26.9.2019 Meddelande
I ett gemensamt pilotprojekt tar Helen och Paulig tillvara spillvärme från Pauligs kafferosteri i Nordsjö. Med hjälp av en ny typ av teknisk lösning kan man samla in så mycket värme att det motsvarar det årliga värmebehovet i 1 000 tvårummare i höghus. Värmeåtervinning från livsmedelsindustrins produktionsprocesser i fjärrvärmenätet är något unikt i Helsingforsområdet.

Med hjälp av lösningen ökar Paulig energieffektiviteten i kafferostningslinjerna i rosteriet i Nordsjö avsevärt. Samtidigt byggs ett system för att ta tillvara värme i rosteriet. Med hjälp av lösningen kan spillvärme, som rosteriet inte behöver själv, återvinnas i Helens värmenätverk. I en dubbelriktad värmemarknad, dvs. öppen fjärrvärme, kan ett företag eller en fastighet både köpa fjärrvärme och sälja värme som produceras till energibolaget. Helen köper industriell processvärme som lämpar sig för fjärrvärmenätet och utnyttjar den för att värma upp Helsingfors.

– Vi tar tillvara värme i rostningsprocessen, där mest värme uppstår. Vi utnyttjar den tillvaratagna värmen primärt genom att leda den till vår egen uppvärmning. Den resterande värmen fortsätter till Helens fjärrvärmenät. Idén för att ta tillvara värmen från rosteriet i Nordsjö uppkom i och med en gemensam kartläggning över energieffektiviteten och det är en del av vårt hållbarhetsarbete. När vi hittade en lämplig samarbetspartner, var det ett lätt beslut att starta projektet, säger Timo Tuukkanen, fastighets- och säkerhetschef på Paulig.

Från kafferostningen kan man ta tillvara så mycket värme att det motsvarar de årliga värmebehovet i 1 000 tvårummare i höghus. Det nya systemet för att ta tillvara värme tas i bruk i början av nästa år.

– Betydelsen av all värme som redan använts en gång kommer att öka i framtiden. Det är inte förnuftigt att slösa med värme, om den kan tas tillvara. Helens mål är ett kolneutralt energisystem, och värmeåtervinning är en av många metoder på färden mot kolneutralitet. Pauligs och Helens gemensamma projekt är ett utmärkt exempel på en energieffektivitetsåtgärd som vidtagits gemensamt, där båda parterna såväl sparar pengar som minskar sina utsläpp, säger Jouni Kivirinne, affärsutvecklingschef på Helen.

Paulig låter det goda gå vidare och skänker 10 000 euro av den besparing som tillvaratagandet av spillvärmen medför till att stödja SOS-Barnbyars verksamhet i Finland. Paulig är en av SOS-Barnbyars huvudpartner.

– Nu går värmen verkligen inte till spillo, eftersom vi med Pauligs stöd får mer energi för att sätta fart på vår stödfamiljsverksamhet. Tusentals barn i Finland står i kö till en stödfamilj, och det råder en skriande brist på stödfamiljer. Vi är glada över att Pauligs varma förhållningsätt till SOS-Barnbyars arbete konkretiserades som en sådan överraskning, säger Annemi Usva-Vänttinen, företagskontaktperson på SOS-Barnbyar.

Nya möjligheter för energiåtervinning?

Energianvändningen i Pauligs rosteri i Nordsjö grundar sig helt på förnybara energikällor. Paulig rostar allt kaffe i Finland med biogas, och på rosteriet i Nordsjö har biogas utnyttjats sedan augusti 2015. Paulig har redan tidigare köpt förnybar fjärrvärme för att värma upp fabrikslokalen.

– Vi utför vårt hållbarhetsarbete långsiktigt och satsar i synnerhet på energieffektivitet och förnybar energi. När vi för fyra år sedan började rosta vårt kaffe med biogas i Nordsjö, kunde vi samtidigt minska våra växthusgasutsläpp med upp till 90 procent, dvs. närmare 2 700 ton per år. I dag drivs förutom våra kafferosterier i Finland även våra krydd- och tortillafabrik i Sverige med biogas, säger Jorma Varis, direktör med ansvar för Pauligs kafferosterier.

Processen för att ta tillvara värmen kan effektiviseras ytterligare med hjälp av värmepumpar.

– Den eventuella energiskattereform som regeringen planerar för elskatten av värmepumpar som producerar värme till fjärrvärmenät skulle öppna upp helt nya möjligheter att återvinna energi från maskinsalar och industriella processer, säger Marko Riipinen, direktör på Helen.

– Helen söker aktivt överbliven värme i Helsingforsregionen. I framtiden kommer en allt större del av stadens uppvärmning att basera sig på återvinningsvärme. Redan i nuläget består cirka hälften av värmebehovet under en varm sommardag av olika typer av återvunnen värme, säger Riipinen.

Ladda ner högupplösta bilder