23.3.2021 Artikel

Livsmedelsföretaget Paulig blir utvecklingspartner till Svensk Kolinlagring och deras nya pilotprojekt som drivs med målet att ha en certifierad kolinlagring till 2023. Samarbetet är ett steg i Pauligs mål att minska de egna utsläppen i värdekedjan med 50 procent fram till 2030. Med kolinlagring minskas mängden koldioxid i atmosfären genom att mer kol binds i lantbrukarnas mark och växtlighet än vad som släpps ut. Metoden anses ha stor potential för att bidra till ett mer klimatneutralt jordbruk.

- Vi behöver utforska klimatsmarta jordbruksmetoder för att minska våra utsläpp och begränsa den globala temperaturökningen enligt Parisavtalets 1,5-gradersmål. Som utvecklingspartner till Svensk Kolinlagring hjälper vi till att skala upp deras pilotprojekt för att ge lantbrukare djupare kunskaper om effektiva metoder för att lagra mer kol i svensk jord, säger Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs på Paulig.

Paulig är ett internationellt livsmedelsföretag som erbjuder kaffe och drycker, tex mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ under varumärkena Santa Maria, Risenta, Gold & Green, Paulig och Poco Loco. Företagets vetenskapsbaserade klimatmål är att minska sina egna utsläpp av växthusgaser med 80 procent fram till 2030 och i värdekedjan med 50 procent, från 2018 års baslinje.

- Vetet till majoriteten av Santa Marias tortillabröd odlas i Sverige och för att vara en del av lösningen på plats vill vi undersöka hur dagens jordbruksmetoder kan bli mer klimateffektiva. Livsmedelsindustrin har stora möjligheter att göra skillnad med fler hållbara lösningar och det är glädjande att flera aktörer i branschen också stöttar det här projektet, säger Lea Rankinen.

Genom att binda kol i jordbruksmark skapas en mer välmående jord som är motståndskraftigare mot torka och översvämningar. Det ger en ökad trygghet för lantbrukaren, och livsmedelsproduktionen, även i ett förändrat klimat. Många av de metoder som används för kolinlagring i dag bidrar också till minskad övergödning och ökad biologisk mångfald.

- Vi vill transformera matsystemet för att bidra till att maten ska bli en lösning för ett livskraftigt samhälle. En ökad kolinlagring kan ge ett snabbt skifte i hur vi producerar mat på svenska gårdar. Men för att lyckas behöver vi ett nära samarbete med företag, lantbrukare och forskare. I det här pilotprojektet är Paulig en av våra utvecklingspartners som gör att vi kan ta nästa steg med målet att ha en certifierad kolinlagring till 2023, säger Lova Brodin, vd för MiljöMatematik Malmö som driver Svensk Kolinlagring.

Svensk Kolinlagring är en plattform som samlar forskare, jordbrukare och livsmedelsföretag runt målet att binda in koldioxid från atmosfären och lagra den i svensk jordbruksmark. Målet är att hejda klimatförändringarna, öka mullhalt och bördighet, bevara och skapa ekosystemtjänster samt förbättra skördar och lönsamhet i svenskt jordbruk.