28.10.2020 Artikel

I september började Arnauld Demoulin som SVP för affärsområdet Customer Brands. Baserad i belgiska Roeselare fokuserar han på Tex Mex-produktionen och färdigställandet av den nya produktionsanläggningen. Arnauld är också medlem i Pauligs ledningsgrupp.  

Under sina första veckor på Paulig fick Arnauld Demoulin ett varmt välkomnande och imponerades av sina kollegors energi och drivkraft.  

Arnauld känner sig tacksam och stolt över att vara del av sitt nya team och möjligheten att börja arbeta tillsammans med sina kollegor för att fortsätta utveckla Paulig så att de kan möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Han tillträdde sin tjänst den 7 september. 

I affärsområdet Customer Brands finns det populära varumärket Poco Loco och tillverkning av Tex Mex-produkter för andra livsmedelsföretag. Paulig har mer än 600 anställda i Belgien som arbetar med att producera snacks, tortillas och salsasåser.  

I skrivande stund har Paulig fyra produktionsanläggningar för Tex Mex i Europa, två av dem ligger i Roeselare i Belgien. Nu ska en helt ny fabrik ska byggas bredvid existerande produktionsanläggning och lagerbyggnad i Roeselare. Produktionen planeras vara igång våren 2022. 

En av Arnaulds första prioriteringar är att fortsätta skapa en långsiktig framtid för det som på Paulig också kallas för handelns egna varumärken (Customer Brands). Hans fokus kommer vara att fokusera på att förstärka positionen som ledande inom Tex Mex, öka samarbetet mellan olika funktioner och länder inom Paulig samt slutförandet av den nya fabriken i Roeselare.  

Ett familjeägt företag med livskraftigt synsätt och vision 

Arnaulds kombination av internationell erfarenhet av både varumärkesprodukter och produkter för privata varumärken samt gedigna kommersiella bakgrund kommer att vara mycket värdefull för Paulig. 
 
Han har mer än 25 års erfarenhet från företag inom snabbrörliga konsumentvaror och en av hans tidigare arbetsplatser är Ontex, ett företag som producerar hygienprodukter. Arnauld hjälpte företaget att utveckla företagets och deras kunders varumärken till starka detaljhandelsmärken. Under den här tiden fick han kännedom om Poco Loco som en viktig aktör i branschen.  

Arnaulds intresse för tjänsten väcktes därför direkt när han fick höra om den. Han uppskattar  att företaget tänker och planerar långsiktigt – Paulig har varit verksamt sedan 1876 och är familjeägt, och ett strategiskt arbetssätt är del av koncernens kultur. Visionen är For a life full of flavour.  

Paulig får också högsta betyg av Arnauld för sin företagsstyrning: de tydligt definierade strukturerna är avgörande för Pauligs effektiva ledningsprocesser och det sätt på vilka dessa rapporteras till styrelsen och ägarna.  

Arnauld ser också att hållbarhet är en viktig fråga för såväl miljön som för ansvarsfulla inköp och omtanke om människorna som arbetar för företaget. Han uppskattar den höga nivån av teknisk expertis som finns i företaget och investeringsviljan för att fortsätta utvecklas. Ett exempel på det senare är mångmiljoninvesteringen i den nya fabriken i Roeselare. 

Ska förstärka positionen som ledande Tex Mex-producent i Europa 

Arnauld kommer att fokusera på är att förstärka Paulig position som marknadsledare inom Tex Mex i Europa, både genom företagets egna varumärken och kundvarumärken.  

Han ser stora möjligheter att skapa starka detaljhandelsvarumärken av nuvarande kundvarumärken, varumärken som erbjuder kunderna mervärde och bidrar till att utveckla produktkategorin Tex Mex. 

Arnauld ser också att medarbetarna på Paulig kan lära sig mycket av varandra inom olika affärsområden och funktioner. Han är övertygad om att samarbete, fokus på resultat och ett personligt engagemang är vägen till framgångvara. Enligt honom är det omöjligt för någon att uppnå extraordinära resultat på egen hand. 

Sist men inte minst kommer Arnauld färdigställa den nya fabriken i Roeselare. Till dess att anläggningen är i drift används den tillgängliga kapaciteten på bästa möjliga sätt. 
 
Karriär: Arnauld har haft en lång karriär med olika ledande befattningar på Procter & Gamble och Ontex. I det senare bidrog han till utvecklingen av Ontex kundvarumärken från att vara just kundvarumärken till starka detaljhandelsmärken i Europa och Australien. Senast ledde han Van Genechten Packaging, ett familjeägt förpackningsföretag i Europa.  

Familj: Fru och tre barn. Arnaulds fru kommer från Irland och deras familj bor i Belgien, Italien, Portugal och på Irland. 

Motto: Tro på kraften hos människor och team 

Språk: Arnauld kommer från den fransktalande delen av Belgien men talar även nederländska och engelska.