13.3.2024 Meddelande
Pauligs ambition är att bli ett av de snabbast växande lönsamma livsmedelsföretagen i Europa och en hållbar föregångare i branschen. För att uppnå detta och accelerera tillväxten har Paulig förnyat sin strategi, med kunder och konsumenter i fokus, och planerar att anpassa företagets organisationsstruktur till den nya tillväxtstrategin.  

Med den planerade strukturen kommer Paulig att kunna optimera resursfördelningen, stärka kritiska kapaciteter, etablera tydligare ansvarsområden och säkerställa tydlighet och snabbhet i beslutsfattandet i en matrisorganisation, vilket kommer att möjliggöra snabbare tillväxt. På grund av den planerade förnyelsen av organisationsstrukturen inleder Paulig fackliga förhandlingar. Dessa är inte avsedda att resultera i personalminskningar på företagsövergripande nivå. 

I Pauligs planerade nya organisation kommer företagets nuvarande tre affärsområden att slås samman till två: Branded Business Area och Customer Brands Business Area. I tillägg fortsätter Paulig att ha globala affärsfunktioner som stödjer de båda affärsområdena.

- Under de senaste fem åren har Paulig genomgått en stor omvandling och vi är nu ett växande internationellt livsmedelsföretag med starka varumärken och en framgångsrik Private Label-verksamhet. Den planerade strukturen kommer att anpassa koncernstrukturen till vår nya tillväxtstrategi och göra det möjligt att fördela resurserna mer optimalt i organisationen. Det kommer att möjliggöra långsiktig tillväxt och nya kapaciteter, liksom skapa värde för våra kunder, konsumenter, medarbetare och ägare, säger Rolf Ladau, VD för Paulig. 

På grund av de planerade organisatoriska förändringarna har Paulig idag inlett företagsövergripande fackliga förhandlingar som berör Pauligs kontorsanställda. Syftet med de fackliga förhandlingarna är inte att minska antalet anställda på företagsövergripande nivå. Dock kan de planerade förändringarna leda till ändringar i roller och avveckling av vissa befattningar. De potentiella övertaligheterna förväntas vara högst 64 kontorsanställda globalt. Paulig planerar att implementera den nya organisationen från och med den 1 juni 2024. 

Paulig har cirka 2 300 anställda i 13 länder i Europa.  

Förändringar i Pauligs ledningsgrupp 

De planerade förändringarna i Pauligs organisation kommer att påverka strukturen och sammansättningen av Pauligs ledningsgrupp. Från och med den 1 juni 2024 kommer ledningsgruppen att bestå av följande medlemmar: 

Rolf Ladau, ordförande och VD

Lenita Ingelin, SVP, Branded Business Area  

Henrik Samuelson, SVP, Customer Brands Business Area 

Mariell Toiger, CMO

Thomas Panteli, SVP, Supply Chain & Sourcing

Kaisa Lipponen, SVP, Sustainability, HSE & Communications 

Juha Väre, CFO, Finance, Strategy & IT

Anu Pires, SVP, People & Culture

Sarah Tähkälä, SVP, Legal
 

Presskontakt:   communications@paulig.com

Ladda ner högupplösta bilder