24.4.2020 Meddelande
Pauligs mål är att bli en hållbar branschledare och ett av de snabbast växande bolagen inom livsmedelsindustrin i Europa. Under 2019 förnyade Paulig sin verksamhetsmodell och organisationsstruktur samt arbetssätt för att kunna erbjuda kunderna ett ännu större utbud på samtliga företagets marknader. 2019 var för Paulig ett år av förnyelser och under året ökade omsättningen jämfört med föregående år med 1,4 procent till 921,4 miljoner Euro. 


 

”Pauligs tillväxtstrategi innebär att vi siktar på internationell tillväxt och detta söks särskilt i Tex Mex- och växtproteinkategorierna. Den nya verksamhetsmodell som infördes 2019 samt våra ambitiösa hållbarhetsmål och vårt produktutbud, som svarar mot efterfrågan och trender på lång sikt inom livsmedelsindustrin, är hörnstenarna för vår framtida framgång”, säger koncernchef Rolf Ladau

Pauligs nya verksamhetsmodell, som infördes i juni 2019, syftar till att att säkerställa verksamhetens närhet till kunder och konsumenter. I stället för den tidigare divisionsuppdelningen organiserades koncernen i geografiska affärsområden och affärsfunktioner. De geografiska affärsområdena är Finland och Baltikum, Skandinavien och Centraleuropa samt Ryssland med omgivande länder. Det fjärde affärsområdet fokuserar på handelns egna varumärken.  

”Målet med de nya, centraliserade funktionerna Marketing och Supply Chain & Sourcing är att göra Pauligs varumärkesutbud allt mer internationellt, utvidga samarbetet med kunder, förbättra produktiviteten och säkerställa att de bästa förmågorna används i hela koncernen”, berättar Rolf Ladau. 

”Dessutom definierade vi under 2019 Pauligs syfte, det vill säga anledningen till vår existens: For a life full of flavour. För mig betyder det att våra produkter är en del av små och stora stunder i vardagen. Vi ger dessa stunder mervärde och gör det vanliga speciellt i våra konsumenters liv. På detta sätt vill vi skapa bestående positiva minnen som i sin tur odlar kärleken till våra varumärken”, säger Rolf Ladau. 

Tillväxt genom intressanta produktnyheter  

Familjeägda Paulig har bakom sig en framgångsrik historia på över 140 år och för närvarande har bolaget cirka 2 000 anställda i 13 länder. Till Pauligs sortiment hör kända varumärken såsom Paulig, Santa Maria, Poco Loco, Risenta och Gold&Green. Pauligs produkter säljs i över 70 länder. Av koncernens omsättning kommer 54 procent från de nordiska länderna och 46 procent från andra länder. 

”Den viktigaste tillväxtkategorin är Tex Mex, där Paulig är det ledande företaget i Europa. I fjol ökade Tex Mex-kategorin med i genomsnitt 6 procent. En annan viktig kategori är kaffe, där vi lyckades behålla vår marknadsställning trots den hårdnande konkurrensen och öka försäljningen av premiumkaffe med 10 procent. Dessutom lyckades vi lansera vårt växtprotein Gold&Green Pulled Oats på nya internationella marknader som har en utmärkt tillväxtpotential”, säger Rolf Ladau.  

Under 2019 lanserade Paulig många intressanta nyheter på marknaden, såsom Paulig Cold Brew Sparkling-drycker, Paulig City Coffee-sortimentet med kalla kaffedrycker samt Paulig Café Moscow. Det största kaffevarumärket, Jubileums Mocca, firade sin 90-åriga historia med en känslomässig kampanj i Finland.  

För varumärket Santa Maria fokuserade man framgångsrikt på att få Tex Mex-kategorin att växa. Tillväxten främjades av en ny mer hållbar tortillaförpackning, vars klimatpåverkan är 35 procent mindre än med den tidigare förpackningslösningen. Även Santa Marias kokosmjölksförpackning förnyades. Aluminium ersattes med kartong vilket betydligt minskar förpackningens påverkan i form av växthusgaser. Också inom handelns egna varumärken fortsatte Tex Mex-kategorin att växa.  

Paulig satsar också på att få den växtbaserade produktkategorin att växa och Gold&Green Pulled Oats har en enorm tillväxtpotential. Pulled Oats hade en lyckad lansering i Holland under 2019. Risenta-varumärket uppdaterades 2019 och förnyelsen blir synlig för konsumenterna under 2020. Produktvarumärket förväntas också visa vägen mot framtida tillväxt med ett hälsosamt växtbaserat utbud som är hållbart för miljön. 

År 2019 i nyckeltal 

Koncernbokslutet för 2019 var det första som Paulig-koncernen tog fram enligt de internationella IFRS-standarderna. Fram till den räkenskapsperiod som utgick 2018 upprättade koncernen sitt bokslut enligt de finländska bokslutsstandarderna (FAS). 

  • Omsättningen uppgick till 921,4 miljoner euro (908,2) 
  • Rörelsevinsten uppgick till 75,4 miljoner euro (73,9), vilket utgör 8,2 procent av omsättningen (8,1) 
  • Nettovinst för räkenskapsåret var 51,6 miljoner euro (54,3) 
  • Koncernens soliditet var 64 procent (64,4) 
  • Personal i genomsnitt 2 115 (2 140) 

Omsättningens utveckling 

År 2019 uppgick Paulig-koncernens omsättning till 921,4 miljoner euro, dvs. den ökade med 1,4 procent från föregående år. Andelarna av koncernens omsättning för nya affärsområden var 

  • Finland och Baltikum 301,7 miljoner euro (310,6) 
  • Skandinavien och Centraleuropa 276,6 miljoner euro (283,3) 
  • Handelns egna varumärken 267,4 miljoner euro (251,3) 
  • Ryssland med omgivande länder 62,6 miljoner euro (53,1) 

Räkenskapsperiodens resultat 

Koncernens rörelsevinst var 75,4 miljoner euro (73,9), och rörelsevinstprocenten 8,2 (8,1). I koncernens resultat för räkenskapsperioden, 51,6 miljoner euro (54,3), ingick 15,1 miljoner euro realisationsvinster från försäljningen av fastigheter som erhölls vid försäljningen av mark på det tidigare rosteriområdet i Nordsjö.  

Avskrivningarna och nedskrivningarna uppgick till sammanlagt 61,8 miljoner euro (43,5), av vilket 5,6 miljoner euro utgjorde avskrivningar av goodwill och andelen för nedskrivningar av anläggningstillgångar utgjorde 11,2 miljoner euro. Förutom nedskrivningar påverkades även koncernens resultat negativt av poster av engångskaraktär som gällde ändringar av koncernens affärsmodell. Intressebolagets (Fuchs Group) inverkan på koncernresultatet var -1,7 miljoner euro (1,3).  

Pauligs årsberättelse för 2019 och hållbarhetsrapport har publicerats i PDF-format på www.pauliggroup.com

Mediakontakter
Kaisa Lipponen  
SVP, Communications & Sustainability  
 
Tfn: +358 40 6201 576  
kaisa.lipponen@paulig.com 

 

 

Ladda ner högupplösta bilder