20.11.2019 Meddelande
Pauligs hållbarhetsarbete fokuserar på barn och unga, och byggandet av framtiden har redan under över 140 år varit en viktig del av Pauligs verksamhet. Paulig är sedan februari 2019 huvudsamarbetspartner till SOS-Barnbyar och har i och med samarbetet särskilt satsat på att främja stödfamiljsverksamheten.

SOS-Barnbyar hjälper de mest utsatta barnen och ungdomarna samt ökar välbefinnandet bland barnfamiljer i Finland och runt om i världen. Organisationen strävar efter att ge alla barn chansen att ha en så vanlig barndom som möjligt i en familj och en trygg omgivning. Syftet med stödfamiljsverksamheten är att så tidigt som möjligt erbjuda barnfamiljer den hjälp som de behöver.

”Behovet av en stödfamilj kan bero på till exempel föräldrarnas utmattning, bristen på sociala nätverk eller en svår livssituation. Då kan en person eller ett par med ett stabilt liv bli en stödfamilj som barnet besöker under ett veckoslut i månaden eller på annat gemensamt överenskommet sätt”, berättar Johanna Virtanen, projektkoordinator på SOS-Barnbyar.

Även stödet från företag är viktigt eftersom det finns tusentals barn i Finland som för tillfället väntar på en stödfamilj.

”Med stöd av Paulig har vi kunnat främja och utvidga vår stödfamiljsverksamhet och ordna upplevelserika möten kring det viktiga temat: till exempel på morsdag fick stödfamiljerna i närområdet njuta av en vårlig brunch på Paulig Kulma och bekanta sig med kaffets värld under ledning av Pauligs barista. I dag den 20 november, på den internationella barndagen, ordnar vi en informationskväll på Paulig Kulma, där vi tillsammans med påverkarna berättar om möjligheterna till stödfamiljsverksamhet. Vi hoppas att vi kan uppmuntra många nya familjer att delta i stödfamiljsverksamheten”, säger Virtanen.

Även på Paulig har man talat om SOS-Barnbyars stödfamiljsverksamhet.

”Det är mycket viktigt för oss att stödja barn och unga, och samarbetet med SOS-Barnbyar spelar en central roll i vårt hållbarhetsarbete. Det första samarbetsåret har gått utmärkt, och vi är glada att vi tillsammans med Paulig kan vara med om att skapa välbefinnande för kommande generationer”, säger Pauligs koncernchef Rolf Ladau.

Aktivitetsboken hjälper barnen att berätta om sina önskemål

På internationella barndagen firas i år FN:s barnkonvention som antogs för trettio år sedan. Syftet med dagen är att väcka diskussion om välbefinnande hos barn.

För Johanna Virtanen på SOS-Barnbyar innebär dagen ett årligt tillfälle att gå igenom och utvärdera hur bra barnens rättigheter genomförs i all deras verksamhet.

”Vi på SOS-Barnbyar ser barnets delaktighet som ett viktigt tema i allt vårt arbete. Vi har tillsammans med de barn som har en stödfamilj tagit fram en aktivitetsbok i syfte att berätta om tjänsten för barn som får en stödfamilj och att erbjuda dem ett sätt att berätta om sig själva och sina önskemål för stödfamiljen. Det är de vuxnas uppgift att hjälpa barnen att synliggöra sin värld. Jag är stolt över att vi på SOS-Barnbyar har satsat på denna rättighet”, berättar Virtanen.

Läs mer om SOS-Barnbyars stödfamiljsverksamhet.

Bilder: SOS-Barnbyar

Ladda ner högupplösta bilder