Som en föregångare inom hållbarhet är Paulig det första livsmedelsföretaget i Finland, och bland de första företagen globalt, med klimatmål som har godkänts av Science Based Targets-initiativet. Paulig stödjer kampanjen ”Business Ambition for 1.5 °C” och har förbundit sig att arbeta för att begränsa den globala temperaturökningen till maximalt 1.5 °C i företagets verksamhet och värdekedja. Vårt mål är att senast 2030 ha minskat utsläppen av växthusgaser från egen verksamhet med 80 procent och från värdekedjan med 50 procent. Dessutom kommer alla våra förpackningar år 2030 att vara återvinningsbara och tillverkade av förnybara eller återvunna material.

Pauligs ska minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet med 80 procent

År 2020 minskade Paulig utsläppen av växthusgaser (GHG) från den egna verksamheten med 18%. Dessutom blev vårt finska kafferosteri i Vuosaari vår första koldioxidneutrala fabrik, certifierad enligt  CarbonNeutral®. Se höjdpunkterna för året 2020:

  • Vi minskade våra egna utsläpp av växthusgaser med 18 procent, från 2018 års baslinje. Vår ambition är att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent i den egna verksamheten och från värdekedjan med 50 procent fram till 2030.
  • Vi blev det första livsmedelsföretaget i Finland att få våra klimatmål godkända av Science Based Targets-initiativet.
  • Vårt kafferosteri i finska Vuosaari blev vår första produktionsanläggning som blev certifierad som koldioxidneutral byggnad.
  • Alla våra produktionsanläggningar i Sverige, Finland, Estland, Belgien och Storbritannien köper nu 100 procent förnybar energi.Alla Pauligs produktionsanläggningar ska vara koldioxidneutrala senast 2023

Vår ambition är att samtliga av våra tio fabriker i Sverige, Finland, Estland, Storbritannien, Belgien och Ryssland ska vara koldioxidneutrala senast 2023. I maj 2021 har vi uppnått byggcertifieringen CarbonNeutral® för fyra av våra tio fabriker: vårt kafferosteri i finska Vuosaari och Gold&Green Foods fabrik i Järvenpää, liksom för våra två svenska fabriker i Mölndal och Landskrona. Fabrikerna, som bland annat producerar kryddor, müsli och tortillabröd, är Sveriges största i sitt slag. Vi har nyligen börjat bygga en ny tortillafabrik i Roeselare, Belgien och strävar efter att göra anläggningen koldioxidneutral från start.

För att fabrikerna ska bli koldioxidneutrala har Paulig till exempel investerat i energieffektivitet, värmeåtervinning och övergått till att köpa biogas, förnybar el och fjärrvärme. Med dessa initiativ har utsläppen från fabrikerna minskats med 98 % sedan 2014. De resterande utsläppen har kompenserats med skogsprojekt. Läs mer om projekten (på engelska).

Pauligs mål är att minska utsläppen av växthusgaser från sin värdekedja med 50 procent

Majoriteten av våra utsläpp av växthusgaser kommer från vår värdekedja och är kopplad till de råvaror som används för tillverkningen av våra produkter. Därför har vi ett nära samarbete med våra råvaruleverantörer och partner för att minska utsläppen från värdekedjan. Vi har som mål att främja hållbara odlingsmetoder, hitta nya råvaror och partner samt utveckla nya affärsmodeller som gynnar cirkulär ekonomi.

För att driva utvecklingen av ett koldioxidneutralt jordbruk är Paulig en av Svensk Kolinlagrings utvecklingspartners i ett pilotprojekt som syftar till att uppnå certifierad kolinlagring år 2023. Med kolinlagring minskar mängden koldioxid i atmosfären genom att mer kol binds i jordbrukarnas mark och växtlighet än vad som släpps ut. Metoden anses ha stor potential för att bidra till ett mer klimatneutralt jordbruk.

Utvecklingen av förpackningmaterial fortsätter att vara ett av de viktigaste fokusområdena för Paulig. Vår ambition är att alla våra förpackningar år 2030 ska vara återvinningsbara och tillverkas av förnybara eller återvunna material. Vårt fokus är nu att utveckla återvinningsbara paket till 2025.

Läs mer

Paulig bygger ny fabrik för hållbar tortillaproduktion i Belgien
Paulig stödjer Svensk Kolinlagring för att binda mer kol i jordbruksmarken
Paulig Sustainability Approach SV
Vad innebär hållbarhet på Paulig?