23.4.2021 Meddelande
Under 2020 lanserade Paulig en ambitiös hållbarhetsstrategi med målet att bli branschledande inom hållbarhet. Det gav konkreta resultat redan första året. Under 2020 minskade företaget sina utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten med 18 procent. Dessutom blev kafferosteriet i finska Nordsjö Pauligs första koldioxidneutrala produktionsanläggning. Företaget testade också nya, miljövänligare förpackningsmaterial och började använda koldioxidneutrala lastpallar. 

Paulig har i dag publicerat sin årsredovisning tillsammans med hållbarhetsrapporten för 2020. Hållbarhetsrapporten är den första i sitt slag och beskriver den nya strategin som sträcker sig fram till 2030 och bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling.  

Under 2020 ställdes Paulig inför stora utmaningar till följd av den globala pandemin, en händelse som saknar motstycke i modern tid. Men trots en mycket utmanande omvärldssituation uppvisade företaget en stark försäljning och ett markant förbättrat rörelseresultat. Försäljningen inom Tex Mex-kategorin ökade under året med 7,6 procent. För fortsatt tillväxt i kategorin beslutade Paulig under 2020 att investera 45 miljoner euro i en ny tortillafabrik i Roeselare, Belgien. Beslutet kommer att stärka Pauligs ledande ställning på den europeiska Tex Mex-marknaden. Läs mer i pressmeddelandet om årets resultat.  

Hållbarhet är en viktig del i Pauligs tillväxtstrategi, och företagets mål är att bli branschledande inom hållbarhet. I sin hållbarhetsstrategi har företaget valt ut tre fokusområden med följande målsättningar som sträcker sig fram till 2030.   

  1. 70 % av Pauligs nettoförsäljning ska komma från produkter och tjänster som främjar människors och planetens hälsa och välbefinnande. 

  2. Paulig ska minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet med 80 % och från värdekedjan med 50 %, jämfört med 2018 års baslinje. Samtliga av företagets förpackningar ska vara återvinningsbara och tillverkade av förnybara eller återvunna material.  
  3. 100 % av råvarorna från högriskområden ska komma från hållbara källor som verifierats av externa parter. 

De strategiska hållbarhetsinitiativen som utgår från från programmet för 2021–2023 är en del av företagets tillväxtstrategi. 

I juli 2020 blev Paulig det första finska mat- och dryckesföretaget att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål, vilket resulterade i målen om minskade utsläpp av växthusgaser. De första konkreta resultaten syntes redan samma år, då företaget minskade sina växthusgasutsläpp i den egna verksamheten med 18 procent och kafferosteriet i finska Nordsjö blev certifierat som en koldioxidneutral byggnad. 

Under 2020 började Paulig också att använda koldioxidneutrala lastpallar, en förändring som kommer att minska företagets årliga koldioxidutsläpp med 2 000 ton och svinn med 145 ton. När det gäller förpackningsmaterial testade Paulig att använda tallolja som förnybart råmaterial, en restprodukt från skogsindustrin. Det första testpartiet som förpackades i materialet och såldes i butik var kaffesorten Paulig Café New York. 

”Under 2020 tog vi ett stort steg framåt med Pauligs hållbarhetsarbete i och med lanseringen av vår ambitiösa hållbarhetsstrategi. Det var ett inspirerande och produktivt år där hela organisationen engagerades i processen att definiera den gemensamma färdplanen och våra strategiska hållbarhetsinitiativ. Paulig siktar på att bli branschledande inom hållbarhet och våra ambitioner är därför högt satta, säger Lea Rankinen, Director of Sustainability & Public Affairs. 

Under året, som varit utmanande för många, har Paulig skänkt mat till sjukvårdspersonal och utsatta familjer. Dessutom har Paulig varit huvudpartner till SOS Barnbyar i Finland, ett sponsorskap som fortsatte under 2020.  

Pauligs årsredovisning och hållbarhetsrapport publiceras den 23 april, 2021. Läs rapporten i PDF-format och mer om Pauligs hållbarhetsarbete på www.pauliggroup.com

Kontakt för media: 
Anu-Maaria Vaalama 
Head of Communications and Brand  
anu-maaria.vaalama@paulig.com 
+358 40 766 78 34  

 

Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco.  Pauligs omsättning uppgick 2020 till 920 miljoner euro. Företaget har över 2 000 medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour. www.pauliggroup.com  

Ladda ner högupplösta bilder