Vår ambition är att 70 procent av omsättningen från våra produkter och tjänster senast 2030 ska komma från produkter och tjänster som främjar människors hälsa och välbefinnande och minimerar påverkan på vår planet. Vår produktportfölj är redan idag nästan helt växtbaserad, och vi kommer att fortsätta att utveckla våra produkter i en hälsosam riktning och utveckla nya produkter som är bra för både människor och miljö. Vi arbetar systematiskt med att minska koldioxidavtrycket för produkterna och inspirerar konsumenter att göra hållbara val.