18.11.2020 Meddelande
Paulig är bland vinnarna i tävlingen Årets Energigeni 2020 för ett unikt projekt där man återvinner spillvärme från kafferosteriet i Nordsjö. Återvinningen kan täcka det årliga värmebehovet för 1 000 tvårumslägenheter. Tävlingen arrangeras av arbets- och näringsministeriet i Finland, den finska energimyndigheten och det statliga företaget Motiva Oy för hållbar utveckling.  

- Vi producerar 100 miljoner kaffepaket per år och ser det som vårt ansvar att vara ett av de mest hållbara kafferosterierna i världen. Vårt rosteri i Nordsjö har nyligen certifierats som en koldioxidneutral produktionsanläggning, vilket kräver investeringar och innovationer. Jag är mycket glad över att en av våra insatser uppmärksammas i Årets Energigeni 2020, säger Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs på Paulig. 

Energibolaget Helen och Paulig lanserade 2019 ett pionjärprojekt för att återvinna spillvärme som genereras av kaffets rostningsprocess. Den återvunna värmen ska användas för uppvärmning av Nordsjörosteriet och överskottsvärme kan skickas vidare till Helens fjärrvärmenät. Lösningen med värmeåtervinning är unik i Helsingforsregionen.  

- Det som gör den här lösningen så betydelsefull är den mängd energi som kan återvinnas. Hållbarhet är en av våra viktigaste drivkrafter och jag är stolt över att vi kom på idén om värmeåtervinning på Nordsjörosteriet. Under det senaste året har vi byggt upp den tekniska lösningen tillsammans med vår partner Helen och lösningen kommer att vara klar i slutet av året”, säger Timo Tuukkanen, anläggnings- och säkerhetschef på Paulig. 

- Vi behöver samarbeta för att hitta de bästa lösningarna som kan bidra till att uppfylla målen om koldioxidneutralitet. Både Paulig och Helen har ett starkt engagemang i hållbarhetsfrågor och här kunde vi med vår öppna fjärrvärme erbjuda en enkel och energieffektiv lösning. Tack vare det breda värmenätverket vi har i Helsingfors kan vi återanvända värme som annars skulle slösats bort, säger Jouni Kivirinne, affärsutvecklingschef på Helen. 

Samarbetet mellan Paulig och Helen är ett framgångsrikt exempel där båda parter minskar sina utsläpp och samtidigt sparar pengar. Värmeåtervinningsprojektet är en del av Pauligs långsiktiga hållbarhetsarbete. Pauligs Nordsjörosteri köper in förnybar el, biogas och förnybar fjärrvärme. Det har minskat rosteribyggnadens utsläpp med 98 % sedan 2014. De återstående utsläppen, som härrör från avfallet som genererats från produktionen och köldmedieläckor från kylutrustningen, har kompenserats genom skogsprojekt verifierade av tredje part i Colombia, Asien och Östafrika. 

 

Donation till stöd för SOS Children's Villages Apuu-chat 

Värmeåtervinningsprojektet skapar inte bara miljövinster, det ger också möjligheter för Paulig att stärka det sociala ansvaret. Paulig är i dag en av de huvudsakliga partnerna till SOS Barnbyar i Finland. Paulig donerar besparingar på 10 000 euro,som skapats genom återvinningen av spillvärme, för att stödja tjänsten Apuu-chat. Apuu-chat är SOS Children's Villages chattjänst för att hjälpa barn som känner sig osäkra eller hotade i sina hem.  

 

  

 

Mer information: 

Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs, Paulig Group 
Tel. +358 41 539 4609 
lea.rankinen@paulig.com 

Ladda ner högupplösta bilder