Som en föregångare inom hållbarhet är Paulig det första livsmedelsföretaget i Finland, och bland de första företagen globalt, med klimatmål som har godkänts av Science Based Targets-initiativet. Paulig stödjer kampanjen ”Business Ambition for 1.5 °C” och har förbundit sig att arbeta för att begränsa den globala temperaturökningen till maximalt 1.5 °C i företagets verksamhet och värdekedja. 

Vårt mål är att senast 2030 ha minskat utsläppen av växthusgaser från egen verksamhet med 80 procent och från värdekedjan med 50 procent. 

Vuosaari carbon neutral roastery


Alla Pauligs produktionsanläggningar ska vara koldioxidneutrala senast 2023

Under hösten 2020 tilldelades Paulig certifieringen CarbonNeutral® för sitt rosteri i Vuosaari. Rosteriet blev Pauligs första certifierade koldioxidneutrala produktionsanläggning. Utsläppen från rosteribyggnaden har minskat med 98 % sedan 2014 och de återstående utsläppen har kompenserats genom finansiering av projekt för minskade koldioxidutsläpp. Pauligs ambition är att alla produktionsanläggningar i Finland, Sverige, Estland, Storbritannien, Belgien och Ryssland ska vara koldioxidneutrala senast år 2023. Läs mer här.

Pauligs mål är att minska utsläppen av växthusgaser från sin värdekedja med 50 procent

Majoriteten av våra utsläpp av växthusgaser kommer från vår värdekedja och är kopplad till de råvaror som används för tillverkningen av våra produkter. Därför har vi ett nära samarbete med våra råvaruleverantörer och partner för att minska utsläppen från värdekedjan. Vi har som mål att främja hållbara odlingsmetoder, hitta nya råvaror och partner samt utveckla nya affärsmodeller som gynnar cirkulär ekonomi.

Förpackningsutveckling fortsätter att vara ett av de viktigaste fokusområdena för Paulig. Vår ambition är att alla våra förpackningar år 2030 ska vara återvinningsbara och tillverkas av förnybara eller återvunna material. I Pauligs egen verksamhet kommer företaget att fortsätta öka andelen förnybar energi samt förbättra energieffektiviteten och återvinningsgraden.

Några exempel på vårt arbete för miljön och klimatet:

Paulig ger sitt kaffeavfall nytt liv

Paulig stöder Europeiska unionens förslag till nya klimatmål och inkluderande återhämtning i Europa

PINC Kaffe Bueno