22.10.2019 Artikel

Kaisa Lipponen, direktör för kommunikation och hållbarhet vid Paulig, njuter av att få arbeta i en mångkulturell och internationell miljö. ”Jag har alltid varit nyfiken på nytt och haft en stark vilja att vidareutveckla saker. Mångfalden hos Pauligs varumärken och kraften i berättelserna har överraskat mig glatt redan nu.”

Pauligs nya direktör för kommunikation och hållbarhet Kaisa Lipponen bekänner sig som optimist som tror att företag har kraften att åstadkomma goda saker i världen. Även i FN:s mål för hållbar utveckling har företag tilldelats en stark roll vid lösning av globala problem.

Detta inspirerar Lipponen.

”Det finns inga företag som kan verka i sin egen bubbla utan varje företag måste fundera på vilken roll det har i samhället och välja frågor det vill försöka påverka. Jag tror starkt på att företag genom eget agerande kan förändra saker till det bättre”, berättar Lipponen.

Paulig har långa traditioner inom hållbarhetstänket och en stark vilja att agera enligt det. Hållbarhet är en del av all verksamhet hos Paulig, och företaget har förbundit sig till att främja hållbarhet genom hela leveranskedjan i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling.

”Hur kan vi erbjuda bra och hälsosam mat till människor utan att jordens bärkraft överskrids?  Det är kärnfrågan som varje företag inom livsmedelsbranschen måste ta hänsyn till i sin tillväxt och utveckling.”

Lipponen tror att hållbarhet kan dessutom ge Paulig nya konkurrensfördelar och tillväxt.

”Hållbarhet är allt viktigare även för skapande av en engagerad personal och bra arbetsgivarimage.”

Kommunikation är en del av hållbar verksamhet

Enligt Lipponen, som var kommunikationschef hos energibolaget Neste innan hon började i Paulig-koncernens ledningsgrupp, är kommunikation och hållbarhet en naturlig kombination. Båda är funktioner som genomsyrar hela organisationen och fungerar nätverksmässigt i samarbete med alla affärsverksamheter och hela personalen.

”Som bäst är kommunikation för företag en superkraft som kan användas för att styra organisationen mot målen. Kommunikation är också en viktig del av hållbarhet, eftersom allt fler intressentgrupper förväntar sig en dialog, öppenhet och transparens av företag både när det gäller leveranskedjans hållbarhet och frågor om värden.”

”Kommunikation och marknadsföring kan uppmuntra konsumenter till hållbart agerande till exempel vid återvinning av förpackningar och minskning av matsvinn”, tillägger Lipponen.

Taco with Pulled Oats

Pulled Oats och tortillor

”Jag har alltid varit nyfiken på nya saker och kulturer. Som vuxen har jag njutit enormt av att få arbeta i internationella miljöer”, berättar Lipponen.

Att den nya arbetsgivaren var så internationell och matvarumärkena så varierande överraskade därför henne positivt. Teamen, ledningsgruppen, tänkesättet och leveranskedjan är i hög grad internationella hos Paulig. Paulig har även ett stort antal intressanta berättelser att berätta. Det är inte många som till exempel vet att bolaget är marknadsledande i Europa inom texmex-produkter. Berättelser som denna tjänar att bli berättade.

Lipponen blev förtjust i texmex-rätter redan som ung när hon luffade runt i sydamerikanska länder. Numera som småbarnsmor tillhör tortillor familjens favoriträtter.

”Tortillor är en mammas eller pappas räddning – ett snabbt och relativt hälsosamt alternativ. De passar utmärkt även som vegetarisk kost och för minskning av matsvinn. Tortilla är den nya pizzan. Själv använder jag gärna Pulled Oats i tortillor, men man kan använda allt som man hittar i skåpet.”

En chef får inte fastna

Lipponen har drygt tio års chefserfarenhet bakom sig. En chef får inte fastna, utvecklingen måste ske kontinuerligt. Lipponen tror att hon har utvecklats mycket som chef. Genom att få egna barn har hon till exempel blivit bättre på att visa empati i olika situationer.

Dagens chef frågar folk rätta frågor.

”Jag tror starkt på att göra saker tillsammans. Det viktigaste för en chef är att få folk med sig så att man kan arbeta mot ett gemensamt mål. Detta sker genom att lyssna och ge människor en röst. Inte genom att berätta för de anställda hur saker borde göras.”

Samarbete, rättvisa och ihärdighet är viktiga värden för Lipponen överlag i livet.

Jag har bott hela min barndom och ungdom i Imatra och spenderat alla somrar på min släkts jordgubbsgård där man jobbade på naturens villkor men med stor passion.”

På sin fritid tycker Lipponen om att jogga, läsa och är föreningsaktiv. Henne kan du till exempel stöta på runt Tölöviken på en joggingrunda eller i möten för kommunikatörers egna organisation ProCom. 

Vad innebär föreningsverksamheten för dig?

”Det mest givande i föreningslivet är vidareutveckling av gemensamma frågor, nätverkande och kamratlärande. Man lär sig också att se på saker ur olika synvinklar, vilket är viktigt framför allt i kommunikationsuppdrag.”

Kaisa Lipponen2

Kaisa Lipponen

  • Arbete: Pauligs direktör för kommunikation och hållbarhet
  • Karriär: I augusti 2019 började Lipponen som ansvarig direktör för kommunikation och hållbarhet samt medlem i ledningsgruppen hos Paulig. Före det arbetade hon i nio år på Neste i ledningsuppgifter inom kommunikation.
  • Intressen: löpning, läsning, föreningsverksamhet. Lipponen är bland annat ordförande för ProCom.
  • Din favoritprodukt hos Paulig? ”Kaffe. Jag gillar city coffees och varierar mellan olika städer. Efter att ha börjat hos Paulig har mina kollegor lärt mig att dricka Mundo som håller på att bli min nya favorit”