9.5.2023 Meddelande
Pauligs riskkapitalgren PINC har investerat i det svenska teknikföretaget Improvin'. Startupen erbjuder en AI-driven plattform för hållbarhetsprestanda som gör det möjligt för livsmedelsföretag att mäta och minska sina klimatutsläpp i primärproduktionen och förbättra den biologiska mångfalden. Investeringen stödjer Pauligs mål att utveckla en matkultur som är bra både för människa och planet.


Joel Nedar och Niklas Wallsargård, grundare av Improvin' .

Många livsmedelsföretag som har satt klimatmål har en sak gemensamt - det är svårt att mäta, verifiera och därmed minska de indirekta utsläpp som skapas i värdekedjan (scope 3). Dessa utsläpp står för cirka 90% av utsläppen1. För att nå klimatmålen krävs en betydande minskning av växthusgasutsläppen.

I januari 2023 trädde också EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD)2 i kraft som kommer att sätta standarden för företags hållbarhetsrapportering. Enligt föreslagna standarder kommer företag att behöva rapportera om sina utsläpp i värdekedjan (scope 3).

"Improvin's plattform gör en komplex uppgift mycket enklare genom automatiska satellitdata och användarvänliga gränssnitt. Det är den perfekta utgångspunkten för att arbeta med att minska sin miljömässiga påverkan. Vi har testat plattformen med några av våra veteleverantörer och Improvin’ är den bästa plattformen de har stött på, vilket vi också ser i en kraftigt växande efterfrågan av företagets tjänster. Det och ett fantastiskt team med rötter från lantbruket är varför vi investerade", säger Marika King, chef för PINC.

Plattformen kopplar samman livsmedelsföretag med producenter och lantbrukare vilket gör det möjligt att effektivt mäta, rapportera och, i stor skala, minska växthusgasutsläppen i värdekedjan. Startupen har hittills ingått samarbeten med kunder som täcker mer än 500 000 hektar och 10 000 lantbrukare i Sverige och andra delar av Europa.

"Vi stödjer livsmedelsindustrin i deras ambitioner om att bli mer hållbara genom att erbjuda en plattform som effektivt hanterar det tunga arbetet med att mäta, rapportera och därmed minska utsläppen i företagens värdekedjor, samt förbättra den biologiska mångfalden. Vi ser verkligen fram emot att ta del av PINC:s branschkunskap. Investeringen kommer att driva vår expansion i Europa, med start i Tyskland, Belgien, Frankrike och Nederländerna", säger Niklas Wallsargård, vd och grundare av Improvin'.

Improvin's teknologi kombinerar skalbarheten hos satellitdata med precisionen i odlarnas inmatade data. Kunden kan få verifierade Scope 3-beräkningar spårade till olika fält utan att samla in data manuellt. Verifieringen görs genom att använda högfrekventa och högupplösta satellitbilder i kombination med AI som används för maskininlärningsalgoritmer och djupa neurala nätverk.

Investeringsrundan på 40 miljoner kronor leddes av den klimatinriktade fonden Pale Blue Dot tillsammans med amerikanska Dynamo Ventures och inkluderade, förutom PINC, FoodBridge.

Pauligs klimatmål är att minska sina växthusgasutsläpp frånvärdekedjan med 50 procent till 2030, från 2018 års baslinje.

För mer information kontakta:
Nils Sjöberg
Kommunikationschef Sverige

nils.sjoberg@paulig.com   
+46 70 085 24 11

Om PINC

PINC är Pauligs riskkapitalgren för investeringar i tidiga startups inom foodtech och framtidens mat. PINC:s målsättning är att hjälpa Paulig att förnya sig och växa samt att bidra till en smakrikare, hälsosammare och mer hållbar planet. 

Om Paulig

Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Företaget erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Zanuy. Pauligs omsättning uppgick 2022 till 1,1 miljarder miljoner euro. Företaget har över 2 300 medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavor.

Om Improvin'

Improvin’ är ett svenskt teknikföretag som tillhandahåller en plattform för hållbarhetsprestanda inom livsmedelsindustrin. Livsmedelsvarumärken, förädlare, kvarnar och handlare använder plattformen för att kvantifiera, verifiera och rapportera utsläpp hela vägen från primärproduktionen. Med plattformen kan man samarbeta med sina leverantörer för att minska utsläppen och förbättra den biologiska mångfalden. Improvin’s digitala infrastruktur tillåter jordbruks- och livsmedelsföretag att integrera hållbarhet i sina befintliga inköpsprocesser samtidigt som den uppfyller regulatoriska standarder för rapportering med primärdata.

Källor:

1. CDP Technical Note: Relevance of Scope 3 Categories by Sector

2. The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is mandated to develop standards called the European Sustainability Reporting Standards (ESRS) and due for finalization by June 2023. Read more on this link

Ladda ner högupplösta bilder