22.3.2024 Meddelande
Paulig hade ett historiskt framgångsrikt år 2023. Företagets finansiella resultat förbättrades avsevärt på grund av ökad försäljning, utmärkt operativ effektivitet och en gynnsam affärsmiljö på koncernnivå. Paulig gjorde också stora framsteg mot sina ambitiösa hållbarhetsmål. Under 2023 uppnådde Paulig en minskning av växthusgasutsläppen med 22% jämfört med basåret 2018. Företaget lanserade också en unik klimatfond, lade till natur i sina hållbarhetsfokusområden och fortsatte att genomföra ytterligare klimatåtgärder tillsammans med partners och leverantörer.

Paulig har idag publicerat sin årsredovisning för år 2023 på sin webbplats.

Årsredovisningen består av företagets hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport, styrelsens rapport för 1 januari till 31 december 2023 och finansiella rapport. Årsredovisningen, inklusive bolagsstyrningen och styrelsens rapport, finns tillgänglig på engelska, finska och svenska.

Pauligs hållbarhetsrapport och finansiella rapporter finns endast tillgängliga på engelska.

Allt material finns tillgängligt på Pauligs webbsajt: https://www.pauliggroup.com/

Länkar:

För mer information kontakta:

Nils Sjöberg
Communications Manager Sweden
nils.sjoberg@paulig.com​​​​​    
070 085 2411

Om Paulig:

Paulig är ett internationellt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur som är bra för både människor och planeten. Företaget erbjuder Tex Mex, snacks, kaffe, World Foods och kryddor under varumärkena Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Zanuy. Paulig producerar också produkter för livsmedelsindustrin och private label-kunder. År 2023 uppgick företagets försäljning till cirka 1,2 miljarder euro. Paulig grundades 1876 och ägs till 100% av Paulig-familjen. Företaget har 2 300 passionerade anställda i 13 olika länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour. http://www.pauliggroup.com

Ladda ner högupplösta bilder