6.6.2022 Meddelande
Den största delen av kaffets koldioxidavtryck (nästan 70 procent) uppstår vid odlingen av kaffebönor i ursprungsländerna. Därför är jordbrukets omvandling avgörande för att skapa en hållbar värdekedja för kaffet. I Pauligs nya kaffeklimatprojekt implementeras klimatsmarta odlingsmetoder i ursprungsländerna. Klimatprojektet stöttar cirka 500 lantbrukare att ta till sig mer hållbara jordbruksmetoder. Målet är att minska dessa kaffeplantagers klimatpåverkan med upp till 30 procent och ge konsumenterna mer hållbart kaffe i framtiden. Projektet är ett steg i att minska Pauligs utsläpp av växthusgaser (GHG) i den egna värdekedjan med 50 procent till 2030. 

Världens kaffeodlingar står inför stora utmaningar. Kaffe är en av de grödor som drabbas mest av klimatförändringarna och att försörja sig som kaffeodlare är krävande. Brasilien, den största producenten och exportören av Arabica-bönor, drabbades hårt av de extrema väderförhållandena förra våren och sommaren. Torka och frost förstörde nästan en femtedel av kaffeskörden. Som ett av världens mest hållbara kafferosterier har Paulig förbundit sig att arbeta för mer hållbara odlingsmetoder och stötta kaffeodlarnas försörjning i syfte att minska klimatpåverkan. Pauligs nya klimatprojekt i Brasilien, Colombia och Nicaragua stöttar lantbrukare inom hållbar och lönsam kaffeodling. Projekten skräddarsys i samarbete med företagets partner och lokala lantbrukare för att tillgodose behoven i det aktuella området. Pauligs målsättning är att under skala upp de bästa metoderna i alla ursprungsländer kommande år. 

”Målen i kaffeproduktionens klimatarbete är nåbara, men det krävs ett systematiskt och långsiktigt samarbete genom hela värdekedjan. De odlingsmetoder lantbrukarna använder har en betydande och omedelbar effekt på kaffets klimatpåverkan. Detta eftersom majoriteten av koldioxidavtrycket i värdekedjan kommer från odlingen av kaffebönor i ursprungsländerna. På Paulig arbetar vi för en ljus framtid för kaffet, och vårt mål är att minska värdekedjans klimatpåverkan och mildra klimatförändringarna. Våra nya projekt kommer att förbättra möjligheten till lönsam kaffeodling och kaffeodlarnas försörjning. Projekten är ett stort steg framåt i vårt hållbarhetsarbete, och vi vill under kommande år skala upp de bästa lösningarna till alla våra ursprungsländer”, säger Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs, Paulig.   

Fokusområden i Pauligs klimatprojekt är hantering och optimering av näringsämnen samt implementering av regenerativa jordbruksmetoder. Det senare genom användning av täckgrödor, avloppsvattenrening och olika metoder och möjligheter för biokol. Till att börja med har Paulig valt ut ett antal projekt med hög potential i Brasilien, Colombia och Nicaragua. Lantbrukarna kommer i projektet att utveckla befintliga jordbruksmetoder och testa nya arbetsmetoder. Totalt kommer närmare 500 bönder och cirka 20 000 hektar kaffeodling att omfattas av Pauligs projekt vars första fas startar under 2022. De beräknade utsläppsminskningarna för det första året uppgår till 15–30 procent på gårdsnivå.  

Kaffe är en av Pauligs största produktkategorier och står för mer än 40 procent av företagets totala klimatpåverkan i värdekedjan. Därför har det klimatprojekt som lanseras nu stor effekt ur ett hållbarhetsperspektiv. Projektet kan minska utsläppen av växthusgaser i Paulig-kaffets värdekedja från gård till leverans med upp till 5 % under det första året. 

De nya klimatprojekten är en del av Pauligs hållbarhetsprogram 

Som en föregångare inom hållbarhet var Paulig det första livsmedelsföretaget i Finland, och bland de första företagen globalt, att tillämpa klimatmål som godkänts av Science Based Targets-initiativet. Kaffeklimatprojekt syftar till att implementera klimatsmarta odlingsmetoder för att förverkiga Pauligs vetenskapsbaserade mål om att minska växthusgasutsläppen i värdekedja med 50 procent till 2030. Dessutom siktar Paulig på att minska utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten med 80 procent till 2030 jämfört med 2018 års baslinje. Pauligs klimatmål är i linje med målet att begränsa den globala temperaturökningen till maximalt 1,5 °C. 

Pauligs kafferosterier i Finland är Carbon Neutral®-certifierade. Pauligs mål är att minska de logistikrelaterade utsläppen med 25 procent till 2025, inklusive transporten och distributionen av kaffe. Paulig har också annonserat en investering på 25 miljoner euro i Nordsjö för att möjliggöra återvinningsbara kaffeförpackningar och förbättra effektiviteten. Våren 2022 rankades Paulig för tredje året i rad som dryckesbranschens mest hållbara varumärke enligt finska konsumenter. 

Utöver kaffeklimatprojekt har Paulig nyligen inlett ett samarbete med Lantmännen i Sverige för att främja mer hållbara veteodlingsmetoder. Läs mer om Pauligs hållbarhetsarbete här: https://www.pauliggroup.com/sustainability

 
För ytterligare information kontakta:  
Pirjo Hästbacka   
Kommunikationschef  
+358 50 356 8359 

 

Om Paulig 
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Liven. Pauligs omsättning uppgick 2021 till 966 miljoner euro. Företaget har 2 300 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

www.pauliggroup.com

Ladda ner högupplösta bilder