6.11.2020 Meddelande
Paulig uppnår CarbonNeutral® byggcertifiering för kafferosteriet i Nordsjö och tar därmed ett stort steg framåt i implementeringen av sitt hållbarhetsprogram. Rosteriet är Pauligs första certifierade koldioxidneutrala produktionsanläggning. Utsläppen från rosteriet har minskat med 98 % sedan 2014 och de återstående utsläppen har kompenserats genom finansiering av projekt för minskade koldioxidutsläpp. Pauligs ambition är att minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten med 80 % fram till 2030 och planen är att göra alla sina produktionsanläggningar koldioxidneutrala före utgången av 2023.   


 

”Paulig har ett av de mest hållbara kafferosterierna i världen och sedan 2018 kommer alla kaffebönor vi använder från källor som har verifierats som hållbara. Nu intensifierar vi klimatåtgärderna och rosteriet i Nordsjö är vår första koldioxidneutrala produktionsanläggning. Det här tar oss ett steg närmare våra mål och gör det möjligt för kaffeälskare att inte bara njuta av härliga smaker utan också förändringen för en bättre framtid”, säger Kaisa Lipponen, SVP Communications & Sustainabilty.  

I Nordsjörosteriet producerar Paulig 100 miljoner kaffepaket per år och har mer än 200 slutprodukter i produktion. För att bli koldioxidneutralt har Pauligs Nordsjörosteri investerat i energieffektivitet, värmeåtervinning och övergått till att köpa biogas, förnybar el och fjärrvärme. Tack vare dessa aktiviteter har utsläppen från rosteriet minskat med 98 % sedan 2014. Resterande utsläpp, som kommer från avfallet som genererats från produktionen och köldmedieläckor från kylutrustningen, har kompenserats genom skogsprojekt i Colombia, Asien och Östafrika som verifierats av tredje part. Rosteribyggnaden i Nordsjö har certifierats som CarbonNeutral® av Natural Capital Partners i enlighet med CarbonNeutral Protocol – det ledande globala ramverket för koldioxidneutralitet

Paulig planerar att göra samtliga av sina tio fabriker, i sex länder, koldioxidneutrala kommande år. Åtgärder för att minska utsläppen kommer att inkludera förbättrad energieffektiviteten i alla anläggningar, ökad användning av förnybar energi och eventuellt investeringar i egen produktion av förnybar energi, t.ex. solpaneler.  

Förutom att sträva efter en egen koldioxidneutral verksamheten arbetar Paulig tillsammans med sina leverantörer för att minska utsläppen i värdekedjan med 50 % fram till år 2030. Fokus ligger på klimatsmarta jordbruksmetoder som kan möjliggöra råmaterial med lägre påverkan och bättre klimatresiliens för jordbrukarna i framtiden. 

I april 2020 tillkännagav Paulig sin ambitiösa hållbarhetsstrategi mot 2030, vilken bygger på FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Företaget valde ut tre fokusområden och satte upp följande mål: 

1. Produkter och tjänster som främjar människors och planetens hälsa och välbefinnande: År 2030 kommer 70 % av Pauligs nettoförsäljning att komma från produkter och tjänster som främjar människors och planetens hälsa och välbefinnande.  

2. Klimatåtgärder och cirkulär ekonomi: Fram till 2030 kommer Paulig att minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet med 80 % och från värdekedjan med 50 %, från 2018 års baslinje. Pauligs vetenskapsbaserade mål är godkända av Science Based Targets-initiativet och målen överensstämmer med de minskningar som krävs för att hålla uppvärmningen till maximalt 1,5 °C. Paulig har också bytt till att använda kolneutrala lastpallar. Paulig har som målsättning att använda återvinningsbara och förnybara eller återvunna material i sina förpackningar senast 2030. 

3. Rättvist och inkluderande arbetssätt: Pauligs mål är att vara en rättvis och inkluderande partner och arbetsgivare genom hela värdekedjan. Allt Pauligs kaffe är redan 100 % från verifierade hållbara källor och företaget strävar efter att utvidga detta arbete till att även omfatta andra råvaror. Målet är att 100 % av råvarorna från högriskområden ska komma från hållbara källor som verifierats av externa parter senast 2030.  

Kontaktförfrågningar för media:   
Anu-Maaria Vaalama  

Director, Corporate Communications & Brand     
Tel: +358 40 766 78 34   
anu-maaria.vaalama@paulig.com  

Vanliga frågor och svar: Paulig uppnår koldioxidneutral certifiering för sitt rosteri i Nordsjö   

Ladda ner högupplösta bilder