1.9.2021 Meddelande
Robert Paulig Roasterys kafferosteri i Tolkis i Borgå är Pauligs femte koldioxidneutrala produktionsanläggning. Kaffe är en råvara som är bland de första odlingsprodukterna att lida på grund av klimatförändringen. Många experter förutser att kaffeodlingen kommer att möta utmaningar allt mer i framtiden. Paulig och dess hantverksrosteri Robert Paulig Roastery strävar efter att med sina egna hållbarhetsåtgärder bromsa klimatförändringen och via partnerprogram erbjuda kaffeodlare sätt att anpassa sig till klimatförändringen och förminska dess påverkan.

Paulig framskrider planenligt med genomförandet av sin ambitiösa hållbarhetsstrategi, och har nu erhållit CarbonNeutral®-certifiering för Robert Paulig Roasterys kafferosteri i Tolkis i Borgå. Rosteribyggnadens direkta och indirekta utsläpp har minskats med nästan 100 procent sedan 2020. Resten av utsläppen kompenseras genom projekt som bevarar och återställer skogar för att både lagra koldioxid och undvika koldioxidutsläpp.  

– Klimatåtgärder behövs snabbt. Livsmedelsbranschen är en viktig aktör när det kommer till att minska koldioxidutsläppen från matens värdekedja. Branschen kan proaktivt främja förändringen genom att först göra sin egen verksamhet koldioxidneutral och genom att sätta igång utsläppsminskande åtgärder gällande hela värdekedjan, konstaterar Lea Rankinen, chef för hållbarhet och samhällskontakter på Paulig. 

Pauligs målsättning är att minska på växthusgasutsläppen från sin egen verksamhet med 80 procent till år 2030. Enligt planen ska företagets alla produktionsanläggningar vara koldioxidneutrala senast i slutet av 2023. 

På rosteriet i Tolkis är naturen nära 

– För oss på Robert Paulig Roastery är det mycket viktigt att vi kan påverka kaffets ansvarsfulla produktion i varje skede av processen och med detta bidra till att det finns tillräckligt med kaffe även för kommande generationer, säger Robert Paulig Roasterys rosteriambassadör Jarkko Issukka

Pauligs hantverksrosteri i Tolkis är 30 år gammalt och omgivet av natur, och det är där som Robert Paulig Roastery tillverkar allt kaffe som hör till Notes of Nature-serien. 

Vid Robert Paulig Roasterys kafferosteri rostas kaffet med egenproducerad solenergi och biogas. Rosteribyggnadens direkta och indirekta utsläpp har minskats med nästan 100 procent från 2020. Detta uppnåddes genom att byta energikällorna mot biogas och förnybar energi från solkraft. De återstående utsläppen från produktion av ånga, kylläckage och avfall som uppstår kompenseras genom finansiering av skogsskydds- och beskogningsprojekt i Colombia, Indonesia och Östafrika som verifierats av tredje parter.  

Rosteribyggnaden i Tolkis beviljades ett CarbonNeutral®-certifikat av Natural Capital Partners i enlighet med världens ledande The CarbonNeutral Protocol-anvisningar för koldioxidneutralitet. 

Koldioxidneutralt jubileumskaffe det koldioxidneutrala rosteriet till ära 

För att ära certifikatet som bevisar rosteriets koldioxidneutrala status rostar Robert Paulig Roastery en begränsad mängd koldioxidneutralt kaffe som kommer från Aquaires-gården i Costa Rica. Kaffet erbjuds i september på utvalda kaféer och restauranger runt om i Finland i ”Så länge kaffet räcker”-kampanj med vilka man försöker fästa människornas uppmärksamhet på klimatförändringens konsekvenser och på åtgärder som varje konsument kan vidta för bekämpning av klimatförändringen. 

Pauligs hållbarhetsstrategi 

April 2020 offentliggjorde Paulig sin nya ambitiösa hållbarhetsstrategi för 2030 som grundar sig på FN:s mål för hållbar utveckling. Pauligs mål för de närmaste åren är att certifiera alla tio av sina fabriker i sex länder som koldioxidneutrala. Paulig har också som mål att minska hela värdekedjans utsläpp med 50 procent till år 2030. Företaget samarbetar med sina intressentgrupper för att uppnå målet. I samarbetet fokuserar man på klimatvänlig odlingspraxis med hjälp av vilken man möjliggör råvarornas minskade klimatkonsekvenser och främjar odlarnas anpassning till klimatförändringen. 

För ytterligare information: 

Pirjo Hästbacka, kommunikationschef, Paulig, tfn +358 50 356 8359 

Webbplatser förknippade med ämnet: 

https://www.pauliggroup.com/sustainability/climate-action-and-circularity

https://aquiares.com/sustainability/

 

Om Paulig 
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2020 till 920 miljoner euro. Företaget har över 2 000 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

www.pauliggroup.com