17.5.2022 Meddelande
Pauligs riskkapitalgren PINC investerar, tillsammans med Rockstart, i det nederländska startup-företaget Willicroft som producerar växtbaserad ost. Willicroft erbjuder ett stort ostsortiment som tillverkas enligt traditionell teknik i kombination med klimatvänliga ingredienser som bönor och baljväxter. Willicroft har samlat in 20 miljoner kronor i finansieringsrundan som ska hjälpa företaget expandera till nya marknader i Norden, Storbritannien och Tyskland.

Paulig siktar på att bli branschledande inom hållbarhet och söker aktivt efter innovationer som stödjer en hälsosam och hållbar utveckling för både människa och planet. Willicroft är det första företaget i Europa att tilldelas en B Corp-certifiering (1) för sin produktion av alternativa ostprodukter, och stödjer därmed denna ambition.

Den växtbaserade livsmedelsindustrin i Europa växer i rekordfart (2). Willicroft hämtar inspiration från sina grundares mjölkproduktion, och kombinerar traditionella tekniker med växtbaserade ingredienser av hög kvalitet för att skapa alternativ som är bättre för planeten och smakar gott.

”Willicroft har det absolut godaste växtbaserade ostsortimentet som vi har smakat. Produkterna har en mer hälsosam och hållbar ingredienslista än de flesta alternativ på marknaden och drivs av ett starkt team i Europa. Vi är mycket nöjda med investeringen och ser fram emot deras tillväxtresa. Paulig vill ju bygga en ny, hållbar matkultur som verkar för planetens välbefinnande och investeringen i Willicroft stödjer det målet,” säger Marika King, chef för PINC.

Konsumenter i dag är mer medvetna om olika livsmedels miljöavtryck, men koldioxidutsläpp från ostproduktion är något som ofta förbises. Willicroft har hittat en lösning där de tillverkar växtbaserade alternativ som är minst lika goda och sortimentet inkluderar både mjukost och hårdost. Företaget är en av de första ostproducenterna i Europa som använder bönor och baljväxter som bas i sina produkter. De har lagt särskild vikt vid smak och konsistens och att det ska klara en hållbar och skalbar produktion. Willicroft samarbetar med lantbrukare i att odla hållbara och lokalproducerade ingredienser, som till exempel vita bönor.

”Vårt nya sortiment har en bas av bönor som genererar upp till fem gånger mindre koldioxid än de mjölkbaserade alternativen (3). Med den nya finansieringen på plats kan vi introducera vårt goda sortiment av växtbaserad ost till tre nya marknader: Norden, Storbritannien och Tyskland. Dessutom kan vi stärka vår kompetens med erfarna medarbetare och fortsätta arbetet mot vårt mål att bli världens första nettopositiva växtbaserade osttillverkare. Vi ser att våra nya investerare kan öppna flera nya marknader för oss och påskynda utvecklingen av våra produkter” säger Brad Vanstone, medgrundare och VD, Willicroft.

PINC ledde finansieringsrundan på 20 miljoner kronor tillsammans med Rockstart, en global aktör med fokus på tidiga investeringar i startup-företag. Döhler och Feast Ventures deltog som medinvesterare.

”Willicroft tar växtbaserade mjölkalternativ till en ny nivå. Förutom tillverkning av smakrika produkter så hjälper företaget jordbrukare med övergången till hållbar produktion genom att skapa en lokal produktionskedja där man kan undvika intensiv odling av en enda gröda (s.k. monocropping) och ingredienser med hög förädlingsgrad. Under de senaste åren har Willicroft samlat på sig mer kunskap om sina konsumenter och deras miljöpåverkan. Nästa fas blir att använda dessa lärdomar när de nu växlar upp,” säger Mark Durno, delägare i AgriFood, Rockstart.

Om PINC
PINC är Pauligs riskkapitalgren för investeringar i nya startups inom och kring framtidenslivsmedel. PINC:s målsättning är att hjälpa Paulig att förnya sig och växa samt att bidra till en smakrikare, hälsosammare och mer hållbar planet. 

Om Willicroft
Willicroft drivs från Amsterdam där man tillverkar sin växtbaserade ost. Företaget startades som en gård med mejerirörelse i Storbritannien 1957 och lanserades i Amsterdam 2018 som växtbaserad osttillverkare. Willicroft är det första företaget i Europa som har tilldelats en B Corp-certifiering för sin växtbaserade osttillverkning, och fokuserar på att skapa miljösäkra växtbaserade alternativ som är lika goda som de produkter man ersätter.

Om Rockstart
Rockstart genomför tidiga investeringar i startup-företag och stödjer målfokuserade innovatörer inom tre områden: Energi, jordbruks- och livsmedelssektorn samt ny teknik. Rockstart deltar i tidiga investeringar i startup-företag och möjliggör åtkomst till kapital, marknad och specialistkunskap genom att förmedla kontakter mellan grundare och medinvesterare, mentorer, partner, företag och Rockstarts nätverk.

  1. B Corp certification: https://www.bcorporation.net/e...
  2. EU-finansierat projekt för SMART PROTEIN: Europas växtbaserade livsmedelsindustri visar rekordstor tillväxt | Nyheter | CORDIS | Europeiska kommissionen (europa.eu)
  3. Livscykelanalys, LCIA (Life Cycle Impact Assessment), utförd av konsultbyrån Narrate, baserat på uppgifter från EcoChain.

Mediakontakt
Nils Sjöberg
Communications Manager Sweden
nils.sjoberg@paulig.com​​​​​   
070 085 2411

Ladda ner högupplösta bilder