26.3.2021 Meddelande
För livsmedelsföretaget Paulig kännetecknades år 2020 av flera ambitiösa steg i den nya verksamhetsmodellen. Trots en mycket utmanande verksamhetsomgivning uppvisade företaget en stark försäljning. Under året uppgick Pauligs nettoomsättning till 919,5 miljoner euro (921,4). Rörelseresultatet ökade till 88,3 miljoner euro (75,4) vilket var 9,6 procent (8,2) av nettoomsättningen.  

 

2020 i siffror:  

  • Nettoomsättningen uppgick till 919,5 miljoner euro (921,4). 

  • Av nettoomsättningen stod de nordiska länderna för 53 procent och övriga länder för 47 procent.  

  • Rörelseresultatet uppgick till 88,3 miljoner euro (75,4) vilket var 9,6 procent (8,2) av nettoomsättningen. 

  • Antalet medarbetare uppgick i genomsnitt till 2 160 (2 115)

 

"Vi gjorde ett starkt resultat för 2020 och förbättrade vårt rörelseresultat till 88,3 miljoner euro, jämfört med föregående års 75,4 miljoner euro. Det är en betydande förbättring som är driven av en stark operativ verksamhetsdrift, en ny effektiv verksamhetsmodell och intressebolaget Fuchs Groups bidrag till det konsoliderade resultatet. Under pandemin lyckades vi fortsätta att leverera produkter utan avbrott till kunder i 70 länder. Omsättningen uppgick till 919,5 miljoner euro, jämfört med 921,4 miljoner euro 2019. Resultatet påverkades av nedstängningar som minskade försäljningen inom restauranger och storkök med 23 procent jämfört med 2019. Detta vägdes till viss del upp av en stark försäljning inom detaljhandeln som ökade med 6,8 procent och som drevs av den starka utvecklingen inom Tex Mex-kategorin, säger Rolf Ladau, vd för Paulig.

Försäljningen inom Tex Mex-kategorin växte 7,6 procent under 2020. För fortsatt tillväxt i kategorin beslutade Paulig under året att investera 45 miljoner euro i en ny tortillafabrik i Roeselare, Belgien. Beslutet markerar ett viktigt steg i Pauligs internationella tillväxtstrategi och kommer att stärka företagets ledande ställning på den europeiska Tex Mex-marknaden. I kaffekategorin fortsatte Paulig att hålla en stark marknadsposition i Finland, Baltikum och Ryssland.  

Under 2020 lanserade Paulig en ny hållbarhetsstrategi baserad på FN:s globala mål för hållbar utveckling. I linje med denna blev Paulig i juli det första finska mat- och dryckesföretaget att fastslå vetenskapligt baserade klimatmål. Företagets ambition är en minskning med 80 procent av växthusgasutsläppen i den egna verksamheten och 50 procent av värdekedjans utsläpp fram till 2030, jämfört med 2018 års baslinje. Redan 2020 syntes också de första resultaten av hållbarhetssatsningen. Paulig minskade sina växthusgasutsläpp i den egna verksamheten med 18 procent och kafferosteriet i Nordsjö i Finland blev först ut att certifieras som en koldioxidneutral byggnad.   

Resultat för räkenskapsåret 

Pauligs rörelseresultat var 88,3 miljoner euro (75,4), och dess andel av nettoomsättningen var 9,6 procent (8,2).  Det konsoliderade resultatet för räkenskapsåret var 66,7 miljoner euro (51,6).  

Paulig publicerar sin års- och hållbarhetsrapport för 2020 den 23 april 2021. 

Ladda ner högupplösta bilder