28.5.2018 Artikel

I Pauligs och Rättvis handels Etiopien-projekt deltar över 25 000 kaffeodlare. Ta del av Paulig Coffee-divisionens ansvarschef Seija Säynevirtas tankar om våra samarbetsprojekt i kaffets ursprungsländer.

Demissei Butucha, Paulig Group

Rättvis handel-veckan påminner oss om möjligheten att påverka den hållbara utvecklingen genom våra dagliga konsumtionsval. På Paulig är ansvarsfullhet en naturlig del av vårt sätt att tänka och agera. Det syns på många sätt i vår affärsverksamhet, t.ex. rostar vi kaffet med förnybar energi i Finland och utvecklar förpackningslösningar av förnybara material.

Vi vill erbjuda ett brett sortiment av produkter och tjänster som gör det lättare att välja ansvarsfullt varje dag. Ett sätt att främja hållbar utveckling är att välja ansvarscertifierade produkter, som vi har många av i vårt sortiment. Vid sidan av vårt breda sortiment av certifierat kaffe köper vi även in kaffe från noggrant utvalda, certifierat ansvarsfulla partnerskapsprojekt, vars kaffe blir en del av i synnerhet President-seriens kaffesorter

Ansvar och god smak genom samarbete

Det finns omkring 25 miljoner kaffeodlare i världen och ca 70 procent av världens kaffe odlas på plantager som är mindre än två hektar stora. Dessa kaffeodlare är lokala småföretagare, som kämpar med tillräcklig utkomst, verksamhetens kontinuitet och klimatförändringen. För att skapa en ljus framtid för kaffet, stöder vi genom våra partnerskapsprojekt en trygg utkomst för kaffeodlarna och lär ut praktiska metoder för att bemöta klimatförändringens utmaningar. 

Vi har redan länge samarbetat för att främja en hållbar utveckling av kaffeodlingen. Paulig var till exempel med och grundade sammanslutningen International Coffee Partners år 2001 som stödjer 66 000 småodlare i 12 länder genom praktiskt inriktade projekt. Vårt mål är att ytterligare utvidga och fördjupa vårt deltagande i denna typ av projekt under de närmaste åren. År 2016 inledde vi till exempel ett pilotprojekt tillsammans med Rättvis handel för att stödja kaffeodlargrupperna i Sidama-området i Etiopien. Vi har förbundit oss till projektet fram till år 2021. Projektets målsättning är att förbättra odlingens lönsamhet och kaffets kvalitet, samt hela samhällets välbefinnande. För tillfället deltar 12 andelslag med över 25 000 kaffeodlare i projektet. Finlands utrikesministerium deltar också i projektet via Finnpartnership. 

Jag anser att vi är på rätt väg då vi satsar på samarbete som stödjer hållbar utveckling och köper in certifierat ansvarsfulla kaffesorter. Detta arbete kommer att ha positiva effekter på nästa generation av kaffeodlare, vår jords välbefinnande, samt vår egen affärsverksamhet. På så sätt kan vi också i fortsättningen erbjuda högklassigt kaffe från olika länder till vänner av kaffe. Vi hoppas att vårt arbete också tilltalar dem som avnjuter vårt kaffe.

Ansvarschef
Seija Säynevirta främjar dagligen Paulig-kaffets ansvarsfrågor. Hon är en upptäcktsresande i smaker och gillar att smaka på olika kaffesorter.