Paulig-koncernens operativa modell och struktur har förändrats fr.o.m. 1.6.2019. I den nya organisationsstrukturen etablerar företaget geografiska affärsområden: Finland och Baltikum, Skandinavien och Centraleuropa samt Ryssland med omgivande länder. Vidare finns ett affärsområde för koncernens verksamhet inom EMV (handelns egna varumärken).

Pauligs nya ledningsgrupp är följande:

Rolf Ladau, CEO

Business Areas 

Lenita Ingelin SVP, Business Area Finland & Baltics
Henrik Samuelson SVP, Business Area Scandinavia & CE
Roman Ivashko SVP, Business Area East
Peter Denolf SVP, Customer Brands (private labels)

 

Business Functions

Tina Andersson SVP, Strategy, Marketing & Innovation
Thomas Panteli SVP, Supply Chain & Sourcing
Juha Väre SVP och CFO
Anu Pires SVP, HR
Sarah Tähkälä SVP, Legal

 

Jag väntar så mycket att få arbeta med den nya ledningsgruppen. Vi strävar efter att bli ett av de snabbast växande företag inom livsmedelsindustrin I Europa", säger Pauligs koncernchef Rolf Ladau.
 

Bilder:  https://www.pauliggroup.com/fi/image-bank

Kontakt:
Anita Laxén, kommunikationsdirektör, tfn. +358 40 770 0873 

Ladda ner högupplösta bilder