31.5.2023 Meddelande

Placeringsverksamheten som idkas i Nissen Invest AB separeras från Paulig-koncernen genom partiell delning den 31 maj 2023.

Efter delningen fortsätter Nissen Invest Ab sin verksamhet i en ny koncernstruktur som ägs av familjen Paulig och Paulig fortsätter sin operativa verksamhet.

Paulig är även efter delningen ett finansiellt starkt och solitt företag och delningen kommer inte att påverka potentiella förvärv eller annan operativ verksamhet.