28.8.2019 Artikel

Brasiliens skogsbränder har skapat debatt under de senaste veckorna. Med tanke på bevarandet av naturens mångfald och jordklotets livsduglighet är detta en allvarlig sak och vi hoppas att situationen snart får en lösning. I debatterna har också kaffe nämnts. Många funderar på om kaffeodlingen är kopplad till skogsbränderna och hur man inom kaffeodlingen tar hand om naturens mångfald. Läs bloggposten på detta tema, skriven av András Koroknay-Pál som ansvarar för inköp av råkaffe på Paulig. 

Vi har bara ett jordklot, och jag hoppas att det förblir livskraftigt och hållbart för många kommande generationer. Jag känner mig privilegierad för att jag i mitt eget arbete med inköp av Pauligs råkaffe dagligen kan främja hållbar utveckling. Leveranskedjans hållbarhet är en hjärtesak för mig. 

Vi på Paulig har förbundit oss till ett långsiktigt samarbete i olika ursprungsländer och vill främja hela samhällets välbefinnande. Kaffet är en betydande näring för många småodlare och en plötslig avveckling av samarbetet i något land skulle skapa nya problem och påverka inkomsterna för många familjer.

Hållbarhet utgör kärnan i vår verksamhet och vi köper in kaffe endast från verifierat hållbara källor. I Brasilien kommer vårt kaffe från plantager som ligger över 2 000 kilometer söder om Amazonas regnskogar. Kaffe odlas alltså inte på Amazonas regnskogsområde. Våra brasilianska samarbetspartner har förbundit sig att följa Pauligs Code of Conduct, som betonar både människornas och miljöns välbefinnande.  

Vi har långvariga relationer till våra brasilianska samarbetspartner och är i kontakt med dem dagligen. Vi vet att man i Brasilien fäster stor uppmärksamhet vid naturens mångfald och att lagen även kräver att odlaren lämnar 20 % av kaffeplantagen i naturligt tillstånd. På sistone har våra diskussioner handlat om skogsbränderna i landet och alla har en gemensam önskan om att bränderna snart ska fås under kontroll.  

Visste du, att…  

  • I princip odlas inget kaffe i Amazonas-området.  
  • Allt Pauligs kaffe kommer från verifierat hållbara källor, dvs. vid inköp av kaffe beaktar vi både människornas och miljöns välbefinnande.  
  • Paulig är grundande medlem i partnerprogrammen International Coffee Partners och Coffee & Climate, genom vilka man försöker förbättra kaffeskörden på redan existerande odlingsmark och samtidigt minska miljöavtrycket. 

Till min stora glädje har jag upptäckt att det finns många som ser hållbarhet och biodiversitet som viktiga saker. Miljöns välbefinnande bygger på samarbete! 

András Koroknay-Pál 

28.8.2019