2.12.2020 Artikel

Sett till hela värdekedjan av Pauligs produkter står odlingen av råvaror för den absolut största miljöpåverkan. Det är därför som Anna-Leena Teppo, företagets nya programchef för hållbarhet, just nu fokuserar på produktionens första steg – att stärka leverantörssamarbetet och utbilda jordbrukare för framgångsrika erfarenheter inom klimatsmart jordbruk. 

– Från början arbetade jag med hållbarhet ur ett mer allmänt perspektiv. Men för några år sedan gjorde jag ett aktivt val och utvecklade mina kunskaper om klimat- och cirkularitetsfrågor eftersom jag kände att världen närmar sig en kritisk punkt, säger Anna-Leena Teppo, Pauligs nya chef för hållbarhetsprogrammet Klimat & cirkularitet. Hon började på Paulig i augusti 2020. 

Enligt Anna-Leena kommer övergången till en koldioxidneutral cirkulär ekonomi stå i fokus de kommande 10–15 åren. Ett framgångsrikt genomförande är avgörande för samhällets framtid. 

På Paulig inleddes klimatarbetet för flera år sedan. Rosteriet i Vuosaari, Helsingfors, har till exempel under en längre tid strävat efter att bli koldioxidneutralt. Arbetet har gett resultat. Sedan 2014 har rosteriets utsläpp minskats med imponerande 98 procent och inom kort kommer rosteriets spillvärme användas i Helsingfors energinätverk för att värma upp lägenheter. 

Det är ett bra exempel på en cirkulär ekonomi i praktiken. 

– Det gav verkligen en flygande start in i det nya jobbet. När jag började hade det mesta av arbetet på rosteriet gjorts, min roll i projektet blev att slutföra rosteriets tredjepartscertifiering till en koldioxidneutral byggnad och hantera kompensationen av de återstående utsläppen genom ett koldioxidfinansieringsprojekt med fokus på skogsbruksprojekt, säger Anna-Leena. 

 

Engagemanget finns i hela organisationen 

Anna-Leenas huvudansvar är att leda Pauligs hållbarhetsprogram med fokus på klimat och cirkularitet. Hennes fokus kommer att ligga på att utveckla och implementera planer på koncernnivå för att minska företagets koldioxidutsläpp samt Pauligs praxis och standarder för miljöberäkningar. 

Det innebär till exempel att planera för att alla Pauligs produktionsanläggningar ska vara koldioxidneutrala år 2023. Det övergripande målet är att minska växthusgasutsläppen från Pauligs egen verksamhet med 80 % och från värdekedjan med 50 % till år 2030. Pauligs vetenskapsbaserade klimatmål godkändes i juli 2020 av Science Based Targets-initiativet. 

Anna-Leena kände till Pauligs ambitiösa klimatmål redan innan hon började på företaget. Nu när hon är på plats har hon imponerats över hur engagerade teamen är i att uppnå dem. 

Internt har man verkligen lyssnat och förstått målet om att bli branschledande inom hållbarhet fram till år 2030. Mina kollegor är verkligen hängivna och vill se till att det blir verklighet. Det har varit mycket Inspirerande att komma in i en organisation med den inställningen.  

När Anna-Leena och hennes kollegor nu planerar upp Pauligs hållbarhetsarbetet tittar de på hela värdekedjan av företagets huvudprodukter för att fokusera på utsläppsminskningar som har störst påverkan. I praktiken innebär det att man måste fokusera på de första etapperna – odlingen av råvarorna. 

- Många tror att det är transporten eller förpackningen som har störst miljöpåverkan. Men de står oftast för mindre än 5–10 procent av den totala påverkan. Det är därför vi måste fokusera på de första stadierna i produktionen och där är vi är beroende av ett nära samarbete med leveranskedjans partners och jordbrukare. Vi måste stödja jordbrukarna genom utbildning och utbyte av framgångsrika erfarenheter in om klimatsmart jordbruk, förklarar Anna-Leena 

Ett exempel på cirkulär ekonomi i jordbruket kan vara att använda näringsberikande biokol i marken, vilket också minskar behovet av gödselmedel och avskiljande kol.   

Anna-Leena Teppo 2

Karriär: Anna-Leena har en Master of Science (M.Sc.) i ekonomi och företagsadministration från Vasa universitet, där hon också är doktorand. Innan hon kom till Paulig arbetade hon för den finska återförsäljaren S Group, designmärket Marimekko och som konsult. Hon har utvecklat sina kunskaper om hållbarhet och cirkulär ekonomi i sina tidigare roller, där hon fokuserat på strategisk utveckling av klimat- och cirkularitetsfrågor, bedömning av produkters och tjänsters miljöpåverkan och klimatrapportering på företagsnivå. 

Familj och hobbyer: Anna-Leenas familj består av hennes partner och en 1,5-åring. Som småbarnsförälder blir det inte mycket tid för andra intressen just nu, men hon springer och cyklar när hon får tillfälle. Hemma älskar hon att titta på filmer och TV-serier. Hennes senaste favorit är den senaste säsongen av The Crown.  

Den senaste boken du läste: Kaikki elämästäni av Antti Holma.