Vår ambition är att 70 procent av omsättningen från våra produkter och tjänster senast 2030 ska komma från produkter och tjänster som främjar människors hälsa och välbefinnande och minimerar påverkan på vår planet. Vår produktportfölj är redan idag nästan helt växtbaserad, och vi kommer att fortsätta att utveckla våra produkter i en hälsosam riktning och utveckla nya produkter som är bra för både människor och miljö. Vi arbetar systematiskt med att minska koldioxidavtrycket för produkterna och inspirerar konsumenter att göra hållbara val.

För att bättre förstå var vi står och vilka alternativ vi har framöver utvecklar vi en modell som ska definiera vad vi menar med en produkt som möjliggör hälsa för människor. Vi utvärderar också vår nuvarande status och anger riktningar för vägen framåt. Detta arbete är baserat på och anpassat till vetenskapliga bevis och kostriktlinjer från myndigheter. Vi vill också se till att våra kunders och konsumenters förväntningar relaterade till hälsa uppfylls i vår produkt- och konceptutveckling. Det är också viktigt att tydliggöra att oavsett hur hälsosam en produkt är, så är god smak en viktig faktor i utvecklingsprocessen. Vi strävar efter att färdigställa modellen och beräkna baslinjen för vår ambition under 2021.

Livsmedelssäkerhet och kvalitet är våra högsta prioriteringar. Läs mer om vår policy för livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Läs mer

Karin Jonsson, Sustainability Programme Manager
Maten är del av vår identitet
Paulig investerar i Carrot Kitchen – världens första matlagningsapp för barn
Paulig Sustainability Approach SV
Vad innebär hållbarhet på Paulig?