10.5.2021 Artikel

Paulig vill minska växthusgasutsläppen från sin egen verksamhet med 80 % och från värdekedjan med 50 % till år 2030. Vilken roll spelar företagets logistikavdelning i detta? Rogier Verkarre är logistik- och driftschef på Paulig. Han menar att det snabbaste och mest effektiva sättet att minska utsläppen är att granska sina logistikbehov för att sedan fokusera på optimering.

När ett företag sätter upp ambitiösa klimatmål behöver man undersöka vägen till målen från varje tänkbar aspekt. Det rör allt från produktion och drift till transport och hela leveranskedjan. 

Men faktum är att transporter på global nivå utgör en relativt liten del av de totala utsläppen inom livsmedelsindustrin. Procentandelen varierar dock beroende på produkt.  Och med anledning av  de ökade transportvolymerna blir de globala utsläppen från transporter allt mer betydande, och därmed blirbranschens transporter ett hinder för att nå de mål som satts i Parisavtalet. Det behövs alltså nya lösningar för att stoppa denna utveckling.

Rogier Verkarre, logistik- och driftchef på Paulig, och hans team har därför arbetat intensivt med att kartlägga företagets logistikutsläpp och tagit fram en plan för hur de ska minskas. Som ett resultat av detta har Paulig satt som mål att minska sina logistikutsläpp med 25 % till 2025, baserat på 2018 års baslinje. Men hur ska Paulig göra för att nå målet? Enligt Rogier Verkarre kan minskade utsläpp från logistik delas in i tre huvudkategorier. Vanligtvis ges den sista kategorin mest fokus.  

1. Bedöm om varje transport är absolut nödvändig eller kan undvikas. Rogier menar att en annan lösning kan vara betydligt mer effektiv och ha en avsevärt mindre miljöpåverkan.

- I Belgien byggde vi till exempel vårt distributionslager bredvid produktionsanläggningen och anslöt dem med hjälp av en bro. Tidigare hade vi varje år 25 000 lastbilar som körde mellan produktionsanläggningen och våra två distributionscenter som låg längre bort, förklarar han.

2. Om transporten är nödvändig, se hur den skulle kunna optimeras. Det kan göras nätverksbaserat eller genom att optimera lasterna. Exempelvis genom att använda transportpartners som har optimerat en viss rutt (t.ex. med tåg eller fartyg) eller att kombinera uppgifter och laster. På så vis kan en partner ta hand om både inkommande och utgående logistik istället för att ha två olika rutter som går motsatta vägar. Optimeringen inkluderar även smart produktdesign så att fler produkter får plats på en pall eller i en lastbil.

Enligt Rogier handlar det framförallt om att skapa sig en helhetssyn över hela leveranskedjan och identifiera var den behöver förbättras. Ibland finns det gamla rutter som kanske verkade logiska förr, men som inte är det längre.

- Paulig har en lång historia av att växa genom förvärv och vi uppnått mycket bara genom det här steget. Till exempel var Poco Loco i Belgien ursprungligen en leverantör till Santa Maria i Sverige som i sin tur ansvarade för Pauligs östra affärsområde, främst från sitt distributionscenter i Estland. Med andra ord togs produkter från vår fabrik i Belgien till Sverige och därifrån till Estland – där produkterna märktes om och levererades till Ryssland. Nu går de direkt från Belgien till Ryssland. Genom att göra detta minskade vi inte bara kostnader och utsläpp – produktens tid till marknad halverades nästan för Ryssland, berättar han.

3. Implementera ny teknik och nya metoder när de finns tillgängliga. Oftast den del som ges mest uppmärksamhet. Två exempel är el- och biogasfordon samt självkörande lastbilar att minska utsläppen i framtiden. Rogier tror att ny teknik kommer att spela en viktig roll för att optimera logistiken i framtiden, till exempel genom att lägga transporter nattetid när det är lugnare och att automatisera ”last mile”-leveranser med självkörande bilar eller drönare.

- Men det är viktigt att förstå att vi är beroende av teknikens utveckling och kostnadseffektivitet. Vi kan implementera den så snart den finns tillgänglig, men vi kan även uppnå mycket genom att fokusera på de andra två punkterna medan vi väntar, säger Rogier.

Från snabba resultat till ett mer systematiskt arbetssätt

Hur ser dessa principer ut i Pauligs plan? Rogier berättar att han och hans team började med de att ta bort onödiga – och optimera befintliga – rutter efter att de hade satt sitt mål.

- Först fokuserade vi på områden där vi kunde se snabba resultat. Till exempel har vi optimerat rutten till den ryska marknaden och samlade alla Pauligs produkter för Centraleuropa i ett centrallager. I år har vi inlett ett mer systematiskt arbetssätt, säger Rogier.

Inom logistik kommer det systematiska arbetssättet att ta form genom Logistics Excellence-programmet. Programmet ser över Pauligs logistikverksamhet på bredast möjliga sätt och ska identifiera stegvisa förbättringar.

- Jag uppskattar verkligen Pauligs ledarskap och den kombination av arv, höga ambitioner och noggrann planering som vi ser i hela organisationen just nu. Ofta kan höga ambitioner leda till ett påskyndat genomförande, men Paulig har valt en mer långsiktig strategi som i slutändan kommer att ge större avkastning, avslutar Rogier.

Karriär: Rogier Verkarre har en master i industriteknik, inriktad på biokemi och livsmedelsbearbetning, samt en MBA och en master i hantering av leveranskedjor. Han började som chef för leveranskedjan på Poco Loco och gick över till Paulig i och med förvärvet av Poco Loco 2010. Innan Poco Loco arbetade han för Latexco, senast som koncernens produktionschef.

Hobbyer: Rogier spenderar, som pappa till tre döttrar, större delen av sin tid med familjen. Han har länge utövat karate där han uppnått ett svart bälte i tredje graden. För några år sedan skrev han en uppsats om karatens inverkan på arbetslivet. Rogier anser att karate bidrar med två saker: det lär utövaren ihärdighet och tränar upp hens förmåga att lyckas även vid motgångar samt ger utlopp för energi och utrymme för att hämta  ny energi.

Den senaste boken du läste: Tänka, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman.