16.4.2024 Meddelande
Pauligs riskkapitalgren, PINC, investerar i det svenska agtech-företaget OlsAro. OlsAro utvecklar nya vetesorter som är motståndskraftiga mot klimatförändringar. Den första tillämpning av tekniken, ett salttolerant vete, visar en 52 procentig ökning av skörden i saltkontaminerade jordar i Bangladesh. Investeringen kommer hjälpa OlsAro att skala upp, både teknologiskt och kommersiellt, och säkra livsmedelsförsörjningen i framtiden.

Klimatförändringarna utgör en utmaning för den redan hotade livsmedelsförsörjningen. En betydande och växande andel av världens åkermark är saltkontaminerad, på grund av faktorer som stigande havsnivåer, översvämningar, intensifierat jordbruk och ohållbara odlingsmetoder. De länderna som är hårdast drabbade ligger i Asien, Mellanöstern, Sydamerika och Afrika.

Vete, som utgör en av de mest centrala grödorna för den globala livsmedels-försörjningen, gynnas avsevärt av utvecklingen av nya vetesorter, framtagna för svårare odlingsförhållanden. Vetet som tagits fram av OlsAro kan möjliggöra odling på saltkontaminerad mark som annars ligger obrukad under torrperiod. vilket kan ge en extra odlingssäsong för bönderna. Inledande tester i Bangladesh ökade veteskörden med 52 procent.

"OlsAros resultat är imponerande", säger Marika King, chef för PINC. "Livsmedelsförsörjningen är viktig för alla, och OlsAros team kan med sin plattform möjliggöra klimatanpassning av vete, och i framtiden även för andra grödor. Kombinationen av en långsiktig vetenskaplig erfarenhet och nya, moderna sätt att hantera data och AI gör OlsAro unika, och vi ser fram emot att se vad teamet kan skapa framöver."

Livsmedelsförsörjning genom genetisk mångfald och AI

OlsAros arbete bygger på mer än tio års forskning och en egenutvecklad vetepopulation med stor genetisk mångfald. Detta utgör grunden för att hitta egenskaper i vete som klarar av hårdare klimat, använder kväve mer effektivt, eller till och med kan göra vetet mer näringsrikt.

"Med teknik som bygger på tio års forskning befinner vi oss nu i en unik position att dra nytta av framsteg inom AI och växtbioteknik och göra skillnad för den globala livsmedelsförsörjningen. Finansieringen kommer hjälpa oss att snabba på utvecklingen och skala upp, både teknologiskt och kommersiellt. Vi ser fram emot att samarbeta med denna kompetenta samling av investerare för att tillsammans växla upp OlsAro mot målet om ett hållbart matsystem", säger Elén Faxö, VD för OlsAro.

För det salttoleranta vetet har OlsAro ett kommersiellt kontrakt på plats i Bangladesh och pågående fältförsök i Pakistan, Kenya, Oman and Nepal. I nästa steg väntar Australien och Indien samt ytterligare länder som har stora områden med saltkontaminerad mark.

Investeringsrundan på 2,5 miljoner euro leddes av Future Food Fund och PINC, med deltagande från AgFunder, FLORA Ventures och Mudcake. Tidigare har OlsAro fått finansiering från bland annat GU Ventures, Vasa Angels och Öste Ventures.

För mer information kontakta:

Nils Sjöberg
Communications Manager, Paulig Sweden
nils.sjoberg@paulig.com       
070 085 2411

Om PINC

PINC är Pauligs riskkapitalgren för tidiga investeringar i startup-företag inom och runt framtidens mat. PINCs målsättning är att hjälpa Paulig att förnya sig och växa samt bidra till en smakrikare, hälsosammare och mer hållbar planet.

Om Paulig

Paulig är ett internationellt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur som är bra för både människor och planeten. Företaget erbjuder Tex Mex, snacks, kaffe, World Foods och kryddor under varumärkena Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Zanuy. Paulig producerar också produkter för livsmedelsindustrin och private label-kunder. År 2023 uppgick företagets försäljning till cirka 1,2 miljarder euro. Paulig grundades 1876 och ägs till 100% av Paulig-familjen. Företaget har 2 300 passionerade anställda i 13 olika länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

Om OlsAro

OlsAro är en svenskt agritech startup som fokuserar på att hitta lösningar för att möta utmaningarna med en växande befolkning och en minskande yta odlingsbar mark till följd av klimatförändringar. OlsAro har tagit fram en växtförädlingsplattform för utveckling av klimatanpassade grödor, med första fokus på salttolerant vete. OlsAros banbrytande lösning kan vara med och bidra till att mark kan brukas även i områden med hög halt salt i jorden och därmed bidra till en ytterligare odlingssäsong för lokala bönder. OlsAros ambition är att anpassa sin teknik till fler typer av grödor, och därav adressera de bredare utmaningarna som klimatförändringarna ställer på bördig mark.

Ladda ner högupplösta bilder