28.5.2018 Artikel

Kati Randell, som leder den strategiska förpackningsutvecklingen på Paulig Coffee-divisionen, funderar i sin blogg på ansvarsfrågor i samband med kaffeförpackningar.

Även denna sommar har vi i nyheterna fått läsa om hur världshavens avfallsområden bara fortsätter att växa. Plastens goda förpackningsegenskaper – lätthet och hållbarhet – är dåliga egenskaper i världshaven. Frågan är därför om alla plastförpackningar kunde göras biologiskt nedbrytbara?

Biologiskt nedbrytbara förpackningar är tillverkade av material som bakterier eller svampar kan bryta ner till vatten, koldioxid och biomassa. Nedbrytningen kräver ändå specifika förhållanden – oftast industriell kompostering med rätt sorts bakterier, tillräckligt hög temperatur och tillräckligt lång tid. För att få använda märket för biologiskt nedbrytbarhet måste 90 procent av materialet ha brutits ner på tre månader – under industriella förhållanden.

De biologiskt nedbrytbara förpackningarna förmultnar, men långsamt

Ändå tror största delen av oss konsumenter att ett förpackningsmaterial som anges vara biologiskt nedbrytbart förmultnar i naturen eller i havet. Det här stämmer inte riktigt. Nedbrytningen i naturen tar länge, flera månader eller till och med år. Under tiden – om man har otur – hinner djuren äta av materialet eller fastna i det.

Men varför inte då utveckla förpackningar som snabbt bryts ner i naturen eller till och med i havet?

En kaffeförpackning måste till exempel skydda kaffet från extern fukt och syre i 12 månader. En sådan förpackning kan på grund av sina egenskaper alltså inte brytas ner snabbt ens vid industriell kompostering, ännu mindre vid vägkanten eller i havet. Det är få av oss som känner till att det tar 1–3 år för ett bananskal att förmultna! I min föregående bloggtext funderade jag närmare på förpackningarnas viktiga egenskaper med tanke på kaffets hållbarhet.

Återvinning är A och O

Förpackningsplasten är inte ett elakt problem som själv hoppar i havet, utan plasten hamnar i havet till följd av människans verksamhet och bristfällig återvinning. Rätt sorterad och hanterad förpackningsplast kan efter användning utnyttjas som energi och i vissa fall som nya produkter eller till och med mylla.

Under hösten kommer jag att skriva om vad vi just nu gör på Paulig för att utveckla förpackningarnas miljövänlighet. Fortsätt alltså att läsa!

Thumbnail

Kati Randell
Ledare för strategisk förpackningsutveckling
Paulig-koncernens Paulig Coffee-divisionen