Som en föregångare inom hållbarhet är Paulig det första livsmedelsföretaget i Finland, och bland de första företagen globalt, med klimatmål som har godkänts av Science Based Targets-initiativet. Paulig stödjer kampanjen ”Business Ambition for 1.5 °C” och har förbundit sig att arbeta för att begränsa den globala temperaturökningen till maximalt 1.5 °C i företagets verksamhet och värdekedja. 

Vårt mål är att senast 2030 ha minskat utsläppen av växthusgaser från egen verksamhet med 80 procent och från värdekedjan med 50 procent. 

Majoriteten av våra utsläpp av växthusgaser kommer från vår värdekedja och är kopplad till de råvaror som används för tillverkningen av våra produkter. Därför har vi ett nära samarbete med våra råvaruleverantörer och partner för att minska utsläppen från värdekedjan. Vi har som mål att främja hållbara odlingsmetoder, hitta nya råvaror och partner samt utveckla nya affärsmodeller som gynnar cirkulär ekonomi.

Förpackningsutveckling fortsätter att vara ett av de viktigaste fokusområdena för Paulig. Vår ambition är att alla våra förpackningar år 2030 ska vara återvinningsbara och tillverkas av förnybara eller återvunna material. I Pauligs egen verksamhet kommer företaget att fortsätta öka andelen förnybar energi samt förbättra energieffektiviteten och återvinningsgraden.

 

Några exempel på vårt arbete för miljön och klimatet:

Återanvändning av spillvärme Miljöbesparingar och minskat matsvinn genom förpackningsutveckling