8.1.2021 Artikel

Samtidigt som världen blir alltmer komplex, blir också reklamvärlden det. Det betyder att konsumenter exponeras för, och relaterar till, varumärken genom en mängd olika kanaler och upplevelser. På grund av detta behöver varumärken multidisciplinära team för att lyckas nu och i framtiden, enligt Antti Lauronen som är ny Director Creative, Planning & Digital på Paulig.  

-    Jag gillar inte att tala om silos och hur varje framgångsrik organisation borde bryta ned dem. Självklart är det inte bra om olika specialister har svårt för att samarbeta med varandra. Men å andra sidan behövs specialisering och expertis fortfarande, och det är viktigt att människor vet var deras ansvar ligger, säger Antti Lauronen och fortsätter.

-    Flaskhalsen som förhindrar framgångsrikt multidisciplinärt samarbete är vanligtvis endast en brist på fågelperspektiv – en delad helhetsbild av den ambition som alla arbetar mot. Det har vi ringat in på Paulig och strävar nu efter att bygga en kultur där smarta, multidisciplinärt samarbete mellan olika team och kompetenser lyfts till en helt ny nivå.

Det här gäller lika mycket inom marknadsföring som organisationer i allmänhet, enligt Antti. Han anser att förutom en delad helhetsbild krävs det en effektiv kommunikation som fokuserar på ett gemensamt mål.

-    För oss kan helhetsbilden byggas kring kundresan, från medvetenhet till konvertering och lojalitet. Här ser vi varje beröringspunkt där konsumenten upplever och interagerar med varumärket.

I sin nya roll tar Antti över ledningen på koncernnivå för Creative, Planning & Digital inom Pauligs Marketing & Innovation team. Den senare tiden har ett flertal specialister, bland annat inom e-handel, anslutit sig till teamet och Antti skissar nu på hur de olika teamen inom Paulig bäst samarbetar med varandra. Det är en multidisciplinär avdelning som nu bildas och som ska samarbeta nära och med samtliga varumärken. 
Ett nytillskott är den nya Head of Media & Performance som senast kommer från en ledande befattning hos ett av de större mediebolagen. Nästa roll som ska tillsättas är Head of Creative som ska stärka Pauligs varumärken och höja den kreativa nivån ytterligare. 

Paulig ska bli en pionjär inom modern marknadsföring

Under de senaste tio åren har Antti varit bosatt i London och arbetat inom reklambranschen, bland annat som vd på WPP:s Mirum Agency UK och som tillväxtstrateg för Proxy, en hybrid av en varumärkesbyrå och ett riskkapitalbolag. Han är ivrig över att sätta igång med det han beskriver som Pauligs progressiva strategi.

-    I 145 år har Paulig byggt otroligt starka och älskade varumärken. Vissa har en nästan ikonisk ställning på sina marknader i dag, som Juhla Mokka, Presidentti och Santa Maria. För att säkerställa att varumärkena förblir relevanta är Paulig inställt på att bli en pionjär inom modern marknadsföring. I huvudsak kräver det att vi utvecklar en intern kapacitet som är tillräckligt varierande för att säkerställa att det inte finns några blinda fläckar eller missade möjligheter. 

E-handeln används flitigt av butiksbesökare

En av talangerna i Antti Lauronens team är William Löflund, Pauligs nya Head of E-Commerce. Han har tidigare jobbat för Amazon i London och innan dess för Unilever i Norden. Williams roll är att höja e-handelskompetensen i företaget genom att etablera och skapa bästa praxis, uppmärksamma framgångsrika exempel och förbättra samarbetet mellan alla team. 

William Löflund

-    Framgångsrik e-handel kräver multifunktionellt samarbete mellan marknadsföring, kommersiella team och distributionskedjan”, säger William Löflund.  

Den typiska e-handelskunden är enligt honom en familj i en större stad med småbarn som har lite tid att spendera på matinköp. Andelen som köper matvaror online är fortfarande liten, men växer snabbt på grund av covid-19. Dessutom har andelen äldre som handlar matvaror online ökat från 10 % till ca 25 % sedan covid-19 bröt ut (Helsingin Sanomat 2020-10-12, data från Kesko).

- Vi ser också att personer som brukar göra sina matinköp på stormarknaden ofta läser om produkten eller kontrollerar priset via e-handeln. Det är därför som e-handeln måste vara en del av varje varumärkeslansering och marknadsföringsstrategi, säger William och stämmer därmed in i Anttis resonemang kring det multidisciplinära samarbetet.