13.6.2024 Meddelande
Idag presenterar Paulig sin ambition om att minska sina globala utsläpp av växthusgaser till netto noll senast år 2045. Ambitionen är en naturlig fortsättning på företagets nuvarande hållbarhetsmål och ambitionsnivå för 2030, som godkänts av Science Based Targets-initiativet och är i linje med 1,5 gradersmålet.

"Detta åtagande är en fortsättning på våra klimatåtgärder och ett viktigt steg framåt i vår resa till att bli branschledande inom hållbarhet. De senaste åren har vi gjort framsteg mot våra mål för 2030 och det arbetet fortsätter vi naturligtvis med. Att sätta ett långsiktigt mål för netto noll vägleder oss i att påskynda omställningen och våra åtgärder för kommande decennier, som planering av nya innovationer, nya tillväxtmål och skickar viktiga signaler för implementering av ny teknik”, säger Rolf Ladau, vd och koncernchef för Paulig.

Sedan tidigare har Paulig som mål att minska utsläppen av växthusgaser från värdekedjan med 50 procent och med 80 procent från den egna verksamheten senast 2030, från 2018 års baslinje. Företagets klimatmål är godkända av Science Based Target-initiativet och är i linje med Parisavtalets 1,5°C-ambition. För att säkerställa att målen fortsätter att vara i linje med den senaste klimatvetenskapen kommer Paulig att validera detta långsiktiga mål med Science Based Targets-initiativet (SBTi) samtidigt som vi uppdaterar våra mål för 2030 med den senaste vägledningen för skogs-, mark- och jordbrukssektorn.

Driver förändringen med innovativa klimatinitiativ och samarbeten

För att uppnå nettonollutsläpp kommer Paulig att fortsätta genomföra sina program för utsläppsminskningar både i egna verksamheter (Scope 1 & 2) och i viktiga värdekedjor (Scope 3). På lång sikt planerar företaget att stegvis förfina färdplanerna, inklusive övergångar till förnybar energi utöver elektricitet, investeringar i innovativa teknologier och att utöka användningen av nya jordbruksmetoder.

Ett konkret verktyg för att driva omställningen är Pauligs klimatfond, lanserad 2023. Fonden används för att starta upp och stödja nya metoder och innovationer för att minska utsläppen där de har störst påverkan; värdekedjorna för kaffe, vete och majs samt logistik. Projekten väljs ut årligen och genomförs tillsammans med Pauligs samarbetspartners och leverantörer.

För att påverka bredare har Paulig också anslutit sig till Consumer Goods Forum’s Net Zero Coalition tillsammans med 18 ledande globala konsumentvarumärken, återförsäljare och producenter. Initiativet fokuserar på att leverera och påskynda konsumentvarubranschens åtaganden för att minska växthusgasutsläppen. Syftet är att förbättra branschens interna förmågor att uppnå netto noll och driva på för att aktivt integrera utsläppsminskningar.

"Vi har redan tagit många steg inom Paulig och utvecklar ständigt nya lösningar för ett mer hållbart matsystem. Vårt åtagande om netto noll speglar vår tro på företagens kraft att driva positiv förändring. Vi hoppas att fler partners och företag ansluter sig till oss på denna omställningsresa och prioriterar hållbarhet. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för vår planet och kommande generationer," säger Rolf Ladau.

Faktaruta om Pauligs klimatinitiativ 

Paulig har globala leveranskedjor, och dess produkter säljs i över 70 länder. Som ett internationellt livsmedels- och dryckesföretag står det mitt i livsmedelsvärdekedjan och har förmågan att påverka både vid rötterna där råvarorna kommer från och gentemot konsumenterna.

Företaget har stadigt fortsatt att göra framsteg mot sina mål, och år 2023 minskade Paulig växthusgasutsläppen i sina egna verksamheter med 22 procent från basåret 2018.

De senaste åren har Paulig bland annat genomfört följande klimatinitiativ:

  • Att företagets 11 anläggningar drivs med 100% förnybar el. Sex av elva fabriker har också övergått till 100% förnybar biogas.
  • Flera hållbara jordbruksprojekt i värdekedjorna för vete och kaffe tillsammans med leverantörer och samarbetspartners.
  • Som ett resultat av klimatprojekten har Paulig lanserat sina första produkter med lägre klimatpåverkan: Santa Marias vetetortillas med upp till 50% lägre klimatpåverkan*
  • Som ett av de första kaffeföretagen i världen har Paulig infört återvinningsbara kaffepackningar, som är enklare att öppna, i Finland och Estland.
  • Paulig har lagt till natur som en del av sina hållbarhetsmål för att stärka skyddet av biologisk mångfald.
  • Företaget arbetar löpande med att öka tillgängligheten av lokal biogas och långsiktiga alternativ för energiomställning.
  • Paulig arbetar med att säkerställa att 100% av råvarorna från högriskområden kommer från hållbara källor som verifierats av externa parter.

*Enligt en livscykelanalys utförd av RISE (Research Institute Sweden) 2023 genererar en förpackning med 1 kg Santa Maria Original Wheat Tortillas (Medium, 8 st) 0,54 kg CO2, från odling till butik. Detta innebär en minskning med upp till 50% jämfört med en studie som genomfördes 2012.

För mer information kontakta:

Nils Sjöberg
Corporate Communications Manager
nils.sjoberg@paulig.com       
070 085 2411

Om Paulig

Paulig är ett internationellt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur som är bra för både människor och planeten. Företaget erbjuder Tex Mex, snacks, kaffe, World Foods och kryddor under varumärkena Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Zanuy. Paulig producerar också produkter för livsmedelsindustrin och private label-kunder. År 2023 uppgick företagets försäljning till cirka 1,2 miljarder euro. Paulig grundades 1876 och ägs till 100% av Paulig-familjen. Företaget har 2 300 passionerade anställda i 13 olika länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

Ladda ner högupplösta bilder