Vi stödjer våra konsumenters hälsa och välbefinnande

Supporting Consumers’ Health and Wellbeing

Vårt uppdrag är att utforska god smak och se till att vi efterlämnar en känsla av god smak. Som ett livsmedels- och dryckesföretag har vi ett speciellt ansvar gentemot de konsumenter som använder våra produkter. Detta omfattar att vi säkerställer produktsäkerheten liksom att vi tar hänsyn till hälso- och hållbarhetsaspekter när vi utvecklar våra produkter och tjänster.

I dag har konsumenterna många förväntningar på de produkter som de använder. Bland de mest aktuella frågorna är deras egen hälsa och välbefinnande, produktens ursprung och säkerhet samt frågor kring etiska och miljömässiga aspekter. Dessa frågor är även viktiga för oss och vi lägger stor vikt vid dem. Vi förbättrar ständigt våra produkter och använder högkvalitativa ingredienser för att stödja våra konsumenters hälsa och välbefinnande.

Hälsosamma ingredienser bygger välbefinnande

God och nyttig mat är en av de snabbast växande kulturtrenderna. Konsumenterna vill ha produkter med lägre andel mättat fett, socker och salt utan överflödiga tillsatser och konserveringsmedel men med en god smak. Vi på Paulig vill vi möta dessa förväntningar och våra enheter framställer aktivt nya produkter och anvisningar, som påverkar konsumenternas hälsa och välbefinnande positivt.

Resultatet syns redan. Divisionen Världens Mat & Kryddor har minskat salthalten i sin tacorätt, utvecklat en kokosmjölk med låg fetthalt och ersatt palmoljan i Santa Marias produkter med raps- och solrosolja. Även Snack Food-divisionen har minskat andelen mättat fett i sina produkter och utvecklat ett tortillaalternativ med mindre salt. Risenta- och Nyhtökaura-produkterna har fört in vårt sortiment till helt nya områden.

Vegetariska produkter och recept för att minska miljöpåverkan

Hälsa och miljömässigt sunda val går ofta hand i hand. För att stödja konsumenterna i att minska deras miljöpåverkan tillhandahåller vi recept och lättanvända produkter för goda vegetariska måltider. Vi erbjuder idéer och recept på vegetarisk mat på våra olika varumärkens webbplatser och via sociala medier. Vi har till exempel lanserat Risenta måltidsmixer och Pulled Oats®-produkter, vilket är ett enkelt sätt för konsumenter att ersätta kött i maten. Efterfrågan på vegetariska produkter har ökat anmärkningsvärt och 2017 började vi bygga en ny produktionsanläggning för Pulled Oats® i Sverige för att kunna erbjuda produkterna till större marknader.

Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet har högsta prioritet

För oss som ett livsmedelsföretag har produktsäkerhet och kvalitet högsta prioritet och de är avgörande byggstenar för kund- och konsumentförtroende. Vårt kvalitetsarbete sträcker sig från råvaruproduktion och inköp hela vägen till slutkonsumenten. Vi utvärderar proaktivt risker vilket gör att vi kan se till att våra råvaror och produkter kan uppfylla våra höga kvalitetskrav.  När vi utvecklar produkter och tjänster följer vi både nationella och EU:s näringsrekommendationer och förordningar. Vi arbetar förebyggande genom att regelbundet utföra riskutvärderingar gällande leverantörer, produkter och råvaror. På så vis kan vi garantera att våra råvaror och produkter uppfyller våra stränga kvalitetskrav.

För att försäkra oss om kvalitet och pålitlighet är samarbetet med leverantörer av största vikt. Exempel på sådant samarbete är projektet Responsible Sourcing samt programmet Sustainable Coffee.

Alla koncernens produktionsanläggningar använder ledningssystemen för livsmedelssäkerhet BRC, IFS eller FSSC 22 000, som är certifierade av tredje part och internationellt erkända. Vi använder oss även av interna samt av myndigheter och kunder utförda auditeringar.

Produktcertifikat intresserar

Intresset för certifierade produkter ökar allt mer. I våra kaffe-, krydd- och fröprodukter samt i våra matkoncept finns det redan ett stort utbud av dem.
Läs mer här
•    Santa Maria
•    Paulig

Vad menas med certifierade produkter?

Certifierat kaffe, kryddor, oljor osv. har producerats med hållbara metoder på det sätt som varje certifiering fordrar. Regelbundna auditeringar utförda av tredje part, ser till så att kraven följs. Deras gemensamma mål är att främja hållbar utveckling inom inköpskedjan.