25.9.2020 Artikel

Paulig stöder EU:s gröna giv och ambitiösa klimatmål som leder till en inkluderande ekonomisk återhämtning i Europa. Som ett hållbart livsmedelsföretag, ser Paulig det som sitt ansvar att bidra till EU:s klimatplan att minska utsläppen med minst 55 % fram till år 2030, en ökning från dagens 40%. Ett högre mål är också i Pauligs intresse eftersom det skapar lika villkor. Paulig har lanserat ett mycket ambitiöst hållbarhetsprogram mot 2030, med vetenskapsbaserade klimatmål.

Världen står inför enorma miljöutmaningar och trots Covid-19-krisen måste vi förena oss för att uppnå nettonollutsläpp på EU-nivå. Livsmedelsindustrin kan spela en viktig roll i globala klimat- och hälsolösningar. Som en föregångare inom hållbarhet tar Paulig sitt ansvar gentemot alla kommande generationer och därför främjar företaget en hållbar framtid för livsmedel.

”Vi på Paulig är mycket glada över EU-kommissionens förslag på EU:s klimatmål och vi stödjer dessa”, säger Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs på Paulig.

”Vi tror att det har en större påverkan när man samarbetar och delar samma ambitioner. Därför stödjer Paulig Farm to Fork-strategin och en grön återhämtning från Covid-19.”

 

Klimatmål på EU-nivå är också i Pauligs intresse 

Ett högre mål är också i Pauligs intresse eftersom det skapar lika villkor. Företag spelar en viktig roll i att möjliggöra övergången mot en värld av nettonollutsläpp. Pauligs ambitiösa klimatmål har godkänts av Science Based Targets-initiativet och Paulig stödjer kampanjen för att begränsa den globala temperaturökningen till högst 1,5 °C i sin verksamhet och värdekedja. ”Vi vill inspirera alla företag att höja sina ambitioner genom att visa att en affärsmodell som uppfyller kraven i 1,5 °C-kampanjen är möjlig och vi driver på för att göra Science Based Targets till en affärsstandard”, förklarar Lea Rankinen.

Paulig strävar dessutom efter att utveckla mer hållbara produkter och tjänster för sina kunder och konsumenter. Paulig arbetar med sina nuvarande leverantörer och partner för att börja använda hållbara jordbruksmetoder, leta efter nya råvaror samt söka efter nya affärsmodeller som ytterligare stödjer den cirkulära ekonomin.

Förpackningsutveckling är fortfarande ett av de viktigaste fokusområdena för Paulig och ambitionen är att alla Pauligs förpackningar ska vara återvinningsbara och tillverkas av förnybara eller återvunna material senast 2030. 

Från sin egen verksamhet (scope 1 och 2) kommer Paulig att minska utsläppen av växthusgaser med 80 % fram till 2030 räknat från basåret 2018. Företaget kommer att fortsätta att öka andelen förnybar energi samt förbättra energieffektiviteten och återvinningsgraden.

”Utsläppsminskningar är fördelaktiga och genomförbara om det bara finns en vilja att samarbeta och bygga framtiden för kommande generationer”, sammanfattar Lea Rankinen.
 

Sust approach master