en årlig minskning av koldioxidutsläpp enligt uppsatta klimatmål. Budgeten utgör grunden för den årliga fonden som 2023 uppgår till 31 miljoner kronor.

"Genom att använda ett internt koldioxidpris på 570 kronor per ton har vi utvärderat det budgetbehov som krävs för att minska vår klimatpåverkan i linje med våra mål. Kostnaden har sedan inkluderats i Pauligs finansiella plan och årsbudget. Att använda en intern mekanism för koldioxidprissättning som en del av vår finansiella planering hjälper oss att förstå hur koldioxidutsläpp kan påverka vår resultat- och förlustberäkning samt våra investeringsbeslut", säger Juha Vähre, finansdirektör på Paulig.

Fokus på vete och kaffe
Fonden kommer att användas till projekt som väljs ut årligen, baserat på Pauligs strategiska initiativ. Projekten värderas utifrån dess potential att minska klimatpåverkan samt öka innovationsgraden, kostnadseffektiviteten och skalbarhetsmöjligheter. Fonden är främst avsedd för projekt inom värdekedjorna för vete och kaffe. Andra projekt kommer att vara kopplade till utsläppsminskningar i företagets egen verksamhet, som koldioxidneutrala fabriker och övriga samarbeten.

”Våra kriterier för att välja projekt är baserade på Pauligs företagsstrategi, hållbarhetsansats och vetenskapligt baserade klimatmål. I dag har tortillas och kaffe den största klimatpåverkan i vår värdekedja. Vi vill hjälpa till att minska utsläppen i råvaruproduktionen och främja regenerativa jordbruksmetoder. De flesta av projekten planeras och genomförs tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners. Tillsammans siktar vi på att skapa nya innovationer och på sätt att förbättra vår verksamhet och vårt samarbete”, säger Lea Rankinen.

Projektens klimatpåverkan mäts enligt relevanta redovisningsstandarder för koldioxid och framstegen följs upp regelbundet.

”Vi kommer regelbundet att följa våra framsteg i klimatprojekteten mot våra mål och budget. Vår ambition är också att omvandla bästa praxis till rutiner och ta in dem som en del i vår verksamhet. Genom att skala upp nya innovationer, metoder och teknologier som upptäcks i projekten kommer vi att utöka användningen av dem i värdekedjan", säger Lea Rankinen.

Paulig har sedan tidigare pågående klimatprojekt som skapar mer hållbara odlingsmetoder för vete och kaffe.

Förutom klimatåtgärder och cirkularitet fokuserar Paulig i sitt hållbarhetsarbete på ett rättvist och inkluderande arbetssätt samt hälsa och välbefinnande för människa och planet. Läs mer om Pauligs hållbarhetsprogram här.

För mer information kontakta:
Nils Sjöberg
Kommunikationschef Sverige

nils.sjoberg@paulig.com  
+46 70 085 24 11 

Om Paulig
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Företaget erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Zanuy. Pauligs omsättning uppgick 2022 till 1,1 miljarder miljoner euro. Företaget har över 2 300 medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavor. 

Ladda ner högupplösta bilder