16.3.2021 Artikel

Alla vet att om syrgasmaskerna fälls ner under en flygning ska du fästa din egen mask först, och därefter börja hjälpa andra. Pauligs finanschef Juha Väre berättar att deras program Finance Excellence lanserades med just det i åtanke.

Juha Väre började som Pauligs finanschef 2019 och har sedan dess jobbat hårt för att vidareutveckla finansavdelningen tillsammans med sitt team. Det är en fas som han säger kommer förr eller senare för alla företag som har vuxit genom fusioner och förvärv. Vid någon tidpunkt blir det nödvändigt att börja undersöka hur företaget kan förena processer, system och operationer. 

Detsamma gäller för finansavdelningen. Faktum är att finansavdelningen är en av de viktigaste delarna att titta på om du vill ha en organisation som verkligen arbetar effektivt och fattar beslut baserat på tillförlitliga data. 

- Men för att finansavdelningen ska kunna hjälpa organisationen att förändras måste den först genomgå en transformation själv. Endast när finans har en harmoniserad struktur när det gäller t.ex. data och rapportering blir det ett verktyg som vi kan använda för att hjälpa andra team. Det här är precis som när syrgasmaskerna fälls ner på ett flyg – man ska alltid fästa sin egen mask innan man hjälper andra, förklarar Juha.

På detta sätt planerar han att uppnå sitt mål som är att omvandla finansavdelningen till en förändringsfaktor inom organisationen.

Omvandlingen av finansavdelningen är också knutet till många andra pågående harmoniseringsprojekt som leds av Pauligs nya CIO, Marika Lindström. Hennes team utvecklar en nästa generations IT-plattform som även kommer att hjälpa finansavdelningen. 

- Vi har haft en mycket stark grupp med de bästa experterna för att driva på denna förändring. Jag är mycket imponerad av deras arbete, säger Juha.

Från design till implementering
Enligt Juha har Finance Excellence gått från design till implementering under det senaste året genom flera framgångsrika steg. Programmet lanserades 2019.

- Nu ser vi i praktiken hur finansavdelningen kan driva på förändringar inom hela organisationen. Den kan till exempel identifiera nya källor till värdeskapande som annars skulle lämnats orörda. Och det kan hjälpa till att identifiera och testa nya affärsmodeller. Dessa är båda centrala teman nu när vi söker snabbare tillväxt. Ett annat viktigt tema är hur vi effektivt kan styra företaget till att ta klimatvänliga beslut. Hållbarhet är en del av själva kärnan av Paulig.

Han tillägger att Paulig även intensivt utvecklar sin förvärvsfunktion med ett nyligen grundat strategi- och tillväxtteam på plats som ska fokusera på detta.

- Vi letar aktivt efter mål och utvärderar potentiella kandidater som kan bli en del av oss och skapa nya värden. 

Karriär: Juha har avlagt doktorsexamen i ekonomi och har en gedigen bakgrund inom FMCG. Sedan tidigare har Juha över 20 års erfarenhet av att arbeta inom ledande företag som Nokia och Amersports.
Hobby: Juha nämner matlagning, läsning och sport som hans favoritaktiviteter. På sportfronten är han en del av Team Rynkeby, ett internationellt cykelteam som varje år cyklar till Paris för att samla in pengar till allvarligt sjuka barn. 
Den senaste boken du läste: Humanocracy, av Gary Hamel och Michele Zanini