4.4.2022 Meddelande
Under 2021 gjorde Paulig betydande framsteg mot sina ambitiösa hållbarhetsmål. Ett nutritionsramverk skapades för att utvärdera mer än 3 500 av Pauligs produkter och vägleda Pauligs produktutveckling mot en ännu hälsosammare portfölj. Paulig inledde också ett nytt hållbart jordbrukssamarbete med Lantmännen och lanserade en matsvinnskalkylator för finska hushåll. Ytterligare fyra av Pauligs fabriker certifierades som koldioxidneutrala enligt CarbonNeutral®.

Paulig har publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för 2021.

2021 blev Pauligs bästa år hittills. Företagets rörelseresultat fortsatte att växa och omsättningen ökade med 5,1 procent, drivet av försäljningsökningar inom huvudkategorierna kaffe, Tex Mex och kryddor. Sammantaget ger det Paulig goda förutsättningar för att öka sin försäljning och internationella tillväxt ytterligare. Läs mer i pressmeddelandet om årets resultat. Hållbarhet är en viktig del i Pauligs tillväxtstrategi, där målet också är att bli branschledande inom hållbarhet.

"Vi är nu inne på vårt andra år med Pauligs hållbarhetsstrategi och det är tydligt att våra hållbarhetsinitiativ både skapar drivkraft för nya lösningar, samt driver och möjliggör tillväxt i verksamheten. Det nya nutritionsramverket är ett exempel som vägleder vårt arbetet med att utveckla hälsosammare produkter och tjänster för våra kunder och konsumenter. Vi fortsätter nu att fokusera på de insatser som har störst positiv påverkan på människa och planet”, säger Lea Rankinen, Sustainability & Public Affairs Director, Paulig.

Paulig har valt ut tre fokusområden med följande målsättningar som sträcker sig fram till år 2030:

  1. 70 % av Pauligs nettoförsäljning ska komma från produkter och tjänster som främjar människors och planetens hälsa och välbefinnande.
  2. Paulig ska minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet med 80 % och från värdekedjan med 50 %, jämfört med 2018 års baslinje. Samtliga av företagets förpackningar ska vara återvinningsbara och tillverkade av förnybara eller återvunna material.
  3. 100 % av råvarorna från högriskområden ska komma från hållbara källor som verifierats av externa parter.

Ett nutritionsramverk för att främja människors hälsa

Som en del av ambitionen att 70 procent av Pauligs försäljning ska komma från produkter och tjänster som främjar hälsa och välbefinnande för både människor och planeten, skapade Paulig år 2021 ett nutritionsramverk. Ramverket definierar vad det innebär att en produkt ska möjliggöra hälsa för människor och mer än 3 500 av Pauligs produkter har utvärderats för att vägleda Pauligs produktutveckling bland framtida fokusområden. Andelen av Pauligs försäljning från produkter som främjar hälsa för människor var 49 procent under 2020  vilket också är baslinjeberäkningen, baserad på företagets produktportfölj av mat och blandade drycker.

Nutritionsramverket är baserat på framsides- och näringsmärkningen Nutri-Score. Märkningen är utvecklad av oberoende forskare och är den som används mest inom EU. I Pauligs nutritionsramverk utvecklas Nutri-Scores kriterier för att anpassas ännu bättre till kostråden och ta hänsyn till alla typer av livsmedel som kan bidra till utvecklingen av mer hälsosamma produkter. Ramverket kommer nu att integreras i Pauligs produktutvecklings- och innovationsprocesser och guida det fortsatta arbetet, samtidigt som företaget följer relaterade EU-förordningar.

Sex av tio fabriker är nu koldioxidneutrala

Paulig certifierade ytterligare fyra fabriker enligt byggnadscertifieringen CarbonNeutral® under 2021, och ytterligare en i början av 2022. I dag är sex av företagets elva fabriker koldioxidneutrala. Företagets kortsiktiga mål är att alla fabriker ska vara koldioxidneutrala senast i slutet av 2023. År 2030 ska alla företagets förpackningar också vara återvinningsbara och tillverkade av förnybara eller återvunna material. Pauligs närmsta fokus är att alla förpackningar ska vara återvinningsbara senast 2025. För närvarande är 85 procent av Pauligs konsumentförpackningar återvinningsbara.

I oktober presenterade Paulig också ett nytt hållbart jordbrukssamarbete med Lantmännen. Vetemjölet som levereras av Lantmännen Cerealia till Paulig kommer att användas för att baka 400 miljoner tortillas från Santa Maria. Mjölet kommer att ha en minskad klimatpåverkan med upp till 30 procent.

Dessa initiativ stödjer företagets ambition att minska utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten med 80 procent och i värdekedjan med 50 procent, jämfört med 2018 års baslinje.

56 000 finska hushåll har använt matsvinnskalkylatorn
Matsvinn och avfall genereras i alla led i matens värdekedja och hushållens andel av matavfallet är betydande – minst en tredjedel, visar forskning. År 2021 bjöd Paulig in finska hushåll att minska sitt matsvinn och matavfall. En matavfallskalkylator lanserades av Paulig och det finska Naturresursinstitutet (LUKE) och hittills har över 56 000 personer räknat ut sina avfallsnivåer. Pauligs mål är att minska matsvinnet och avfallet i värdekedjan med 50 procent till 2030.

År 2021 lanserade Paulig och Helsingfors Institut för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet också en unik baslinjestudie för att undersöka matsvinn i Pauligs leveranskedja för råvaror. Syftet var att fastställa den nuvarande situationen för uppströms matsvinn och att hitta nya sätt för att minska svinnet.

Pauligs års- och hållbarhetsredovisning är publicerad idag den 4 april 2022. Årsredovisningen har publicerats på engelska, finska och svenska.

Länkar:

För mer information kontakta: 

Nils Sjöberg
Communications Manager Sweden
nils.sjoberg@paulig.com​​​​​ 
070 085 2411

Om Paulig

Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur. Företaget erbjuder kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ under varumärkena Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2020 till 920 miljoner euro. Företaget har över 2 000 medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

Ladda ner högupplösta bilder