27.10.2020 Meddelande
Som föregångare inom hållbarhet söker Paulig aktivt nya affärsmodeller som främjar cirkularitet och minskar klimatpåverkan. Paulig Incubator, PINC, investerar i det danska startup-företaget Kaffe Bueno som återvinner och förädlar kaffeavfall från Pauligs rosteri i Vuosaari i Finland till högvärdiga ingredienser för kosmetika, nutraceutiska preparat och funktionella livsmedel. PINC investerar i tidiga startup-företag med fokus på framtidens livsmedel och tjänster. Samarbetet mellan Kaffe Bueno och PINC började för ungefär ett år sedan med återvinnings- och förädlingstestning av avfall från malt kaffe från Pauligs rosteri i Vuosaari. Kaffeavfallet används som råvara för kosmetika, nutraceutiska preparat och funktionella livsmedel. 

”Det har varit mycket givande att vara involverad i detta banbrytande projekt, i vilket vi ger kaffeavfall ett nytt liv. Vi har utvärderat olika sätt att återvinna kaffeavfall i flera år och det gläder mig att vårt avfall kan förvandlas till något riktigt bra”, säger Timo Tuukkanen, anläggnings- och säkerhetschef på Pauligs rosteri i Vuosaari.   

Paulig har ambitiösa hållbarhetsmål och för att uppnå dem krävs innovationer och samarbete. Återvinnings- och förädlingstestningen av kaffeavfallet ledde till ett affärsavtal där Paulig nu är investerare i Kaffe Buenos verksamhet.  

”Kaffe Bueno passar perfekt för PINC och Paulig. Vi strävar efter att stödja startup-företag som har en strategisk, ekonomisk och samhällelig påverkan och Kaffe Bueno prickar in samtliga”, säger Marika King, chef för PINC.  

Under de senaste åren har antalet produkter relaterade till kaffe vuxit mycket med allt från funktionella drycker till kosmetika och läkemedel - och det finns fortfarande mycket kvar att utforska.  

”Kraften i kaffe är otrolig; det är så mycket mer än en dryck. När jag växte upp i Colombia använde vi det till allt möjligt: sår, hudvård, desserter”, säger Juan Medina, VD och en av de tre grundarna av Kaffe Bueno. Vårt mål är att spela en viktig roll i den kommande bioekonomin genom att frigöra kaffets hälsopotential. Vår rena Kaffe Bueno-olja finns redan tillgänglig globalt för premiumprodukter inomskönhet och vårt mångsidiga Kafflour-mjöl används för hälsosammare bakning. Med detta kapitaltillskott kan vi verkligen växla upp och öka produktionen för att möta kundernas efterfrågan och påskynda utvecklingen av nya produkter”. 

Globalt väntar 10 miljarder kilogram använt kaffe på att återvinnas och förädlas till hälsofrämjande ingredienser. 

Kaffe Bueno offentliggjorde nyligen ett kommersiellt avtal med Givaudans Active Beauty-division. Kaffe Bueno är beläget i Alfa Lavals innovationshub utanför Köpenhamn och kommer nu att utöka sitt team och fortsätta uppskalningen av sin verksamhet. De andra investerarna i rundan är danska Vaekstfonden, det globala riskkapitalbolaget inom Agfood The Yield lab och en dansk affärsängel.  

 

PINC i korthet 

PINC är Pauligs venture arm med fokus på framtidens livsmedel och tjänster, i synnerhet innovationer inom smak, hälsa, hållbarhet och tillgänglighet. Målsättningen för PINC är att hjälpa Paulig att förnya sig och växa samt att bidra till en smakrikare, hälsosammare och mer hållbar planet.  

https://www.pauliggroup.com/pinc/

Kaffe Bueno i korthet 

Kaffe Bueno grundades 2016. Företaget har ett starkt engagemang i kaffe och vill påverka kaffeindustrin på ett positivt och långsiktigt sätt. Som pionjärer inom den cirkulära ekonomin är Kaffe Buenos vision att dra nytta av kaffets hälsopotential genom att ta till vara på hela spektrat av bioaktiva molekyler som är kvar i det som ses som kaffeavfall.  

https://www.kaffebueno.com/

 

Vaekstfonden i korthet 

Vaekstfonden är den danska statens investeringsfond. I nära samarbete med banker och inhemska och internationella investerare upptäcker och utvecklar Vækstfonden de företag som Danmark inte har råd att missa. Innovationens kraft, samhällelig avkastning och ansvar är de tre riktmärken som styr Vækstfonden i att hitta och välja nya projekt. Sedan 1992 har Vækstfonden bidragit med mer än 33 miljarder DKK för att hjälpa till att utveckla och växa mer än 9200 företag. 

https://vf.dk/

 

Mediakontakter

Finland:

Piia Puska
Communications Manager
Tel. +3580407386086
piia.puska@paulig.com
 

Sverige:
 

Nils Sjöberg
Communications Manager
Tel.+46700852411
nils.sjoberg@paulig.com

 

Ladda ner högupplösta bilder