15.6.2021 Artikel

International Coffee Partners (ICP) fyller 20 år och vi på Paulig är tacksamma och stolta över det värdefulla samarbetet genom åren.

”International Coffee Partners har tillsammans med odlarna och ett nätverk av andra partner lyckats förbättra hållbarheten i kaffeodlingar och jordbrukssamhällen runt om i världen. ICP är ett av våra äldsta partnerskapsinitiativ inom kaffe, och det har varit intressant och givande att få se hur ett sådant värdebaserat samarbete kan föra oss närmare varandra. Nu när vi firar 20-årsjubileet av ICP förblir vår vision lika giltig som någonsin, i vårt arbete att förbättra försörjningen för småskaliga kaffeodlares familjer genom att göra dem mer konkurrenskraftiga baserat på hållbara metoder. Vi är glada över resultaten och stolta över alla våra jordbrukarpartner samtatt  detta sker i deras jordbruk och samhällen. Vi ser fram emot att dela med oss av våra lärdomar från denna resa hittills på ICP”, säger Seija Säynevirta, chef för Human Rights and Sustainable Sourcing.

Pauligs mål är att bli en hållbar föregångare i branschen och vill bidra till att förbättra kaffeodlarnas försörjning ochklimattålighet samt skydda natur och naturresurser i kaffeodlingarnas ursprungsländer. 

”ICP är verkligen ett unikt utvecklingssamarbete som gör det möjligt för oss att bidra till hållbara, klimatsmarta landskap och blomstrande kaffesamhällen i större omfattning”, säger Seija.

På Paulig bygger vi långsiktiga partnerskap med våra leverantörer, kunder och andra intressenter. Samarbetet gör det möjligt för oss att uppnå betydande hållbarhetsförbättringar inom livsmedels- och dryckesindustrin. ICP har en speciell plats bland våra långsiktiga partnerskap och vi är både glada och stolta över det arbete som utförts och de resultat som uppnåtts de senaste 20 åren.

Vad gör ICP?

ICP har sedan 2001 arbetat för att förbättra kaffeodlarregionernas hållbarhetsarbete. ICP är en ideell organisation där Paulig är en av grundarna. ICP grundades av Löfbergs, Lavazza, Neumann Gruppe, Tchibo och Paulig 2001. Sedan har Delta Cafés, Franck och Joh. Johannson Kaffe blivit medlemmar.

ICP främjar hållbar utveckling i kaffeproducerande länder genom att genomföra projekt som gynnar kaffeodlarfamiljer och miljön. ICP genomför ett innovativt projektarbete med en holistisk strategi. De viktigaste inslagen i ICP:s strategi är att stödja uppbyggnaden av familjeföretag, stärka jordbrukarorganisationer, möjliggöra anpassning till och begränsning av klimatförändringar samt göra det möjligt för nästa generation och för kvinnor att ha lika möjligheter. Partnerskapet har uppnått goda resultat under de senaste 20 åren och gynnat över 90 000 lantbruksfamiljer i 13 länder. För närvarande har ICP projekt som pågår i sex länder och har redan slutfört 23 projekt. ICP har projekt i de nuvarande fokusländerna Brasilien, Etiopien, Guatemala, Indonesien, Tanzania och Uganda, vilka alla genomförs av Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS).

I Indonesien har ICP till exempel arbetat sedan 2014 med över 13 000 jordbrukarhushåll och 595 jordbrukarorganisationer. Resultaten av detta arbete har lett till att  jordbrukare som deltaigt har förbättrat sin kaffeproduktion med 40 % och hushållens inkomster med 50 %. Nästa fas i projektet kommer att fokusera på att stödja jordbrukarfamiljer som organiserar sig i professionella jordbrukarorganisationer, vilka kan fortsätta utvecklingen ytterligare. Ett annat viktigt fokusområde för framtiden är att bygga upp tålighet mot klimatförändringar och fortsätta att använda klimatsmarta jordbruksmetoder.

”Vi är nöjda med de goda resultaten, men i allt arbete inom ICP har vi varit mest imponerade av jordbrukarnas egna företagsamhet och villighet att driva på förändringar i sina samhällen och att ta del av deras personliga berättelser”, säger Seija.

En sådan berättelse kommer från den unga jordbrukaren Teddy Nakyambadda  som odlar kaffe, tomater, majs och bönor på sin 3,5 hektar stora gård i Mityana-distriktet i Uganda. Genom sitt deltagande i ICP-projektet ser hon nu sin gård som ett företag och de omgivande jordbrukarna som en gemenskap där alla måste arbeta tillsammans. Hon har gått med i byns spar- och låneförening och hennes kooperativ stöder henne att sälja sitt kaffe till bättre priser. Hon har också implementerat effektiva jordbruksmetoder under och efter skörd – för att bidra till bättre kaffekvalitet och produktion. Hon har blivit en lokal förebild och utbildar unga i vad hon har lärt sig. Teddy driver nu sitt kaffebaserade lantbruksföretag med ett växande självförtroende och lyckas öka volymen på sina skördar. ”Allt går smidigt framåt”, säger hon och ler ”jag är min egen chef.”

Att främja respekten för mänskliga rättigheter är kärnan i ICP:s strategi, och vi ser uppbyggnaden av jämställdhet som en viktig del av ICP:s förändringsteori. Ojämlikhet mellan könen i hushållen hämmar potentialen hos småbrukarfamiljer genom att begränsa ett balanserat beslutsfattande och en rättvis arbetsfördelning. Klimatförändringarnas effekter förvärrar situationen och gör jordbruket och kaffeodlingen svårare. Därför stöder man inom ICP:s arbete småskaliga kaffeodlarfamiljer att driva sina gårdar som framgångsrika familjeföretag, samt ökar deras medvetenhet om fördelarna och nödvändigheten av jämställdhet. Vi strävar efter att hushållsmedlemmarna ser sig själva som jämställda partner inom jordbruket och andra ekonomiska aktiviteter, och att de delar med sig av möjligheter och ansvar. Alla hushållsmedlemmar delar en gemensam vision om hur de kan utveckla sin försörjning och vidta proaktiva åtgärder för att nå denna vision. Sådana familjer är förebilder i sina samhällen.

Hur har ICP påverkat Paulig genom åren?

Vi frågade Lenita Ingelin, SVP, BA Finland & Baltics, vad som uppnåtts under de 20 år som samarbetet har pågått.

ICP_Lenita

 

ICP har hittills nått ut till nästan 100 000 familjer i 13 kaffeproducerande länder. 
”För Paulig är varje individ viktig, och det känns bra att vi genom våra handlingar kan påverka livet för så många människor”, säger Lenita.

ICP handlar inte bara om att genomföra projekt, utan även om att fokusera på familjerna i centrum för vårt arbete. ICP fokuserar på jordbrukarfamiljers behov och vill se dem nå sin fulla potential.

Framtidsutsikter för ICP och Paulig

På Paulig ser vi fram emot vad vi kan uppnå tillsammans med andra familjeägda kaffeföretag och jordbrukarsamhällen i framtiden genom arbetet inom ICP.

Seija sammanfattar Pauligs planer för de kommande åren avseende kaffehållbarhet, 

”Vårt mål är att fortsätta upprätthålla befintliga partnerskap och identifiera nya, vilket kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare utöka vårt bidrag till målen för hållbar utveckling. Vi är glada över att se nästa kapitel i det unika och innovativa arbetet inom ICP, och vad som händer när man fullt ut delar med sig av alla lärdomar och kunskaper. Förutom att dela med sig av erfarenheter på global nivå genom ICP:s bidrag till kaffesektorns gemensamma bästa, finns det lokala etablerade lärandegemenskaper bland jordbrukare som utnyttjar ny teknik, vilket kan tillföra ytterligare verktyg till ICP:s framtida arbete och påverkan. En ännu starkare inkludering av kvinnor och ungdomar som centrala förändringsledare kommer att stärka möjligheterna till att skapa klimatsmarta och tåliga kaffelandskap och blomstrande kaffesamhällen i framtiden. Nyckelordet är tillsammans.”