21.3.2022 Meddelande
År 2021 blev Pauligs bästa år hittills. Företagets rörelseresultat fortsatte att växa och omsättningen ökade med 5,1 procent, drivet av försäljningsökningar inom huvudkategorierna kaffe, Tex Mex och kryddor. Försäljningen till restauranger och storkök återhämtade sig gradvis under året. Sammantaget ger detta Paulig goda förutsättningar för att öka sin försäljning och internationella tillväxt ytterligare.  

Nyckeltal för 2021  

  • Nettoomsättningen uppgick till 966,3 miljoner euro (919,5).  
  • Av nettoomsättningen stod de nordiska länderna för 54 (53) procent och övriga länder för 46 (47) procent.  
  • Rörelseresultatet uppgick till 95,3 miljoner euro (88,3), vilket var 9,9 procent (9,6) av nettoomsättningen.  
  • EBITDA var 137,5 miljoner euro (137,8). 

”2021 blev ett mycket bra år för Paulig. Resultatet, och våra framsteg inom hållbarhet, visar att vår tillväxtstrategi och verksamhetsmodell fungerar även i ett ostabilt affärslandskap. Året påverkades av mycket kraftiga prisökningar för råvaror och stora utmaningar inom de globala leveranskedjorna, men vi lyckades hantera dessa förändringar. Paulig har nu goda förutsättningar att ytterligare öka försäljning och internationell tillväxt. Under 2022 förväntas omsättningen överstiga en miljard euro”, säger Rolf Ladau, vd och koncernchef på Paulig. 

”Det nya året inleddes med förvärvet av Liven, följt av försäljningen av Gold&Greens varumärke, immateriella rättigheter och R&D-funktion. Kriget i Ukraina har ökat osäkerheten i världsekonomin och kommer innebära högre råvaru- och elpriser, vilket kommer att påverka Pauligs verksamhet under 2022. Effekterna av att Paulig har lämnat Ryssland är begränsade på koncernnivå eftersom affärsområdet Business Area East, som består av Ryssland med ett antal närliggande länder, endast står för cirka fem procent av omsättningen”, säger Rolf Ladau.  

Tillväxt inom Tex Mex och kaffe 

Paulig gjorde under året stora framsteg i sin tillväxtstrategi och målsättningen att bli ett av de snabbast växande och mest lönsamma livsmedelsföretagen i Europa.  

Tex Mex-försäljningen ökade med 3,6 procent under 2021. Under året påbörjade Paulig bygget av en ny tortillafabrik i belgiska Roselare, en investering på 45 miljoner euro. Projektet fortsätter enligt plan och fabriken förväntas vara igång under andra kvartalet 2022. Tillsammans med förvärvet av spanska Liven kommer detta att stärka Pauligs position som marknadsledare inom Tex Mex i Europa och främja tillväxten i snackskategorin. Livens portfölj med Tex Mex- och snacksprodukter är en av de bredaste i Europa.  

I kaffekategorin fortsatte Paulig att utveckla nya produkter och förpackningslösningar samt positionera utvalda varumärken i premiumkategorin. Kaffeförsäljningen ökade med 8,6 procent och Paulig lyckades ta volymandelar, trots prisökningar för kaffe som saknar motstycke och efterföljande prisökningar i detaljhandeln. Pauligs försäljning till restauranger och storkök återhämtar sig gradvis från Covid-restriktionerna.  

Stora framsteg i hållbarhetsarbetet 

Paulig gjorde betydande framsteg under 2021 mot sina ambitiösa hållbarhetsmål, baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Företagets mål är att minska växthusgasutsläppen i värdekedjan med 50 procent före år 2030, baserat på 2018 års baslinje. Målet är också att minska växthusgasutsläppen i den egna verksamheten med 80 procent före år 2030. 

Under 2021 minskade Paulig sina växthusgasutsläpp i den egna verksamheten med 18 procent och i början av 2022 var sex av Pauligs tio produktionssiter certifierade enligt  CarbonNeutral®. Företagets interna incitamentssystem kopplades dessutom till målet för en koldioxidneutral verksamhet. Paulig inledde också ett nytt samarbete med Lantmännen för ett mer hållbart jordbruk. Samarbetet innebär att vetemjölet som används i Santa Maria tortillas, som produceras i Sverige, får en minskad klimatpåverkan med upp till 30 procent.  

Paulig etablerade också ett nutritionsramverk för att definiera vad det innebär att en produkt ska möjliggöra hälsa för människor. Ramverket är skapat för att utvärdera företagets produktportfölj och vägleda bland fokusområden för Pauligs produktutveckling.  

Pauligs årsrapport, inklusive bokslut och hållbarhetsrapport, publiceras i april.  

 
För ytterligare information, kontakta: 
Anu-Maaria Vaalama  
Director, Corporate Communications and Brand   
anu-maaria.vaalama@paulig.com 
+358 40 766 78 34   
 

 

Om Paulig 
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Liven. Pauligs omsättning uppgick 2021 till 966 miljoner euro. Företaget har 2 400 passionerade medarbetare i 14 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

www.pauliggroup.com

Ladda ner högupplösta bilder