Paulig ligger i täten bland livsmedelsföretagen när det gäller att förbinda sig till vetenskapsbaserade utsläppsreduktionsmål för växthusgaser i enlighet med Parisavtalet för att klimatuppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5 grader. Vårt mål är att senast 2030 ha minskat utsläppen av växthusgaser från egen verksamhet med 80 procent och från värdekedjan med 50 procent. Målet är att få de vetenskapsbaserade målen validerade av Science Based Targets-initiativet under 2020.  

Majoriteten av våra utsläpp av växthusgaser kommer från vår värdekedja och är kopplad till de råvaror som används för tillverkningen av våra produkter. Därför har vi ett nära samarbete med våra råvaruleverantörer och partner för att minska utsläppen från värdekedjan. Vi har som mål att främja hållbara odlingsmetoder, hitta nya råvaror och partner samt utveckla nya affärsmodeller som gynnar cirkulär ekonomi.

Några exempel på vårt arbete för miljön och klimatet:

Återanvändning av spillvärme Miljöbesparingar och minskat matsvinn genom förpackningsutveckling