Vårt mål är att vara en rättvis och inkluderande partner och arbetsgivare i hela vår värdekedja. 100% av vårt kaffe kommer redan från verifierade hållbara källor och vi strävar efter att utvidga detta arbete till att även täcka andra råvaror. Målet är att 100% av råvarorna från högriskområden ska från hållbara källor som har verifierats av tredje part år 2030. Detta kommer att kräva systematiska due diligence-processer och ett holistiskt sätt att arbeta med leverantörer och andra partners i hela värdekedjan. Vi fortsätter att utveckla vår värdestyrda företagskultur för att säkerställa att alla våra medarbetare uppfattar Paulig som ett rättvist och inkluderande företag.


Med mer än 680 direkta och 5500 indirekta leverantörer och värdekedjor som sträcker sig till nästan 80 länder har vi möjlighet att påverka globalt. Förutom att vi har en stor möjlighet till positiv påverkan, har vi också ansvar för att minska riskerna - till exempel när det gäller mänskliga rättigheter och klimatförändringar. Eftersom många av våra effekter sker uppströms i vår värdekedja är det viktigt att vi ser till att de mildrande aktiviteterna och utvecklingsprogrammen också äger rum där.

Vi kan inte nog understryka vikten av öppen dialog och samarbete med våra partners och leverantörer och att implementera våra hållbarhetsaktiviteter i våra inköpspraxis. Under 2020 har vi fortsatt vår systematiska kartläggning av råvaruförsörjningskedjan. Detta kommer att öka insynen i våra leveranskedjor.

Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt för att främja ett hållbart jordbruk och ansvarsfulla inköpspraxis. Ett av våra fokusområden för 2021–2023 är att utveckla värdekedjorna för våra kryddor. Kategorin kommer att ha en viktig roll för att uppnå vår ambition om att alla våra råvaror från högriskområden ska komma från hållbara källor som verifierats av externa parter år 2030.

Läs mer

Lea Rankinen cooking
Mänskliga rättigheter är en fråga som kräver effektiva processer, transparens och samarbete för att följa med i utvecklingen
Paulig partner till Helsingfors Pride 2021
Paulig Sustainability Approach SV
Vad innebär hållbarhet på Paulig?