2.1.2019 Artikel

Paulig lanserade de första hållbarhetscertifierade Mundo-kaffesorterna år 2006. Samtidigt började vi fundera på vad hållbarhet har för bredare betydelse i vår verksamhet. Vi har under årens lopp förbundit oss till hållbar utveckling och gjort ett flertal val för att försäkra att de människliga rättigheterna uppfylls och att miljön mår bra. Nu uppfylls min stora dröm när ett av våra hållbarhetslöften uppfylls och allt vårt kaffe kommer från hållbart verifierade källor. 

Jag har i arbetet besökt många olika kaffeodlingar och arbetat i Brasilien åren 2007–2008. Jag vet vad hållbarhet betyder i praktiken. Den är en dialog och ett fortgående samarbete samt ett sätt att uppskatta andra: värdekedjans alla parter ska må bra och få tillräckligt med ekonomisk kompensation för sitt arbete så att även omgivningen mår bra. En ljus och rättvis kaffevärld är ändamålet som gör varenda en av mina arbetsdagar betydelsefulla. 

Min stora dröm uppfylls i början av år 2019 när allt vårt kaffe kommer från hållbart verifierade källor. Personligen betyder det här väldigt mycket för mig. Hållbarheten är idag tätt sammankopplad med vårt företags affärsstrategi. Den är med i alla våra processer och för många är den även en mycket viktig värdering. Hos Paulig har vi under årens lopp utvecklat inköpsprinciper och också lyckats förändra otaliga odlares liv till det bättre. Vi tror på samarbetets kraft och som inköpspartner har vi också valt aktörer vars värderingar och tankevärld liknar våra. 

Fastän vi når en betydelsefull milstolpe i vårt hållbarhetsarbete är världen naturligtvis inte ännu färdig – det kommer den aldrig att vara. Arbetet fortsätter. Vi har förbundit oss till ständig förbättring och i detta avseende finns det mycket att utveckla.  

Vad händer härnäst? Vad gäller anskaffningen tror jag att certifikaten och standarderna utvecklas ytterligare. Dessutom vill jag i framtiden arbeta i ursprungsländerna genom våra partnerskapsprojekt på ett mer skräddarsytt sätt än tidigare. Ett tillvägagångssätt är helt enkelt inte lämpligt för alla: bekymren samt behoven varierar i olika länder. Idag är koldioxid- och vattenavtrycket mycket aktuella ämnen ur ett globalt perspektiv. Vi är också måna om att våra kaffeförpackningar år 2025 endast är framställda av förnybara, växtbaserade råvaror.  

Kaffe även till kommande generationer 

Det är klart att kaffets framtid och hållbar utveckling även oroar mig ibland. Exempelvis är klimatförändringen ett verkligt hot mot kaffets tillgänglighet. Det har uppskattats att år 2050 kommer endast hälften av antalet odlingsländer lämpade för Arabica-kaffebusken att finnas kvar. Som tur finns det ännu mycket man kan göra åt saken. Detta förutsätter ändå ett verkligt och långsiktigt samarbete genom hela värdekedjan ’från böna till kopp’ och mellan alla olika aktörer såsom odlare, rosterier, kaffebranschens forsknings- och myndighetsorganisationer, stater samt icke-statliga organisationer. Alla vi som är verksamma i värdekedjan har säkert en gemensam vilja att arbeta för kaffets ljusa framtid. 

Hos Paulig tror vi att kvalitet och god smak endast föds genom hållbart handlande – och i alla fall för mig garanterar endast dessa faktorer en njutbar kaffestund. Vad anser du? 

Faktaruta

  • Katariina Aho, direktör för leveranskedja, Paulig Coffee 
  • Arbetsår hos Paulig: 26 år 
  • Arbetat med inköp av kaffe sedan år 2006 
  • Bott ett år i Brasilien (2007–2008), besökt många hundra kaffeodlingar 
  • Passionerad finsmakare av kvalitetskaffe
Thumbnail

Katariina Aho
Director, Sourcing and Hedging, Raw and Packaging material
Paulig